Hansjordnesgata 21 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hansjordnesgata 19/21 ligger i et område med store forandringer og stadig nye byggeplaner.
Foto: Einar Dahl, 2017
Oversiktsbilde av Hansjordnesbukta fra 1936. Ytterst til høyre lå Tromsø bunkerdepot, så Harald Bergs 4 saltlagre med nr. 19/21.
Foto: Fjellanger/Widerøe, 1936.
Det nordligste av Harald Bergs saltlagre i bukta.
Foto: Ukjent tysk soldat, 1940-45

Hansjordnesgata 21 i Tromsø er, i likhet med nr. 19, en del av Odd Berg-gruppens eiendommer. (Se Roald Amundsens plass 1) - Gammelt matr.nr. 116b, utgått fra matr.nr. 116 (Hansjordnesgata 30).

Damskipsselskapene

Makeskifte mellom Tromsø kommune og Det Bergenske og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab ang. 2 grunnstykker, datert 8., tinglyst 8. juli 1885.

Skjøte fra Iver Andersen (p.v.a. Inga Andersen) til Det Bergenske og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab på et grunnstykke med sjøgrunn som ved oppmålingsforretning av 21. sept. 1914 ble fraskilt Hansjordnesgata 30 og tillagt denne eiendom.

Eid av Bergenske og Nordenfjeldske Damskibselskaber i 1904/18.

Målebrev av 9. mai 1916, tinglyst 30. jan. 1922 hvorved en parsell ble utskilt og tillagt Hansjordnesgata 19.

Overenskomst mellom Det Nordenfjeldske D/S-selskab og Det Bergenske D/S-selskab hvorved deres sameie til Hansjordnesgata 21 oppheves og hvor førstnevnte skal være eneeier til den gjenværende del, i 1922.

Odd Berg

Skjøte fra Det Nordenfjeldske D/S-selskab til dispachørkandidat Odd Berg, i 1930.

Eid av Odd Berg i 1932.

Skjøte fra Odd Berg til Tromsø Bunkerdepot A/S i 1937.

Eid av Tromsø Bunkerdepot A/S i 1946.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.