Georg Reichwein (1630-1710)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Georg Reichwein (født 1630, død 1710) var sønn av Georg Reichwein (1593–1667) og faren til Lorentz Reichwein.

Reichwein ble utnevnt til kaptein i 1658 og sjef for Sør-Gudbrandsdalske kompani, major i 1675 og oberstløytnant i 1682. Etter utbyggingen av Kongsvinger festning, ble han dennes første kommandant i 1683. Her ble han til 1689 da han ble utnevnt til oberst.

Som høy militær, og etter at faren ble adlet i 1655, var Reichwein en betydelig person i Lillehammer/Fåberg-distriktet, hvor han bodde og hadde en rekke gårder, blant andre Jørstad på Fåberg, Hammer, Sorgendal og Vingnes ved Lillehammer. Fra 1695 bodde han på Vingnes, hvor han giftet seg med sin andre hustru Catharina Sverdrup. Han er kjent for å ha gitt generøse gaver til kirkene i området, blant annet Fattigblokken til Fåberg kirke og altertavlen til Lillehammer stavkirke. Begge disse gjenstandene befinner seg må i Garmo stavkirkeMaihaugen.

Altertavlen har følgende innskrifter: På gesimsen over nattverdscenen står følgende:
«Foræret af wellbaarne Her: Obriste GEORG REICHWEIN till Wingenes oc Hands vellbr Frue CATHARINA Sverdrup: 1695». På gesimsen over står: «GIORDT OC STAFFERET AF SIGVARD GUTTORMsön».