Harald Ohnstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harald Ohnstad, fra familiens album.

Harald Ohnstad (født 17. juli 1909 i Evanger, død 29. juli 1983) var fotograf i Asker.

Han var sønn av sokneprest Ole Ohnstad (1861–1943) fra Aurland, og barnebarn av Stortingsmann John Ohnstad fra Undredal. Far Ole virket som huslærer hos prost Saxegaard på Stranda, hvor han senere også ble kappelan, og giftet seg med Jakobine Katharine Saxegaard. Sammen fikk de åtte barn, tre jenter og fem gutter.

Prestegjeningen brakte familien til flere plasser, bl a Evanger, hvor Harald ble født i 1909. I 1915 flyttet familien til Jæren. Til Vettre i Asker kom de i 1927.

I 1939 giftet Harald seg med sykepleierske Vesla Foss. De fikk fire barn, tre gutter og en jente.

Harald Ohnstad gikk læretiden hos fotograf BenkowStabekk. I 1934 overtok han forretningen etter Jess Hansen, som fotograf Agnes Sjølie hadde etablert i Fusdahlgården i Asker i 1928.

Da Brage-Framgården sto ferdig i Asker sentrum i 1966 flyttet Ohnstad virksomheten dit. I 1975, etter 40 års virke, solgte Ohnstad forretningen til Vettre-mannen Hans Soles Foto-Service AS. I mange år var Harald Ohnstad den eneste fotografen i Asker, så de fleste voksne Askerbøringer har vært innom hans atelier.

Annonse om fotografering til legitimasjonskort under okkupasjonen, Asker og Bærum budstikke.

I februar 1941 kom et påbud fra sentrale myndigheter om at alle over 12 år skulle ha legitimasjonskort. Det vil si at 25 000 personer i Asker og Bærum måtte skaffe seg passfoto. Dette oppdraget gikk til Ivan Benkow på Stabekk og Harald Ohnstad i Asker.

Fotograf Harald Ohnstad etterlot et stort og verdifullt fotoarkiv bestående av ca 180 000 negativer. Motivene er hovedsakelig av lokale personer, det være seg fra barnedåp, konfimasjoner og bryllup. De fleste herreds-  og kommunestyrene er også foreviget, sammen med en rekke andre styrer og forsamlinger. Kvaliteten er god, så samlingen er dermed en viktig del av Askers historie, og et verdifullt bidrag i arbeidet med å bevare den lokale kulturarven i Asker. I 2021 takket Museene i Akershus (MiA), ved Asker Museum, ja til å overta arkivet fra den daværende eier. Forutsetningen var at det skulle etableres en lokal gruppe, som kunne sørge for registrering og digitalisering av arven etter fotograf H. Ohnstad. Dette arbeidet kom i gang i oktober 2021 og gruppen har ukentlige møter.

Fotografgenene må ha vært gode i Ohnstadslekta. Foruten Harald ble broren John (1906-1979) fotograf. Han begynte hos Gunnar Sjøwall i Oslo i 1929, og ble etter hvert faglig leder der. Han var medlem av Oslo Kamera Klubb fra 1930, og i en periode styremedlem i Oslo Fotograflaug.

En annen bror, Ragnar (1915-2000), var en meget habil amatørfotograf og har bidratt med flere fotografier av steder og begivenheter i Asker.

Sønnen Bjørn Harald, f. 1943, arbeidet i ti år i farens atelier. Etter dette var han ansatt ved fototeknisk avdeling på Rikshospitalet.

Galleri

Kilder

  • Første versjon av artikkelen er henta fra Preus museums register over norske fotografer.
  • Harald Ohnstad på Digitalt museum.
  • Harald Ohnstad på KulturNav
  • Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
  • Risa, Lisabet: Bilete frå Hå : folk og miljø 1860-1950, Varhaug 1990. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Svinningen, Tone. «Forenkler vi våre motiver for meget?» Bildet lever! 8 (2002)
  • Harald Ohnstad i Historisk befolkningsregister.
  • Tekst lever at Henning Sæther, prosjektleder for bevaring av arkivet etter Harald Ohnstad, 7. mars 2024.


Annonse fra Fotograf Behrends i Indtrøndelagen 17.1. 1913.jpg Harald Ohnstad er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!