Gyldenløve

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gyldenløve (Guldenlew) er et etternavn som ble benyttet for tre danske kongers barn født utenfor ekteskap.

Christian IV hadde tre sønner født utenfor ekteskap med tre forskjellige kvinner som fikk dette navnet, og en datter. Disse var:

  • Christian Ulrik (1611-1640), dansk diplomat. Moren var Kirsten (Karen) Mads- eller Mathiesdatter (ca. 1594 Kbh.-1629 sst.), dronning Anna Kathrines kammerpike, som var med på kongeparets reise til landstingene i 1610, dtr. av Mathias Hansen (1555-1626) (~ 2° Ingeborg Mechlenburg [1570-1658]) og 1. hustru Marine Jørgensdatter Moth (ca. 1571-92) samt gift med Reinholt Hansen (1581-1646), rådmann i Kbh. og borgermester sst. 1628-45 (~ 2° Birgitte Efvertsdatter Deichmann [1605 Malmø-68], som ~ 2° Frantz Eberhard v. Speckhahn [1628 Königsberg-97], som ~ 2° Elisabeth v. Raben [1640 Schwerin-97 Ribe], husjomfru hos Frederik IIIs dronning Sophie Amalie, dtr. av David v. Raben til Stück og Steinfeld og Anna Clausdatter v. Oertzen av Clausdorff). David var en bror av Viktor Raben til Stück (slottet Stuck ved Grabow [Elde]), Rogau og Holtenau (1601-57), stamfar til de danske grever Raben gjennom sin sønn Johann Otto Raben (~ 1685 Dorothea v. Reichau) og 2. hustru (~ 1692) Emerentia v. Levetzow (Levetzau): se Hans Mortensen Wesling.
  • Hans Ulrik Gyldelöve (1615-1645). Mor: Karen Andersdatter (Vincke/Plade) (ca. 1595 Sorø-1673 København).
  • Ulrik Christian Gyldenløve (1630-1658), som det var farens plan å få gift med Christence Lykke til Overgaard, som istedenfor ble gift med Frands Brockenhuus til Sebberkloster (1623-60), 1655-58 lensmann på Københavns slott, hvor de også ble gift i 1655; og 2. gang ble Christence Lykke gift med general Frederik v. Arenstorff (1626 Rosenow-89 København). Mor: Vibeke Kruse, som også var mor til:
  • Elisabeth Sophie Gyldenløve (1633-54) ~ 1648 Claus von Ahlefeldt til Gelting (1614 Gelting-74), guvernør i Glückstadt, 1660 øverstkommanderende general i Norge.

Frederik III fikk sønnen:

Christian V hadde fem barn som fikk etternavnet Gyldenløve i 1679. Mor til alle var Sophie Amalie Moth.

Gyldenløves gate finnes i Oslo, Tønsberg, Trondheim og Kristiansand, mens Drammen har sin Gyldenløves plass.

Denne artikkelen trenger kjelder.