Harald Jansen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Harald Jansen (født 1. mai 1911 i Lærdal, død 25. oktober 1990) var jurist. Han er mest kjent som Gjøviks rådmann gjennom 25 år, fra 1957 til 1982.

Jansen vokste opp i Sogn, der han tidlig kom med i Arbeiderbevegelsen. Ei tid var han sekretær i Sogn og Fjordane Arbeiderparti. Han studerte fra 1932 jus ved siden av lønna arbeid, blant annet som lærer ved en folkehøgskole. Etter en laudabel juridisk embetseksamen kom han til Kommunaldepartementet som sekretær. Fra 1949 til 1953 vikarierte Harald Jansen som rådmann i Hamar kommune, da Sigurd Pedersen satt på Stortinget. I Jansens rådmannstid vedtok bystyret i Hamar å kløyve rådmannsstillinga i to, i ei finansrådmanns- og ei teknisk rådmannsstilling. Men Sigurd Pedersen var misfornøyd med dette, og fikk omgjort vedtaket. Da han kom tilbake i rådmannsjobben, søkte Jansen seg bort. Han fikk jobb som generalsekretær i Norges By- og Herredsforbund.

Med sitt sterke samfunnsengasjement og sin solide kommunalpolitiske erfaring pekte Jansen seg ut i søkerbunken da Gjøvik kommune oppretta stilling som rådmann i 1956. Harald Jansen ble ansatt i jobben, som den antatt sterkeste av 47 søkere. Etter den store kommunesammenslåinga i 1964 fikk Jansen tittelen finansrådmann. Sammen med Niels Ødegaard og seinere Arbeiderparti-ordførere dreiv han som kommunens ledende byråkrat gjennom flere store saker, blant annet storkommunen Gjøvik. I arbeidsutvalget som utreda saken om kommunesammenslåing, var Jansen både formann og sekretær. Også boligpolitikken i byen, og spesielt den omfattende utbygginga av Sørbyen, var Jansen en av arkitektene bak. Fra 1963 til 1984 var han styreformann i Gjøvik Boligbyggelag.

Jansen vant anseelse ikke bare på lokalt plan, men også nasjonalt. Flere ganger var han aktuell som kommunalminister. I NRK Fjernsynets barndom, i 1966, ble han pekt ut til å representere kommunene i en debatt om ansvarsforholdet mellom stat og kommune i boligspørsmålet. Gjennom hele 1970-tallet satt han som styreleder i NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforening).

Kilder og litteratur

  • Aftenposten, 31/10 1990 (nekrolog).
  • Gjerdåker, Brynjulv: Stiftsstad og bygdeby. Hamars historie 1935-1991, Hamar 1998, s. 171.
  • Gjøvik boligbyggelag 50 år, Gjøvik 1996, s. 9.
  • Jansen, Harald: "Kommunesammenslutningen - Storkommunen Gjøvik", i Gjøvik i tekst og bilder, Gjøvik 1986, s. 140-161.
  • Oppland Arbeiderblad, 26. april 1986: "Da Gjøvik ble ett rike" (intervju med Jansen i forbindelse med 75-årsdagen).
  • Paulsberg, Terje: Alltid videre. Gjøvik Arbeiderparti 100 år, Gjøvik 2004, s. 139.
  • Paulsberg, Terje: Høvdingen : Niels Ødegaard. Gjøviks ordfører gjennom 45 år, Gjøvik 2003, s. 179.
  • Verdens Gang, 28/9 1956 og 4. februar 1966.