Geir Lippestad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Geir Lippestad.
Foto: Åsa Marie Mikkelsen (2014).

Geir Lippestad (født 7. juni 1964) er advokat og lokalpolitiker i Oslo. Han ble kjent ikke bare i hele Norge, men også i store deler av verden, da han i 2011 ble oppnevnt som forsvarer for gjerningsmannen etter terrorangrepene 22. juli 2011, Anders Behring Brevik.

Lippestad har gjennom lengre tid markert seg som forsvarer gjennom flere vanskelige saker. Blant annet var han forsvarer for en av de tiltalte etter Benjamin-drapetHolmlia i Oslo. Breivik ba spesifikt om å få Lippestad som forsvarer, og han valgte å ta på seg dette krevende oppdraget sammen med tre advokater i firmaet hans. I 2012 ble han kåret til Årets navn av VGs lesere for måten han utførte oppdraget på. Dette var en tydelig anerkjennelse av at han utførte sitt oppdrag som forsvarer ved å gi gjerningsmannen det beste forsvaret han kunne få og å respektere hans ønsker, og at folk samtidig opplevde at han ikke hadde noen aksept for handlingene som var utført og også viste stor respekt overfor de som var rammet av terroren.

Til tross for at han som forsvarer gjerne blir forbundet med disse to sakene med høyreekstreme gjerningsmenn, har han selv et helt annet ståsted politisk. Han har vært nestleder i Nordstrand Arbeiderparti, og ble i 2015 byråd for næring og eierskap i Oslo for Arbeiderpartiet. Han har også vært generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund og styreleder i Universell Utforming. Han er sterkt i engasjert i arbeid for menneskeverd, noe som henger sammen med både et grunnleggende verdisyn og hans erfaring med at hans eldste datter hadde en alvorlig, medfødt nervesykdom og gikk bort som følge av dette bare 17 år gammel.

Lippestad gikk av som byråd for næring og eierskap i desember 2017, i kjølvannet av Boligbygg-saken som omhandla uregelmessigheter ved salg av kommunale boliger. Lippestad var ikke selv mistenkt for å ha begått ulovlige eller lyssky handlinger, men som øverste ansvarlig valgte han å gå av etter å ha gjennomført et opprydningarbeid i det kommunale selskapet Boligbygg. Etter avgangen gikk han tilbake til sin advokatpraksis.

Slekt

I 2015 var han med i et program i serien Hvem tror du at du er?, der kjente personers slektshistorie blir presentert. Fokuset i episoden var på hans farsslekt, som stammer fra gården Søndre Leppestad i Hobøl. En viktig person i programmet ble hans farfars far Carl Thorvald Lippestad (1856–1913). Han jobba en periode hos broren Johan Anton Lippestad (1844–1913) på Anstalten for aandelig abnorme PigerTorshov, og grunnla sjøl Ullevålsveien skole, en spesialskole som fremdeles er i drift. Geir Lippestad kjente ikke til denne historien, og ble naturlig nok svært rørt over å få vite at hans oldefar hadde delt hans engasjement for funksjonshemmedes rettigheter.

Han fikk også vite mer om en annen slektning, Johan Lippestad (1902–1961), som var sosialminister i Vidkun Quislings andre regjering, og som sto for et helt motsatt syn. Johan Lippestad var sønn av Johan Anton Lippested, og altså fetter av Geir Lippestads farfar. Geir Lippestad fortalte i programmet at han ble spurt en rekke ganger om hvilket bånd han hadde til NS-ministeren i forbindelse med Breivik-saken, også fra internasjonale medier som hadde fanga opp navnesammenfallet, men at han ikke visste hvor i slekta Johan Lippestad var plassert. Han var svært overraska over at han var sønn av Johan Anton Lippestad, ettersom de to hadde et totalt forskjellig syn på verden; Nasjonal Samling var tilhengere av «barmhjertighetsdrap» av psykisk utviklingshemmede og sterilisering av mennesker man mente hadde svake gener, mens Johan Anton Lippestad var en foregangsmann som for første gang ga en utdanning og en mulighet til et yrkesliv til psykisk utviklingshemmede.

Litteratur

  • Holthe, Øivind: Tanker fra sal 250. Fædrelandsvennen, 2012. ISBN 9788299921008. Digital versjonNettbiblioteket
  • Lippestad, Geir: Det vi kan stå for. Aschehoug, 2014. ISBN 9788203294334. Digital versjonNettbiblioteket
  • Solvoll, Einar og Morten Malmø: Tragedien som samlet Norge : 22.07.2011: da terroren rammet Oslo og AUFs sommerleir på Utøya : dokumentar. Historie & kultur, 2011. ISBN 9788292870563. Digital versjonNettbiblioteket