Sognsveien (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parti fra nedre del av Sognsveien ved Adamstuen, med trikkespor i midtrabatten.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Sognsveien sett nordover fra Vestgrensa mot Ullevål Hageby.
Foto: Roy Olsen (2008).
Sognsveien sett sørover mot John Colletts plass.
Foto: Roy Olsen (2015).
Sognsveien sett nordover fra Bergslia mot Ullevaal stadion.
Foto: Roy Olsen (2008).
Ved Ullevaal stadion deles Sognsveien av Ring 3. Den kan enkelt krysses på gang- og sykkelbru, men bilister må kjøre til nærmeste rundkjøring på ringveien for å komme seg over. Her er Sognsveien fotografert i retning sentrum fra brua.
Foto: Chris Nyborg (2016).
Sognsveien sett nordover fra Nordbergveien. Solvang kolonihager til venstre.
Foto: Roy Olsen (2008).
Sognsveien sett nordover fra Flesåsveien.
Foto: Roy Olsen (2008).
SognsvannsbanenUllevål stadion stasjon skal krysse Sognsveien på vei mot Oslo sentrum, Stadion Kro og Ullevaal stadion i bakgrunnen.
Foto: Sigurd Gran/Nasjonalbiblioteket (1934-1936).

Sognsveien i Oslo går fra Ullevålsveien ved Adamstuen i bydel St. Hanshaugen til Sognsvann i bydel Nordre Aker. Veinavnet er gammelt, og er knytta til Sogngårdene Vestre og Østre Sogn, men som navn på nettopp den traséen som eksisterer nå går det tilbake til 1918 da veien ble lagt om. Tidligere fulgte den traséen Vålveien - Askeladdveien - Trollsvingen.

Veien ender ved en stor parkeringsplass ved Sognsvann, rett ved Riksarkivet. Det går derfra en turvei med lysløype som ble anlagt i 1936 inn i Marka til Ullevålseter.

Fra Adamstuen til John Colletts allé går det trikk. Sporet er lagt i midtrabatten, som ble anlagt i 1924. I 1999 ble den utbedra da linja ble forlenga til det nye Rikshospitalet.

Solvang kolonihager ligger langs vestsiden av veien i området mellom Blindern videregående skole og Nordmarka.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
4 Boligblokk
6 Boligblokk Boligblokk med 17 seksjoner. Oslo, Sognsveien 006.jpg
7 1927 Eldrebolig Peder Michelsens enkestue. Del av Sagbankens stuer. Ark. Harald Frithjof Petersen. Oslo, Sognsveien 007.jpg
9A/B 1919 Institusjon Ullvin behandlingssenter, rusbehandlingssenter. Opprinnelig overlegebolig. Fredet i 2012. Ark. Victor Nordan. Seinere oppsatt brakkerigger med valmet tak. Oslo, Sognsveien 009 A.jpg
Oslo, Sognsveien 009 A, brakker.jpg
9C ca. 1919 Kontorbygg Tidligere bygning til Ullevål sykehus, tegnet av arkitekt Victor Nordan. Nå kontorbygg. Oslo, Sognsveien 009 C.jpg
10 Boligblokk Tidligere løkkeeiendommen Hasselbakken. Nå terrasseblokk.
11 1976 Boligblokk Personalboliger for ansatte ved Ullevål sykehus. Ark. Peter Andreas Munch Mellbye
12 Villa Nybarokk trevilla. I 1920-åra L.O. Amsahls forretning.
13 2007 Barnehage Sognsveien barnehage. Ark. Gasa, Oslo bys arkitekturpris 2009. Sognsveien barnehage Oslo.JPG
15 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide. Oslo, Sognsveien 015.jpg
16 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
17 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
18 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
19 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
20 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
21 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
22 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
23 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
24 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
25 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
26 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
27 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
28 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
29 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
30 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
31 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
32 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
33 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
34 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
35 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
36 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
37 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
38 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
39 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
40 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
41 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
42 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
43 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
44 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
45 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
46 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
47 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
48 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
49 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
50 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
51 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
52 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
53 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
54 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
55 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
56 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
57 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
59 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
61 1915–1922 Bolig Del av Ullevål Hageby. Ark. Harald Hals, Adolf Jensen, Christian Morgenstierne og Arne Eide.
68 Universitetet i Oslo, inngår i Blindern campus Sognsveien 68 i Oslo.JPG
72 1966 Kontorbygg NGI-bygget, kontorbygg oppført 1966 for Norges Geotekniske Institutt. Rives 2022 og blir erstattet av et anlegg for forskning og næringsliv, Campus Ullevål.
73 Idrettens hus. Idrettens hus Sognsveien 73 i Oslo.JPG
75 Siste utbygging
2013-2014
Idrettsanlegg. Ullevaal stadion, med idrettsarena og kjøpesenter.
Her lå også Stadion Kro, kalt «Liket» fram til tidlig 1990-tallet.
Ullevaal stadion 2012.jpg
79 1940-tallet Tomannsbolig Oslo, Sognsveien 079.jpg
80 1961 Skole Sogn videregående skole. Ark. Karl Grevstad.
82 omkr. 1850 Husmannsplass Opprinnelig smie, så våningshus på plassen Nordre Skjeggerud under Vestre Sogn. Oslo, Sognsveien 082.jpg
85 Gård Vestre Sogn, delvis bevart på området til Sogn studentby. Nei, ikke Sognsveien 85. Rolf E. Stenersens allé 6, Vestre sogn gård, våningshus fra ca. 1800. Vestre Sogn barnehage.
85 Studentby Sogn studentby. Det er kun én adresse på Sognsveien 85. Studentbyen på østsiden av Sognsveien har pr. 2021 57 bygninger med tilsammen 1540 adresser. Disse fordeler seg på Jon P. Erliens vei og Rolf E. Stenersens allé Sogn studentby Oslo 2013.jpg
90B Skole Blindern videregående skole Oslo, Sognsveien 090 B.jpg
92 To freda eiketrær på eiendommen, verna som naturminne 1. februar 1957.
102 1959/2026 Studentby Nordberg studentby, med fem bygninger og til sammen 80 leiligheter. Bebyggelsen er planlagt revet 2024 for oppføring av nye blokker med totalt 462 studentboliger.
147 1900-tallet Bolig
148 1949 Bolig Oppført for lærer Kåre Norum. Tidligere skibakke på eiendommen.
149 1900-tallet Bolig
151 1900-tallet Bolig
210 1997 Skole Kringsjå skole.
210B 1997 Skole Nordberg skole. Nordberg Skole.jpg
212 2016 Skole Elverhøy skole Elverhøy skole.jpg
218 1960- og 1980-tallet Studentby Kringsjå studentby og Fjellbirkeland studentby. Kringsjå og Fjellbirkeland studentbyer Oslo 2014.jpg
220 1967–1969 Skole Norges Idrettshøgskole, sentralbygning med svømmehall. Ark. Pran & Torgersen. Oslo, Sognsveien 220.jpg
228 1963–1966 Idrettsanlegg Toppidrettssenteret, ark. Pran & Torgersen.
230 1943 Trehus Eneste gjenværende bygning fra Sognsvann leir, opprinnelig tiltenkt Førergarden, men overtatt av tyskerne. Sandbu ved Sognsvann - Sognsvann leir.JPG
231 1877 Husmannsplass Søndre Sandås under Østre Sogn. Søndre Sandås under Østre Sogn.JPG
232 1700-tallet Husmannsplass Dammen under Vestre Sogn. Dammen under Vestre Sogn.JPG
235 1870 Husmannsplass Nordre Sandås under Østre Sogn. Damvokterbolig for Sognsvann da det var drikkevannskilde. Nordre Sandås under Østre Sogn.JPG
250 Husmannsplass Løkka, husmannsplass under Vestre Gaustad. Tidl. gnr. 42/1, nå 42/169, utskilt tun. Oslo, Sognsveien 250.jpg

Kilder


Koordinater: 59.9506153° N 10.7295524° Ø