Ingvald Undset

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Ingvald Undset ca. 1885-90.
Foto: Ukjent/Bjerkebæk.

Ingvald Martin Undset (født 9. november 1853 i Trondheim, død 3. desember 1893) var arkeolog. Til tross for at han døde da han var 40 år sto han bak en betydelig vitenskapelig produksjon innen både nordisk arkeologi og europeisk oldtidsforskning, og han var en kjent skikkelse innen europeisk historisk forskning.

Familie

Ingvald Undset var sønn av fanejunker Halvor Undseth (1823-91) og Øllegaard Christine Dahl (f. 1825), og ble gift i 1881 i København med Anna Marie Nicoline Charlotte Gyth (1855-1939). Han var far til forfatteren Sigrid Undset (1882-1949), svigerfar til filologen Sigge Pantzerhielm Thomas (1886-1944) og morfar til arkeologen Charlotte Blindheim (1917–2005) .

Liv og virke

Undset gikk på latinskolen i Trondheim og tok examen artium som preseterist i 1871. I 1872 tok han anneneksamen, før han begynte å studere arkeologi, samt nordisk og klassisk filologi i Christiania. Han tok aldri noen avsluttende eksamen på dette nivået, men disputerte i 1881 for den filosofiske doktorgrad på verket Jernalderens begyndelse i Nord-Europa.

I 1873 og 1874 foretok han undersøkelsesreiser i Trøndelag for Fortidsminneforeningen, og i 1875 ble han assistent ved Universitetets Oldsaksamling i Christiania. Denne stillingen hadde han til sin død. 1874-81 hadde han også en assistentpost i Riksarkivet.

Undsets virksomhet og vitenskapelige produksjon var rettet mot både nordisk arkeologi og europeisk oldtidsforskning. Hans doktoravhandling ble utgitt på tysk, og han ble en raskt en kjent forskerskikkelse også i Europa. Undset foretok en rekke forskningsreiser utenlands.

Rundt 1880 var Ingvald Undset leietaker hos embetsmannen og boksamleren Thorvald Boeck (1835-1901) i Professor Dahls gate 29 i Kristiania.

Fra 1882 var han mye syk, etter å ha pådratt seg en sykdom under et opphold i Roma. Ut fra symptomene og samtidige diagnoser antar man at det dreier seg om malaria, en sykdom som var utbredt i og rundt Roma helt fram til man på 1900-tallet drenerte myrene og sprøyta mot malariaførende mygg. Hans tidlige død tilskrives gjerne denne sykdommen.

Ettermæle

Ingvald Undset er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en artikkel om Ingvald Undset i forskningsmagasinet Apollon fra januar 2004 skriver Marianne Berg Karlsen blant annet:

Undsets hovedtanke var at jernalderkulturen hadde bredt seg i Europa fra sør til nord. Han kartla linjene den hadde fulgt og dokumenterte en strøm nordover gjennom Tyskland. Han hadde også en teori om at det var innflytelse fra de keltiske kulturene som dannet grunnlag for jernalderkulturen i Nord-Tyskland, og at den derfra spredte seg til Skandinavia. Men det han likevel høstet mest ros for, var hans vitenskapelige metoder; han brakte empirien inn i faget. Det vakte oppsikt, også internasjonalt. Bare 28 år gammel hadde Undset markert seg som en autoritet innenfor sitt område. … Hvordan var det mulig for en ung mann under 30 plutselig å fremstå som en av de mest betydningsfulle arkeologer i Europa? Svaret ligger naturligvis dels i Undsets begavelse som komparativ forsker. Men det kan også ha spilt en rolle at det arkeologiske arbeidet i Norden startet tidlig. Lenge hadde nordiske arkeologer hatt en førerstilling innenfor forhistorisk arkeologi

Ingvald Undset er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Dr. Philos. er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser

Eksterne lenker