Høyvang

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hedmark krets av Røde Kors har møte på Høyvang.
Foto: Normann/Hedmarksmuseet

Høyvang (Høyvangvegen 95) er et forsamlinghus på Vang i Hamar kommune. Det ble bygd i 1884 og har fram til våre dager vært et sosialt møtested og tyngdepunkt for organisasjonslivet på Vang, hovedsakelig det borgerlig orienterte organisasjonslivet. Fra byggingen til 1923 var det den lokale grunnlovsforeninga som eide huset, og etter det tok bondelaget i bygda over. Disse rådde over huset fram til 1980-tallet, da Vang kommune overtok eierskapet.

Nasuhuset blir Høyres hus på Vang

Høyvang het til å begynne med Vangs Grundlovsforenings Forsamlingshus paa Nashoug, etter garden Nashaug, som tomta ble skilt ut fra. På folkemunne ble det kalt Nasuhuset/Nashaughuset. Huset ble bygd i 1884 av Vangs Grundlovsforening, og grunnen ble formelt avstått av gardbrukerne på Nashaug den 31. januar 1887. Formålet med huset var å skulle «... tjene som Forsamlingslokale for Grundlovsforeningen, men ved siden deraf også til religiøse Foredrag og til veldedige øyemed efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse».[1] En av initiativtakerne var oppsitteren på Ålstad gard.[2] Vangs Grundlovsforening var ei av de 174 grunnlovsforeningene som samme år gikk sammen om å danne Høyre.

I 1907 ble Riksmålsforbundet stiftet, og forbundets første formann var Bjørnstjerne Bjørnson, en stilling han beholdt fram til 1910. I disse åra reiste han rundt og holdt foredrag til forsvar for riksmålet og mot landsmålet, og den 13. september 1908 holdt han tale på et folkemøte på Nasuhuset. I Hamar Stiftstidende ble møtet slik omtalt:

«Bjørnson - ja han var festlig som alltid. Hans joviale, gemyttelige Indledning bragte strax Stemningen frem. Han var sprudlende vittig ofte. Og saa Maaden det blev sagt paa. Han forstaar at faa banket ind i sine Tilhørere det, han vil ha frem. Og det hvad enten han slynger Ordene voldsomt ud eller siger det med tørt Humor. Ingen, der var tilstede isøndags, vil glemme, da han brølte Ordet "Løgnere" udover saa det ljomed i Væggerne, men de vil heller ikke glemme hans spydige lille Pille til Skoledirektør Eftestøl

Folkemøtet hadde ifølge Hamar Stiftstidende godt oppmøte av både kvinner og menn fra Vang, Hamar og tilgrensende bygder, og det var «optil 200 Kjøretøier samlet» utenfor forsamlingshuset. Ifølge avisa var det mange som fikk øynene opp for «... hvilken Fare der virkelig truer vort norske Sprog fra Maalfanatikernes Side.»[3]

Vang småbrukarlag ble stiftet på Nasuhuset den 12. april 1914.[4]

Vangs Landmandsforening annonserte møte i Nashaughuset 29. juni 1895.

Bondelaget kjøper Høyvang

Vang Høyre eide huset fram til 1923, da de gikk konkurs. Vang bondelag kjøpte da huset, som nå fikk navnet Høyvang. Imidlertid holdt Vangs Landmandsforening også før eierskiftet møter her, blant annet den 27. januar 1906 og den 1. mai 1909.[5] Før eierskiftet hadde Vang Høyre rukket å bygge om huset.

Vang historielag ble stiftet på Høyvang den 14. mars 1931, og holdt 75-årsjubileum her i 2006.[6]

Fra gammelt av var det ei forening som ble kalt «Nissen» som organiserte ball den 2. januar årlig på Høyvang. Etterhvert kom denne foreninga i økonomiske vanskeligheter, og måtte slutte å organisere ball, men den 25. august 1934 ble Vang Ballselskap stiftet for å vedlikeholde tradisjonen. Disse feiret 65-årsjubileum i 1999.[7]

På 1930-tallet begynte en del kvinner i Vang å ønske innpass i Vang bondelag. Da dette flere ganger ble nedstemt, tok Anne Sandok GlærumMøystad initiativ til å starte opp Vang bondekvinnelag, som ble stiftet den 5. mars 1936 på Høyvang. Laget hadde fire medlemsmøter i året i perioden utover, og disse ble også stort sett holdt på Høyvang. Bondekvinnelaget arrangerte kurs i ting som flatbrødbakst, sying og veving på Høyvang. Den 28. november 1939 holdt de møte med «finsk» tema, og hele vinteren engasjerte de seg i hjelpearbeid for finnene under Vinterkrigen.[8]

Under mesteparten av den tyske okkupasjonen ble Høyvang overtatt av tyske soldater, og i 1945 var lokalet så nedslitt at det tok et par år å sette det i stand igjen. Det var dessuten festforbud i to og et halvt år av okkupasjonen, og de årlige ballene opphørte.[9] Høyvang var forøvrig ikke det eneste bygget i nærområdet som ble overtatt av tyskerne: Også Vangli bensinstasjon (Nåværende Wangen Auto) ble okkupert, og tyskerne satte russiske krigsfanger til å presse og lagre halm der.[10]

Nåtid

Høyvang ble restaurert i forkant av at Norgesmesterskapet på ski ble avholdt i Vang i 1966-1968 (Der kong Olav V var hedersgjest), og det ble bygd til et nytt tilbygg i 1983. Høyvang ble solgt til Vang kommune for den symbolske summen av 25 000 kroner, og fulgte med videre da Vang og Hamar kommuner ble slått sammen i 1992.

En del arkivsaker angående Høyvang ble overlevert til Statsarkivet i Hamar i 2001, og finnes der.[11]

Høyvang leies ut til familieselskaper som for eksempel konfirmasjoner eller minnestunder. Det arrangeres jevnlig bingo på Høyvang, og lokalene brukes stundom til konserter: I november 2010 spilte for eksempel det svenske dansebandet Streaplers der,[12] og i mars 2012 sto Willez på scena, de også et svensk danseband.[13] Flere av konsertene arrangeres av Glade Dansevenner, som har tilhold i lokalene.[14]

I november 2011 ble det arrangert julemarked.[15]

Referanser

 1. «Vangs Grundlovsforening».
 2. Vang Grundlovsforenings ForsamlingshusArkivportalen
 3. Avskrift av avisklipp av 15. september fra Hamar Stiftstidende i Antonsen, «Vang for 100 år siden - klipp fra Hamar Stiftstidende 1908».
 4. Hoelstad, «Vang småbrukarlag 90 år».
 5. Avisklipp av 25. januar 1906 fra Hamar Stiftstidende, gjengitt i Antonsen, «Vang for 100 år siden» (2006), og avskrift av avisklipp av 30. april fra Oplandenes Avis i Antonsen, «Vang for 100 år siden» (2009).
 6. Mælumsæter, Skonnord og Dalby, «Vang historielag 75 år».
 7. Mælumsæter, «Vang Ballselskap 65 år».
 8. Skjeset, «Vang Bondekvinnelag».
 9. Skjeset, «Vang Bondekvinnelag»; Mælumsæter, «Vang Ballselskap 65 år».
 10. Tomter, «Vangli bensinstasjon».
 11. Vang Grundlovsforenings ForsamlingshusArkivportalen
 12. «Streaplers på Høyvang» i Hamar Arbeiderblad, 5. november 2010.
 13. «Dansefest med Willez» i Hamar Arbeiderblad, 9. mars 2012.
 14. Glade Dansevenner, offisielle nettsider.
 15. «Jul på Høyvang» i Hamar Arbeiderblad, 19. november 2011.

Kilder

 • Gerd Antonsen. «Vang for 100 år siden» i Minner ifrå Vang, årbok for Vang historielag, 2006.
 • Gerd Antonsen. «Vang for 100 år siden - klipp fra Hamar Stiftstidende 1908» i Minner ifrå Vang, årbok for Vang historielag, 2008.
 • Gerd Antonsen. «Vang for 100 år siden» i Minner ifrå Vang, årbok for Vang historielag, 2009.
 • Ragnar Hoelstad. «Vang småbrukarlag 90 år» i Minner ifrå Vang, årbok for Vang historielag, 2004.
 • Gudrun Mælumsæter. «Vang Ballselskap 65 år» i Minner ifrå Vang, årbok for Vang historielag, 1999.
 • Gudrun Mælumsæter, Inger Skonnord og Oddvar Dalby. «Vang historielag 75 år» i Minner ifrå Vang, årbok for Vang historielag, 2006.
 • Karen Skjeset. «Vang Bondekvinnelag: Stiftet 1936 - Trekk fra virksomheten i laget de første 20 årene» i Minner ifrå Vang, årbok for Vang historielag, 1998.
 • Sylvia Tomter. «Vangli bensinstasjon» i Minner ifrå Vang, årbok for Vang historielag, 2002.
 • «Vangs Grundlovsforening» i Minner ifrå Vang, årbok for Vang historielag, 2001.
 • Glade Dansevenner, offisielle nettsider.
 • Hamar Arbeiderblad, diverse artikler.
 • Høyvang Samfunnshus - offisielle nettsider.


Eksterne lenker

Koordinater: 60.82096° N 11.17216° Ø