Generaltollforvalter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generaltollforvalter var et embete som ble innført i 1649. Forvalteren skulle kontrollere at tollvesenet fulgte gjeldende bestemmelser og føre tilsyn med tollbetjenter, tollregnskap og tollkista. I 1654 ble embetet delt i to, med en forvalter nordafjells og en sønnafjells.

I 1670 ble det gjort en gjennomgang av embeter i Norge, og det ble bestemt at dette embetet skulle nedlegges. Det skjedde først i 1680, da landkommissærene tok over. Landkommissariatet ble nedlagt i 1691, og tollvesenet ble underlagt Rentekammeret. Sønnafjells var det ikke noe mellomledd mellom tollstedene og Rentekammeret, men nordafjells forpakta man bort tollen mellom 1702 og 1706, og man fikk da generaltollforpaktere der. Dette kan sees som en videreføring av generaltollforvalterembetet, og embetsinnehaverne er derfor tatt med her.

Generaltollforvalter i Norge

Generaltollforvalter/overtollinspektør sønnafjells

(General)tollforvalter nordafjells

Generaltollforpakter nordafjells

Generaltollforpakter Bergens distrikt

Generaltollforpakter Trondheims distrikt

Litteratur