Georg Reiss (1861–1914)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Georg Michael Døderlein Reiss.
Foto: Ukjent, hentet fra Studenterne fra 1880 (1905)

Georg Michael Døderlein Reiss (født 12. august 1861 i Christiania, død 25. januar 1914 samme sted) var organist, musikkforsker og offentlig tjenestemann. I 1913 var han den første som disputerte på en avhandling i musikkvitenskap i Norge, om Olavsmusikken i middelalderen.

Familie

Georg Michael Døderlein Reiss - kjent som Georg Reiss - var sønn av musikklærer Hans Peter Reiss (f. 1824) fra slekta Reiss og Petronelle Cornelia Hansen (1832–79), og ble gift i 1893 i Sverige med Elisabeth Dymling (1861-1920). Han var far til blant andre skuespilleren Thorleif Dymling Reiss (1898-1988), som var far til skuespilleren Helge Reiss (1928-2009) og pianist og kabaretartist Elisabeth Reiss (1902-1970).

Liv og virke

Georg Michael Døderlein Reiss vokste opp i et musikalsk hjem, men valgte ikke umiddelbart en karriere innen musikk. Han tok examen artium i 1880, examen philosophicum i 1881 og ble cand. jur. i 1886. I 1883 ble han ekstraskriver i Kirkedepartementet og i 1884 ble han konstituert som kongelig fullmektig, senere sekretær av 1. klasse.

Ved siden av skolegangen hadde Reiss fått individuell veiledning i harmonilære hos Ludvig Mathias Lindeman, og på slutten av 1880-tallet fikk han undervisning av Christian Cappelen i orgelspill og Otto Winter-Hjelm i kontrapunkt. I 1892 dro han til Berlin, hvor han studerte orgelspill, kontrapunkt og komposisjon ved den kongelige musikkhøyskolen. I 1893 fikk han stilling som organist ved Petrus kirke i Kristiania, en stilling han beholdt til sin død.

I 1912 la Reiss fram avhandlingen Musiken ved den middelalderlige Olavsdyrkelse i Norden, som han forsvarte for den filosofiske doktorgrad i 1913. Forskningsmaterialet omfattet blant annet . Olavssekvensen Lux illuxit, som senere har vært til inspirasjon for flere norske komponister. I 1913 publiserte han, sammen med Oluf Kolsrud, også studier over to middelalderhåndskrifter. Videre forskning, blant annet om mulige sammenhenger mellom middelalderens kirkesang og den norske vokale folkemusikken, ble stanset av et slag, og han døde allerede året etter.

I en årrekke var Reiss dessuten musikkanmelder, først i Dagbladet, senere i Nordisk Musikrevue og Verdens Gang. Han skrev også musikalske artikler i dagspressen og var musikkritiker.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1875 er Georg Michael Døderlein Reiss oppført sammen med familien på adressen Grændsegade 9 (senere kalt Grensen). I adresseboka for Kristiania for 1897 er han oppført i Josefines gate 28a. I folketellingen for Kristiania for 1900 er Reiss oppført i Fastings gate 2, mens han i adresseboka samme sted for 1913 er oppført i Pilestredet 81.

Ettermæle

Georg Michael Døderlein Reiss er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Georg Michael Døderlein Reiss ble gravlagt 29. januar 1914 fra kapellet ved Vår Frelsers gravlund i Kristiania. Aftenposten omtalte sørgehøytideligheten i sin utgave neste dag (utdrag):

I den store forsamling saaes biskop Tandberg og flere af Kristianias prester, departementsmænd, indvaanere af Petrus menighed foruden mange af dr. Reiss' venner. Sogneprest Klæboe holdt mindetalen, hvor han smukt betonede den troskab, pligtopfyldelse og vennesælhed, som havde præget afdødes færd, og omtalte herunder ogsaa vakkert, hvorledes musiken gjennem ham blev til en rig velsignelse ikke bare herhjemme, men langt udover landets grænser. Sognepresten udtalte til slutning en tak til afdøde fra Pertus' menighed for 20 aars fortjentsfuldt arbeide samt fra familie og den store venneflok. ... Til slutning spillede hr. Wendelborg en vakker antifone (vexelsang) fra Olav Trygvasons død - det ældste manuskript.

Georg Michael Døderlein Reiss er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund. Tittelen Dr. philos. er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser