Hansjordnesgata 30 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 2017 ligger tomta brakk, som den har gjort i mange tiår.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et fint bilde av Hansjordnesgata 30, med Klingenstua foran.
Foto: Eirik Eikvann (1924).
Et flott bilde av Hansjordnesgata med nr. 30 nærmest.
Foto: Ukjent, 1930-tallet?
Det er Hansjordnesgata 28 som dominerer i bakgrunnen, men Klingenstua hørte til nr. 30. I denne bårstua skal skomaker Klingen ha bodd.
Foto: Arthur Sjøtun, 1949

Hansjordnesgata 30 i Tromsø er en av de tidligst utskilte eiendommene i Tromsø. Nå har eiendommen ligget brakk i mange tiår. - Gammelt matr.nr. 116.

De første eierne

Målebrev til kjøpmann Jens Schjelderup, datert 24. mars, tinglyst 29. mars 1801.

I 1801 bodde kjøpmann Jens Johan Petter Schjelderup her med tjenestefolkene Nils Olsen, Maren Sørensdatter og Thyri Ediasdatter.

Auksjonsskjøte til fogd Thams i 1804. Jacob Thullin Thams var fogd i Tromsø fra 1802-10.

Skjøte fra foged Thams til Peder Figenschou i 1810.

Skjøte fra Peder Figenschou til Andor Hors i 1810.

Auksjonsskjøte til A. Ebeltoft i 1823.

Skjøte fra A. Ebeltoft til sorenskriver Nilsen i 1823.

Skjøte fra Elias Nilsen, på stiftsamtsskriver Nilsens vegne, til sorenskriver Trosdahl, i 1841.

Skjøte fra sorenskriver Trosdahl til cand. theol. Christie i 1851.

Kaptein Ludvigsen

Skjøte fra adjunkt Christie til skipskaptein Johan Henrik Ludvigsen i 1853.

I 1865 bodde skoledirektør Peter Jakob Coucheron her med kona Laura, to barn og to tjenestepiker, fisker Kristian Mathisen med kona Elen og hans far Mathis Nilsen, fisker Johan A. Mathisen med kona Johanna Andreasdatter og fire barn, fattiglem Marie Jensen.

Målebrev på tillegg til grunnen, i 1868.

Oppmåling over et fraskilt grunnstykke som fikk matr.nr. 116b (Hansjordnesgata 21), avholdt 5. aug., tinglyst 17. aug. 1868. - Skjøte fra J.H. Ludvigsen på matr.nr. 116b til Det Bergenske og Det Nordenfjeldske dampskibsselskab, i 1868.

Kommunerepresentantbeslutning hvorved et grunnstykke ble solgt til J.H. Ludvigsen i 1871.

Oppmåling av et grunnstykke som ble gitt matr.nr. 116c (Hansjordnesgata 15), i 1871. Skjøte fra J.H. Ludvigsen til skipper Albert Pettersen på matr.nr. 116c(?) i 1871.

I 1875 bodde brennevinshandler Johan Henrik Ludvigsen her med kona Petrine Kristine og tre sønner samt fire tjenestepiker: Kaja Bergithe Vig, Ingeborg Marie Johansdatter, Hanna Petrine Nilsdatter og Ingeborg Kristofersen, husjomfru Karen Marie Olsdatter, tjenestedreng Anders Evensen og huslærer Peder Aune.

Delingsforretning hvorved eiendommen ble delt i matr.nr. 116a tilhørende Iver Andersen og matr.nr. 116? tilhørende J.H. Ludvigsens dødsbo, i 1878.

Ishavsskipper Andersen

Skifteskjøte fra J.H. Ludvigsens dødsbo til Iver Andersen i 1879.

I 1885: Skipper Iver Andersen med kona Jørgine og åtte barn, fisker Edevart Hansen, tjener Anne Rath, Johan Klinge, husmor Petrikke Lund med fem barn.

I 1900: Ishavsskipper Iver Andreas Andersen med kona Jørgine og tre barn, tjenestepiken Inger Johanne Nilsen, kullsjauer Johannes Kristiansen med kona Anna og to barn, fisker Ole Edvard Hansen med kona Ane Bergethe Rath og sønnen Johan Klinge.

Delingsforretning hvorved en del ble fraskilt og gitt matr.nr. Hansjordnesgata 36, i 1909.

I 1910: Skipper og reder Iver Andersen med kona Jørgine og to døtre, kullarbeider Johan Klingen med sønnen Albert, moren Anna Rath og tjenestepike Anna Pedersen, kullarbeider Olai Olsen med kona Margrete og fire barn.

Erklæring hvorved Iver Andersen gir Tromsø kommune rett til å legge vann- og gassledning over hans eiendom, i 1912.

Inga Andersen

Skjøte fra Iver Andersen til Inga Andersen i 1914.

Oppmålingsforretning hvorved en del ble fraskilt og gitt matr.nr. Hansjordnesgata 19, i 1914.

Skjøte fra Inga Andersen til Det Bergenske og Det Nordlandske dampskibsselskab på 4 grunnstykker med sjøgrunn som ved oppmålingsforretning 21. sept. 1914 ble fraskilt denne eiendommen og tillagt Hansjordnesgata 21, i 1915.

I 1916; Skipsreder Iver, Jørgine, kontordame Inga Jørgine og kontordame Margit P. Andersen, tjenestepike Elise Arnesen, tjenestepike Hilda Hansen, kullarbeider Johan Klingen, kullarbeider Olai, Anny, Bergliot og Margrethe Olsen, husholderske Anna Trondsen.

Eid av kontorfullmektig Inga Andersen i 1932.

Kasserer Margit Andersen, Edvin Gangsaas, agentforretning, (1940).

Vognmann Lauritz Abrahamsen, arbeider Johan Klinge, (1946).

Eid av kontorfullmektig Inga Andersen i 1946.

Tromsø kommune

Skjøte fra Inga Andersen til A/S Anco, i 1961.

Skjøte fra A/S Anco til Tromsø kommune i 1977.

Skjøte fra Tromsø kommune til Tromsø Boligbyggelag på ideelle ¾ og til Stiftelsen Kommunale Boliger på ideelle ¼, i 1990.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1801-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.