Sigge Pantzerhielm Thomas

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sigge Pantzerhielm Thomas
Foto: Oslo Museum (1935-1940).

Sigge Wilhelm Pantzerhielm Thomas (født 3. november 1886 i Tvedestrand, død 21. mars 1944) var klassisk filolog, mangeårig lærer ved både universitetet og ved ulike gymnas i hovedstaden. Han sto også bak en rekke vitenskapelige publikasjoner, og var Sigrid Undsets svoger.

Familie

Sigge Pantzerhielm Thomas var sønn av skipsfører og skipsreder Thomas Nielsen (1842-97) og svenskfødte Hedvig Sigrid Ingeborg Catharina Pantzerhielm (1853-1934), og ble gift i 1916 med Signe Dorothea Undset (1887-1973), datter av arkeologen Ingvald Undset (1853-1893) og søster av Sigrid Undset (1882–1949). Han var far til arkeologen Charlotte Blindheim (1917-2005) og onkel til billedhuggeren Joseph Grimeland (1916-2002).

Liv og virke

Pantzerhielm Thomas tok examen artium ved Kristiania katedralskole i 1904. Han ble cand. philol. med latin hovedfag i 1910, I 1919 ble han dr. philos. på avhandlingen Den antikke tradition om Graccherne.

I 1914 ble Thomas ansatt som latinlærer ved Universitetets forberedende prøver, som var en delstilling han hadde til 1931. Mellom 1917 og 1925 var han universitetsstipendiat i klassisk filologi. Han var også lærer ved blant annet Hallings skole og Frogner skole, og sto bak en rekke vitenskapelige publikasjoner, som skoleutgaver av latinske tekster og artikler om emner fra romersk historie. I løpet av denne perioden var han sentral i utgivelsen av en ny latinsk-norsk ordbok, den såkalte Lektorordboka.

Fra 1926 til universitetet ble stengt i 1943 hadde Thomas dessuten delstilling som lektor i latinsk stilskriving der.

Thomas markerte seg som en motstander av okkupasjonsmakten, og ble derfor fengslet to ganger i løpet av krigen.

Ved folketellingen for Kristiania for 1910, samme år som han ble cand. philol., er Thomas oppført som lærer ved privat høiere almenskole sammen med sin mor, som da var enke, og fire søsken på adressen Stensgata 1. I adresseboka for Oslo for 1940 er Thomas oppført på adressen Store Ringvei 164, Sogn hageby.

Ettermæle

Sigge Pantzerhielm Thomas er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I sin artikkel om Thomas i Norsk biografisk leksikon beskriver Egil Kraggerud ham slik:

Thomas var en særmerkt personlighet. Han huskes som en rakrygget gentleman, en ivrig fjellvandrer og pasjonert hagedyrker. Hans prinsipper var klare og hans meninger bestemte. Ikke sjelden formulerte han seg med avvæpnende vidd. I sin vitenskap var han en fiende av all overfladiskhet. Han hadde sans for både de minutiøse detaljer og det allmenne overblikk som disse kunne gi.

Sigge Pantzerhielm Thomas er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Dr. philos. er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser