Hans Nilsen Ferslew

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Nilsen Ferslew (født omkr. 1600/1610 i Ålborg, død 1663) var lagmann i Fredrikstad fra 1642 til 1660.

Embetskarriere

Hansen fikk utnevnelsesbrev datert 14. april 1642.[1] Han ble bedt om «strax efter Christen Lagessøn derudi indtræde».

Nilsen hadde tidligere vært sorenskriver i Gudbrandsdalen 1624–1638.[2]

Den 10. mars 1660 fikk Nils Trolle brev om å få forsøke å få utvekslet lagmannen i Fredrikstad Hans Nilsen (d. 1697), som var i fengsel hos fienden, med en annen fange.[3]

Kommissær

Nilsen ble i 1638 oppnevnt sammen med borgermester Nils Toller i Christiania, Eiler Urne og Ove Gedde for å behandle en sak om betaling fra partisipantene i jernverkskompaniet som Nils Simonsen Glostrup har forskuttert og som partisipantene ikke ville betale tilbake.[4]

I 1646 ble Nilsen og lagmann Nils Hansen i Kristiania oppnevnt til å behandle en tvist mellom bøndene i Numedal og Sandsvær og fogden Johan Hertfort.[5]

Nilsen og Daniel Bildt Ottesen ble i 1646 oppnevnt til å behandle flere arvetvister, blant annet mellom Ove Krag og hans svoger.[6]

I 1646 ble han og Peder Vibe oppnevnt til å behandle en sak om tollsvik mellom tolleren og tollskriveren i Fredrikstad.

I 1648 fikk Hans Nilsen, lagmann Otte Mogensen på Opplandene og lagmann Nils Hansen i Kristiania befaling om å behandle en sak mellom bøndene og fogdene i Akershus stift.[7]

I 1651 fikk Hans Nilsen og lagmann Peder Lauritsen i Tønsberg befaling om å behandle en tvist mellom Jens Bjelke og jomfru Mette Bildt om gården «Herrebrøden».[8]

I 1653 fikk Hans Nilsen og Nils Hansen, fogd i Ide og Marker kongebrev på å være behjelpelig i forbindelse med et arveoppgjør.[9]

Nilsen og borgermester Hans Pedersen fikk i 1653 befaling om å taksere Tose herregård.[10] Den 8. februar 1654 fikk Nilsen og Hans Pedersen, sorenskriver i Ide og Marker ordre om å taksere Tose herregårds bygning på ny: bakgrunnen var en lengre strid mellom flere parter.[11]

Økonomi

Den 7. oktober 1653 fikk Hans Nilsen rett på livstid til tienden av Ski og Tiørne kirker mot å holde dem ved like. Dette skulle bøte på hans ellers «ringe Indkomst».[12] Fordi han var fengslet av svenskene fikk Absalon Beyer (lagmann) den 19. mars 1660 bestalling som ny lagmann etter Nilsen med de samme rettigheter som ham.

I 1658 ba Hans Nilsen om erstatning for inntekter han har mistet ved at Båhus er avstått til Sverige etter krigen. Stattholder Nils Trolle ble pålagt å behandle lagmannens begjæring.[13]

Familie

Hans Nilsen var født ca. 1600/1610 i Ålborg. Han døde i 1663. Foreldre var Nils Iversen skriver og Anne Jensdatter. Nils Iversen var først skriver på Ålborghus, deretter borgermester i Ålborg. Han og Anne Jensdatter hadde fire barn, Hans Nilsen, Bjørn Nilsen, Gjertrud Nilsdatter og Ivar Nilsen. Alle brukte Ferslew som familienavn. Med sin andre hustru Gjertrud Justsdatter hadde Nils skriver også en datter.

Gjertrud Nilsdatter, Hans Nilsens søster, ble gift med Peder Jacobsen Holm. Deres datter Margrethe Pedersdatter ble gift med viselagmann i Kristiania Lauritz Christensen Wendel.

Hans Nielsen ble gift med Annichen Nielsdatter Randulff, f. ca.1601, datter av Niels Randulff, kjøpmann i Haderslev.

Barn:

a. Christian Hansen Ferslew, f. 1644; g. 1670 i Sæby m. Anne Ottesdatter, datter av Otte Christensen, kirkeverge i Sæby, og Barbara Pedersdatter. Christian Ferslew var borgermester i Sæby.

Referanser

 1. Norske Rigs-Registranter, bd. VIII, s. 159.
 2. Hans Eyvind Næss: For rett og rettferdighet i 400 år. Sorenskriverne i Norge 1591-1991, Justisdepartementet/Fabritius forlag 1991, s. 206.
 3. Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 312.
 4. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 383.
 5. Norske Rigs-Registranter, bd. VIII, s. 420.
 6. Norske Rigs-Registranter, bd. VIII, s. 427f.
 7. Norske Rigs-Registranter, bd. IX, s. 164.
 8. Norske Rigs-Registranter, bd. X, s. 152, 539.
 9. Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 50, 53.
 10. Norske Rigs-Registranter, bd. X, s. 630.
 11. Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 164ff.
 12. Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 67.
 13. Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 176.


Fiat-justitia medium.jpg Hans Nilsen Ferslew er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.