Haakon den gamles gate 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det eneste felles mellom den gamle og den nye utgaven av Haakon den gamles gate 1 er at de begge har Grønnegata 62, nedenfor, som nabo.
Foto: Einar Dahl 2017
Haakon den gamles gate 1 lå litt bortgjemt, bak Grønnegata 62.
Foto: Rognmosamlingen 1950/60-tall

Haakon den gamles gate 1 i Tromsø lå i en lite kjent tverrgate. - Gammelt matr.nr. 239b. Eiendommen har utgått fra matr.nr. 239. For eldre historie, se Grønnegata 62.

Malermester Lindrupsen

Delingsforretning hvorved eiendommen ble delt i matr.nr. 239a (Grønnegata 62) og 239b (Haakon den gamles gate 1), avholdt 5. juli 1899, tinglyst 20. sept. 1900.

Eid av malermester Joh. Lindrupsen i 1900.

I 1900 bodde disse her: Malermester Johan Lindrupsen med kona Marie og to barn, syjomfru Mille Lindrupsen, snekkersvenn Jens Lindrupsen samt maskinist Jørgen Jørgensen med kona Jenny og Kristine Jørgensen.

Skjøte fra Olaus Jakobsens arvinger, ved K.E. Jakobsen, på egne og medarvingenes vegne, til malermester Johan Lindrupsen, i 1906.

I 1910: Malermester Johan og Marie Lindrupsen med sju barn, maler Bjarne Olsen, enke Milla Helø, fiskearbeider Lars Olsen Olsborg, Ane Larsen, brannkonstabel/rørlegger William Otto og Ellen Flengstad med tre barn.

I 1916: Malermester Johan Hilbert, Simonette Marie, Borghild Olanda og Karl Nikolai Lindrupsen, Aslaug Signora Dahl, enke Amalie og butikkdame Dagny Marie Meyer.

Leif Lindrupsen, m/kontormaskinforretning i Storgata 102, (1940/46), enkefru Marie Lindrupsen, snekker Hilbert Nilsen, bud Sverre Andreassen, salmaker Sigvart Kristoffersen, (1940).

Salmaker og møbeltapetserer Sigvart Kristoffersen, snekker Hilbert Nilsen, (1946).

Eid av malermester Joh. Lindrupsen i 1946.

Journalist Kristoffersen

Snekkerne Leif Hansen jr. og sr., elektrisk sveiser Henry, møbeltapetserer Sigvart og journalist Ivan Kristoffersen, (1957). Ivan Kristoffersen, den senere redaktør, hadde fått jobb i «Nordlys» i 1954.

Sverre J. Kjelstrup, (1966).

Landskapsarkitektene Terje Hindhamar, Trygve Sundt og Willy Thomassen, (1982), landskapsarkitekt Jan Stavrum, (1982).

I nr. 1/3: Nordenfjeldske Spennbetong A/S, (1982).

Revet på 1980-tallet?

Da Sentrum terrasse ble bygd i 2001-03 ble Haakon den gamles gate 1 en del av det store bolig/forretningskomplekset.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.