Sogn hageby

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Deler av Sogn hageby på Nordberg. I nedre høyre hjørne ligger Nordberg stasjonSognsvannsbanen, nedlagt i 1993 i forbindelse med at banen ble oppgradert til metrostandard. Kongleveien, Krokusveien og Damefallet i bakgrunnen.
Fra Bregneveien
Foto: Leif-Harald Ruud (2014).
Fra Sogn hageby.
Foto: Nasjonalbiblioteket (1948).

Sogn hageby er et boligområde på Sogn, Nordberg og Berg i Bydel Nordre Aker i Oslo og omfatter et areal på nærmere 2500 dekar av gårdene Sogn, Nordberg, Haugerud, Berg og Tåsen i Aker herred.

Området sør for Ring 3 (Kaj Munks vei/Torgny Segerstedts vei) regnes nå ikke lenger med til området.

Historie

Utbyggingen ble mulig etter kommunale tomtekjøp og utparsellering ved Akersbanerne hadde kjøpt opp i 1917, samme år selskapet ble stiftet for å erverve, anlegge og drive forstadsbaner og kommunen var majoritetseier. Salget av tomter for utbygging skulle bidra til finansiering av byggingen av Sognsvannsbanen og bidra til å sikre framtidig trafikkgrunnlag.

Området ble regulert og bebygd på grunnlag av arkitekt Kristofer Langes vinnerutkast «Solgryten» fra 1920 etter konkurranse utlyst i 1919 av Aker herred og Akersbanerne. I dette forslaget var boliger og veier i stor grad tilpasset terrenget, og med parker og grøntdrag, særlig Damefallet.

Akersbanernes plan for Sogn hageby ble lagt fram i 1929. Resultatet, hvor flere ulike arkitekter står bak bygningene, er egentlig ikke en hageby, men et villaområde.

Utbygging

Gårdseiendommene ble utparsellert og bebygd under og etter utbygging av Sognsvannsbanen, særlig i åra 1935–1941.

I 1932 var den nye bebyggelsen i hovedsak konsentrert ved Berg. Kongleveien, Nordbergveien og til dels Bregneveien var ført fram, og det var en del ny bebyggelse langs disse veiene. I de neste 20 årene fortsatte vei- og boligutbyggingen slik at en stor del av området opp til Carl Kjelsens vei var utbygd.

Utbyggingen stoppet opp også etter at 65 dekar i området avgrenset av Konvallveien/Lersolveien/Store ringvei, vis a vis for Ullevaal stadion ble beslaglagt for oppføring av Ullevålleiren.

Etter 1945 ble området mellom Carl Kjelsens vei og Peder Ankers vei utbygd.

Adresser (utdrag)

Hele veien ligger innenfor hensynssonen, på Gul liste som bevaringsverdige 1, 2, 5, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 og 35.særlig viktig nr. 9, villa i funksjonalisme, arkitekter Sverre Aasland og Arne Korsmo.

Gul liste som bevaringsverdige: Nr. 2a, 2b, 4, 6, 15 og 31.

Nr. Oppført Type Historie Bilde
15 1931 Villa Stousland I Funksjonalisme, arkitekt Ove Bang LHR-151220-03liten.jpg
Nr. Oppført Type Historie Bilde
5 1931 Villa Funksjonalisme, arkitekt Einar Foss Oslo Bregneveien 5 140719.jpg
14 1932 Villa Funksjonalisme, arkitekt Einar Foss Oslo Bregneveien 14 140719.jpg
27 1932 Villa Oppført for professor Helga Eng (1875-1966), tegnet av Magnus Poulsson Bregneveien 27 Oslo tegning.jpg
35B 1999 Villa Murvilla tegnet av arkitekt Ole Hankø Oslo Bregneveien 35B 140719.jpg

Nr. 7, 9, 10–20, 44–52 (nr. 48 revet) og 51 var blant de første husene som ble bygget i Sogn hageby i 1920-årene.

Vern

Området er kommunalt listeført som hensynssone bevaring, Bevaringsområde: SOGN HAGEBY - Miljø.

Kilder


Koordinater: 59.9565° N 10.7366° Ø