Horgen gård (Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Horgen
Sokn: Haug / Nedre Eiker
Kommune: Øvre Eiker / Nedre Eiker
Fylke: Buskerud
Gnr.: 109, 110, 33 og 34

Horgen er en navnegård på Eiker som ligger dels i Haug sogn og dels i Nedre Eiker sogn, omtrent midt mellom HokksundØvre Eiker og Krokstadelva i Nedre Eiker. Den består av matrikkelgårdene Nordre Horgen (gnr. 109), Nedre Horgen (gnr. 110), Korshorgen (gnr. 33) og Søndre Horgen (gnr. 34). Navnet Horgen er også alminnelig brukt som områdenavn på et større område, som omfatter flere av nabogårdene.

Navnet

Navnet ble tradisjonelt uttalt «hørrjen», men i dag er «hårgen» det vanlig. Eldre skrivemåter er blant annet Horgine, Horgini[1], Horgene (1388/89)[2], Horghinu (1400)[3], Horiæn (1528)[4], Horghenne [5], Horiiene (1532)[6], Horrienn (1578/1593) og Horrien (1621). Skriveformen Horgen er brukt i 1621, 1661 og 1723.

Det samme gårdsnavnet finnes også i Tune, Frogn, Nes på Romerike, Våge, Gran og Sem. Også ett av brukene under kongsgården Sem heter Horgen.

Oluf Rygh mener at opphavet til navnet er «Horgvin», i betydningen «hedensk Offersted, oplagt Stenhob".[7], og han nevner i den forbindelse at Nils Paulsen i boka «Momenter til en Beskrivelse over Eker» nevner et sagn om at det skal ha vært et offersted ved Horgen. Rygh utelukker likevel ikke at navnet kan komme av ordet «horg» i betydningen «Bjergknold, Bjergtop».

Beliggenhet og topografi

Historie

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Middelalderen (1050-1500)

To Horgen-gårder er kjent fra middelalderen, og begge to var i bruk også i seinmiddelalderen.[8]

Nyere tid

I 1647-matrikkelen nevnes tre Horgen-gårder: Augustines Horgen som er selveier over 1 skippund (6 riksdaler), Christofer Kors Horgen som er selveier over to skippund mel (6 riksdaler 1 mark) og Rasmus Horgen som var leilending under «velb. Offue Gedde» og skyldte 1 1/4 skippund.

I skattemanntallet fra 1661 er alle de fire Horgen-gården nevnt:

 • Mellom Horgen, med landskyld på 1 skippund og 5 lispund.[9] Dette ble MN 76, nytt MN 228 og gnr.110 på Øvre Eiker.
 • Korshorgen, med landskyld på 2 skippund korn.[10] Dette ble MN 77, nytt MN 232 og gnr.33 på Nedre Eiker.
 • Nordre Horgen, med landskyld på 1 skippund.[11] Dette ble MN 91, nytt MN 227 og gnr.109 på Øvre Eiker.
 • Søndre Horgen, med landskyld på 1 skippund korn.[12] Dette ble MN 100, nytt MN 233 og gnr.34 på Nedre Eiker.

Historien behandles under hver enkelt gård.

Eiker Leksikons logo.jpeg Horgen gård (Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!


Kilder

 • Rødeboka
 • Diplomatarium Norvegicum: IV 416 og IV 424
 • Diplomatarium Norvegicum: II 428
 • Norske Regnskabs- og Jordebøger: IV 72
 • Norske Regnskabs- og Jordebøger: IV 330
 • Diplomatarium Norvegicum: VIII 750
 • Norske Gaardsnavn: 5, side 271
 • Moseng, s.320
 • Skattemanntall 1661 (avskrift ved Eiker Histiorielags Gotiske gruppe), fol.17b-18a: «Horgen mellem, som Rasmus och Thorgier paaboer, schylder aarligen 1 schipund och 1 fring bland Korn, der aff følger Sembs Jordebog – 3 Fringer med bøxell Rasmus Sielff – j Fring Anders [Kniffue?] och Olle Halss ibm - j Fring Steen Dalher ibm - j fring. Schauff til Smaae Last och hus behoff.»
 • Skattemanntall 1661, fol.18a: «Korszhorgen, Thomis och Anders paaboer, schylder aarligen – ij schipund Korn, der aff følger Sembs Jordebog – ij schipund med bøxell offuer alt, och til Thomes och hans Sødskende det Øffrige – j schipd. Schauff til Smaae Last.»
 • Skattemanntall 1661, fol.20a: «Horgen Nørdre, som Avoustinus bruger, schylder - 1 schipund Korn, som hand sielff och hans broder, Peder Krogstad er Eyendis med bøxell, Schauff til smaae Last.»
 • Skattemanntall 1661, fol.21a-21b: «Horgen Søndre, Kirstine bruger, schylder offr alt - 1 schippund Korn Daterit - 12 octobris 1648. och efter bemte. Christoffer Pouelsens død, falder det frj igien til Cronen.»