Hornnes landsgymnas

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolebygningen fra 1925, ark.: Th. Hauff. Idag avd. Hornnes av Setesdal vidaregåande skule.
Foto: Skolen

Hornnes landsgymnas, opprinnelig Hornnes private landsgymnas, fra 1923 Hornnes offentlege landsgymnas var et landsgymnas som åpnet i 1918 og tok imot hovedsakelig elever fra hele Sørlandet. Skolebygningen har idag adresse Gymnasvegen 7, 4737 Hornnes.

Bakgrunn

Utdypende artikkel: Landsgymnas

Stortinget vedtok 1914 at det det skulle opprettes en ny skoleform, som hadde ikke krav til eksamen fra middelskolen, da dette var en skole som hovedsakelig fantes i byene, og ble slik en barriere for ungdom fra landet som i så fall måtte flytte hjemmefra i 12 årsalderen for å begynne på byenes fireårige middelskole etter 5. klasse på folkeskolen. Til landsgymnasene var det derfor krav om syvårig folkeskole og et år på framhaldsskole for opptak, og landsgymnasene var fireårige.

Drift

Arbeidet med å få i gang et offentlig landsgymnas i Hornnes begynte allerede i januar 1914 på bakgrunn av den nye loven. Arbeidet så ut til å bli vellykket da kirkedepartementet i 1915 foreslo å etablere landets første offentlige landsgymnas ti Hornnes, men til slutt gikk Stortinget heller inn for Voss. I Hornnes var fortsatt ønsket og engasjementet stort for å få etablert et landsgymnas, og med både privat og offentlig pengestøtte fra hele Agder var Hornnes private landsgymnas et faktum fra høsten 1918.

Landsgymnaset startet opp i 1918, med elevopptak hvert annet år. De første opptaket hadde 19 fra Aust-Agder, fem fra Vest-Agder og én fra Telemark. Gunnar Abusdal var skolestyrer de første fire årene. Det første artiumskullet i 1922 hadde gode resultater blant de 18 kandidatene, hvorav to var kvinner. Kvinneandelen økte til 35 % i årene 1963 til 1970.

Landsgymnaset fikk stadig økte statlige tilskudd, og i 1923 ble gymnaset offentlig og de økte statlige tilskuddene gjorde at skolen endret navn til Hornnes offentlege landsgymnas.

Bygningen

Skolen holdt til i de første årene i midlertidige lokaler, og skolen skulle etter planen få ny skolebygning i løpet av 1920-tallet. Arkitekt Thoralf Christian Hauff fikk oppdraget med å tegne den nye skolen, og leverte en flott bygning verdig den viktige rollen et landsgymnas hadde. Bygningen skulle være bred og majestetisk, med sidefløyer og spir, og med kapasitet til 240 elever.

Imidlertid var budsjettet ble for trangt og prosjektet måtte reduseres betraktelig. Det ble foreslått besparelser ved å droppe både vannklosetter og sentralvarmeanlegg, men arkitekten anbefalte til slutt heller en reduksjon i antall rom. Dette medførte at skolen ble et såkalt enkeltgymnas, med en klasse på hvert trinn pr. linje, og uten mulighet til parallellklasser.

Skolen flyttet høsten 1925 inn i egne lokaler i den nye bygningen.

Rektorer

 • Gunnar Abusland 1918-1922
 • Karl Hatteland 1922-1923
 • Daniel Danielsen 1923-1950
 • Gunstein Langerak 1950-1961
 • Eldar Peter Molaug 1961-1973
 • Tormod Oksefjell 1979-

Tidligere elever

Blant tidliere elever:

 • Alf Hellevik (1931)
 • Jens Haugland (1932)
 • Leiv Østhassel (1934)
 • Kristian Trægde (1936)
 • Gabriel Øidne (1938)
 • Olav Bø (1938)
 • Knut Mykland (1940)
 • Anne Gullestad (1945)
 • Olav Arne Kleveland (1954)
 • Geir Kjetsaa (1956)
 • Kjell Kristian Rike (1963)
 • Paal-Helge Haugen (1964)
 • Grete Faremo (1973).

Opphør

Behovet for denne skoleformen ble etter hvert mindre, særlig med utbyggingen av realskolene fra 1930-årene og i etterkrigstiden. Landsgymnasene opphørte med ny lov i 1964, opphørte det følgende året og de tidligere landsgymnasene ble vanlige gymnas, i dag videregående skoler.

Skolen fortsatte imidlertid som fireårlig landsgymnas helt fram 1975, som det eneste i landet og tok opp sitt siste kull på denne skoleformen i 1971. Da byttet skolen navn til Hornnes gymnas, videre til Hornnes vidaregåande skule i 1995. I 2006 ble skolene i Valle, Hovden og Hornnes slått sammen til Setesdal vidaregåande skule.

Kilder


Koordinater: 58.55313° N 7.77171° Ø