Hjelp:Personlige minner (retningslinjer)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Retningslinjer på Lokalhistoriewiki

Brukerkontoer

Innhold og samskriving

Juridiske spørsmål

Tekniske/praktiske spørsmål

Personlige minner er artikler som gjenforteller en persons minne om et tema, det være seg om et område, en person, et fenomen eller annet. De inngår ikke blant de redigerbare artiklene, fordi de gjengir minnet slik personen erindret det da det ble skrevet ned. Mange personlige minner er å regne som primærkilder, mens andre vil være f.eks. gjenfortelling av noe en eldre slektning eller bekjent har beskrevet, sekundærkilder.

Her finner du retningslinjene for personlige minner på Lokalhistoriewiki. Dersom du vil ha hjelp med å skrive ned et personlig minne, se hvordan skrive personlige minner.

Spesielle regler

Det gjelder noen spesielle regler for personlige minner på wikien:

  • De ligger i Kjeldearkivet.
  • De låses for redigering. Selv det å rette opp skrivefeil i et personlig minne kan være problematisk hvis det er andre enn originalforfatteren som gjør det; det å legge inn et bilde kan skape et annet fokus enn det forfatteren mente å ha. De som teknisk sett har adgang til å redigere låste artikler må derfor utvise stor forsiktighet.
  • De kategoriseres slik at det er tydelig at det dreier seg om personlige minner.
  • De er ikke underlagt noen krav om objektivitet, se nedenfor.
  • De er ikke underlagt noen krav til dokumentasjon, se nedenfor.
  • De merkes med malen {{Infoboks minne}}, se nedenfor.

Infoboks

Infoboksmalen {{Infoboks minne}} gir basisopplysninger om teksten. Disse kan ellers være vanskelige å oppfatte, og er nødvendige for å kunne bruke kilden kritisk. Flest mulig felt skal fylles ut, slik at opplysningene er så fullstendige som mulig. Spesielt viktig er det med datering av hendelser som beskrives og datering av nedtegningen, og om det er artikkelforfatters eget minne eller noe som er fortalt av andre.

Personvernhensyn

Når man nedtegner personlige minner er det lett å glemme å ta hensyn til personvernet, spesielt hvis det er ens eget minne man nedtegner. De generelle reglene for personvern kan leses på Hjelp:Hvordan skrive biografier?. Disse er dog vanskelige å anvende på personlige minner, fordi kravet til dokumentasjon ikke kan være det samme. Det forutsettes at man har hatt en personlig befatning med minnet, og det er opp til den enkelte som legger ut minner å ta ansvar for at man ikke krenker de som omtales.

Ved antatte eller klare overtramp mot personvernet kan artikkelforfatter bli bedt om å skrive om minnet, eller det kan bli slettet. Dersom minnet skrives om kan det være aktuelt å slette og gjenopprette artikkelen, slik at tidligere versjoner som inneholder overtramp ikke vil være synlige for leserne i artikkelens historikk.

For ytterligere informasjon om temaet, se egen artikkel om personvern

Objektivitet

Et personlig minne er i utgangspunktet subjektivt. Forsøker man å skrive det om til en objektiv tekst vil det ikke lenger være en original kilde, men en redigert versjon påvirket av andres mening. Det er derfor ikke noe krav til objektivitet i personlige minner.

Dette åpner ikke for at personlige minner kan brukes for å få frem personlige meninger som innlegg i en debatt. Det forventes at man forsøker å ha en viss refleksjon over temaet før man skriver det ned.

Dokumentasjon

Minnet omtaler hendelser slik man husker dem, ikke nødvendigvis slik de er. Det er derfor ikke noe krav til å dokumentere påstander. Minnene kan bli brukt som kilder for andre artikler, og deres verdi som kilder vil måtte avgjøres gjennom vanlige kildekritiske metoder. Dersom Norsk lokalhistorisk insitutt vurderer en minneartikkel dithen at den inneholder så mange eller store faktiske feil at den blir sterkt misvisende, kan artikkelen bli slettet.

Selv om det ikke er et krav om dokumentasjon, er det fritt frem å spørre den som har skrevet minnet eller andre brukere om det er mulig å finne annen dokumentasjon på fakta i minnet.

Kildekritikk

Dersom man har innvendinger mot formuleringer eller finner faktafeil i et minne er ikke dette noe man kan endre i selve minnet. I stedet må man bruke samtalesiden for å komme med kommentarer. Dersom det er meget sterke innvendinger som kommer kan det være aktuelt å bruke referansesystemet til å legge inn fotnoter, slik at lesere ikke villedes. Artikkelforfatter kan også velge å redigere minnet, men dersom det endres betydelig kan det være aktuelt med spesiell merking, f.eks. en tydelig lenke til den opprinnelige versjonen.