Halfdan Wilhelmsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Halfdan Wilhelmsen fotografert i 1909.
Foto: Ukjent, hentet Anker-Olsen 1961: Wilh. Wilhelmsen i hundre år.

Halfdan Wilhelmsen (født 11. mars 1864 i Tønsberg, død 18. november 1923 i Kristiania) var skipsreder. Han overtok ledelsen av rederiet Wilh. Wilhelmsen etter sin far, og videreutviklet det innen blant annet tank- og linjefart, etter først å ha gjennomført en vellykket overgang fra seil til damp. Ved hans død var det landets største.

Familie

Halfdan Wilhelmsen var sønn av skipsreder Morten Wilhelm Wilhelmsen (1839-1910) og Catharine Lorentzen (1843-1919), og ble gift i 1891 med Ragnhild Oppen (1869-1952). Han var bror av administrerende direktør Axel Wilhelmsen (1881–1957), kaptein og skipsreder Wilhelm Wilhelmsen (1872-1955) og fabrikkeier Finn Wilhelmsen (1867-1951), og var svigerfar til skipsreder Niels Werring (1897-1990), som etter hans død gikk inn i ledelsen av rederiet.

Liv og virke

Faksimile fra Aftenposten 19. november 1923: Utsnitt av nekrolog over Halfdan Wilhelmsen.

Halfdan Wilhelmsen vokste opp i Tønsberg, hvor faren hadde etablert rederiet Wilh. Wilhelmsen i 1861. Han tok eksamen ved Kristiania Handelsgymnasium i 1882, etterfulgt av flere års opplæring i i Hamburg, London, Antwerpen og Le Havre, med tanke på at han skulle gå inn i ledelsen av farens rederi.

I 1886 kom Halfdan Wilhelmsen hjem til familierederiet, hvor han ble livet ut. Noe av det første han gjorde, var å starte rederiets overgang til dampskip, med anskaffelsen av D/S Talabot i 1887, i samarbeid med en annen reder fra Tønsberg, Gustav Conrad Hansen. Anskaffelsen av D/S Talabot ble vellykket, og i 1889 kom fire nye dampskip, de første av flere de kommende årene. Det siste av Wilhelmsen-rederiets seilskip ble solgt i 1902.

I 1890 ble Halfdan Wilhelmsen tatt opp som fullverdig partner i rederiet, og allerede i 1892 ble han rederiets reelle øverste leder.

Under sin ledelse av rederiet satset Halfdan Wilhelmsen sterkt på linjefart og tankfart. I 1910 inngikk Wilh. Wilhelmsen og Fearnley & Eger, sammen med svenske og danske rederier, et samarbeid om linjefart mellom Skandinavia, Sør-Afrika og Australia. Året etter stiftet de sammen Den Norske Afrika- og Australialinje A/S, og i 1913 overtok de Norge-Mexico Gulf-Linjen fra skipsreder G. M. Bryde. Innen tankfart anskaffet Halfdan Wilhelmsen ti 10 000 tonns tankskip mellom 1913 og 1918, over 90 % av Norges samlede tankflåte, og Wilh. Wilhelmsen ble med dette Skandinavias største tankrederi.

Wilhelmsen-rederiet kom styrket ut av første verdenskrig, tross enkelte tap. Krigsfortjenesten ble satt i reserve- og byggefond, og da etterkrigskrisen kom rundt 1921, hadde rederiet styrke til å bygge opp en moderne og gjeldfri flåte.

I 1902 ble hovedkontoret til Wilh. Wilhelmsen flyttet fra Tønsberg til Ørsnes i nabokommunen Nøtterøy. I 1916 ble det flyttet til hovedstaden (til Sjøfartsbygningen), men skipene forble registrert i Tønsberg.

Halfdan Wilhelmsen hadde flere tillitsverv i rederorganisasjoner og industriselskap, blant annet var han medstifter av Norges Rederiforbund og A/S Norsk Brændselolje. Han var Norges delegert blant annet ved fredskonferansen i Paris 1919 og ved statslånsforhandlingene i USA i 1915. Han var konsul for ulike land i Norge, og ble derfor gjerne tiltalt med denne benevnelsen. I 1915 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden.

I 1923 pådro Halfdan Wilhelmsen seg en tyfusinfeksjon i forbindelse med et opphold i Paris som regjeringsoppnevnt rådgiver for minister Fritz Wedel Jarlsberg. Han døde kort tid etter hjemkomsten. Hans eneste sønn, Willie Wilhelmsen, ønsket ikke å tre inni rederiet, og det ble derfor svigersønnen Niels Werring som gikk inn som partner på vegne av hans etterkommere. Halfdan Wilhelmsens bror, kaptein Wilhelm Wilhelmsen, fortsatte som partner i rederiet.

Bosteder

I folketellingen for Tønsberg for 1865 er Halfdan Wilhelmsen og foreldrene oppført i Nedre Langgate 147/148. Ved folketellingen samme sted for 1875 er familien oppført i Nedre Langgate 16. Ved folketellingen for Tønsberg for 1900 er Halfdan Wilhelmsen oppført som skipsreder med bosted i Store Langgate (nåværende Storgaten).

I 1905 overtok Halfdan Wilhelmsen en stor villa i St. Olavs gate 6 i Tønsberg, oppført i 1890 som privatbolig for skipsreder Johannes Bull, i dag kalt Villa Møllebakken. Her er han registrert ved folketellingen i 1910.

I adresseboka for Kristiania for 1918 er Halfdan Wilhelmsen oppført på adressen Drammensveien 54, hvor han hadde kjøpt en bolig på grunn av flyttingen av Wilhelmsen-rederiets hovedkontor til Kristiania i 1916.

Ettermæle

Halfdan Wilhelmsen er gravlagt ved Wilhelmsen-familiens gravsted på Tønsberg gamle kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I en redaksjonell nekrolog over Halfdan Wilhelmsen i Aftenposten 19. november 1923, dagen etter at han døde, ble han beskrevet slik (utdrag):

I den almindelige bevissthet stod konsul Halfdan Wilhelmsens navn som ett med det store foretagende, han ledet. Wilhelm Wilhelmsen & Co. av i dag er ogsaa i et og alt en frukt av hans skapende geni. Han er den herhjemme, som kanskje mest har gjort sig fortjent til betegnelsen stor kjøbmand i et lite land. Ingen nulevende tør ha hat den betydning for utviklingen av norsk skibsfart efter overgangen fra seil til damp som han. Her var han den store foregangsmand. ... Hans verk kjender alle, men hans person stod det store publikum trods alt noksaa fjernt. De, som kjendte ham, har indtrykket av en nobel og retlinjet personlighet, en fin og elskværdig mand - en gentleman i ordets beste forstand.

Halfdan Wilhelmsens allé i sentrum av Tønsberg har navn etter Halfdan Wilhelmsen. Ved veien står en byste av ham, utført av Carl E. Paulsen (1961).

Halfdan Wilhelmsen er gravlagt ved Wilhelmsen-familiens gravsted på Tønsberg gamle kirkegård.

Kilder

Motiv fra Halfdan Wilhelmsens allé i Tønsberg.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)