Charlotte Blindheim

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Arbeiderbladet 9. mars 1959: utsnitt av artikkel om utgravningene i Kaupangen i Skiringssal. Bildet viser arkeolog Charlotte Blindheim som holder frem en gjenstand fra funnene.

Anne Marie Nicoline Charlotte Blindheim (født 6. juli 1917 i Kristiania, død 5. mars 2005) var arkeolog, særlig kjent for sine utgravninger ved Kaupangen i Skiringssal i Vestfold fra 1950 og framover. Hun var i hele sin yrkeskarriere tilknyttet Universitetet i Oslo.

Familie

Charlotte Blindheim var datter av filolog Sigge Pantzerhielm Thomas (1886-1944) og Signe Dorothea Undset (1887-1973), og var gift med kunsthistoriker og museumsmann Martin Edvard Blindheim (1916-2009). Hun var barnebarn av arkeologen Ingvald Undset (1853-1893), niese av forfatteren Sigrid Undset (1882-1949) og søskenbarn av billedhuggeren Joseph Grimeland (1916-2002).

Liv og virke

Charlotte Blindheim, født Thomas, vokste opp i hovedstaden, hvor faren, som var klassisk filolog, var mangeårig lærer ved både universitetet og ved ulike gymnas.

Hun tok magistergrad i arkeologi i 1946 med en avhandling om vikingtidens drakt og smykker. Samme år ble hun ansatt som konservator ved Universitetet i Oslo. I 1968 ble hun førstekonservator, en stilling hun hadde fram til hun gikk av med pensjon i 1987.

Som arkeolog ble Charlotte Blindheim særlig kjent for sitt arbeid med utgravningene ved Kaupangen i Skiringssal i tidligere Tjølling kommune (dagens Larvik kommune). Utgravningene ble startet på en systematisk måte våren 1950, og fortsatte, til og fra, fram til første halvdel av 1970-tallet. Blindheim og hennes medarbeidere avdekket et større område og fant flere titalls graver, i det som var en form for et bysamfunn som stammet tilbake til 800-tallet. Forskningen på funnene gikk over flere år. Den første presentasjon av utgravningene ble publisert i 1969. Blindheim fortsatte arbeidet også etter at hun hadde gått av med pensjon, og først i 1997 ble ansvaret overlatt til arkeologen Dagfinn Skre.

I 1982 utga Charlotte Blindheim en bok om sin kjente tante, kalt «Moster Sigrid. Et familieportrett av Sigrud Undset» (Aschehoug).

I 1987, samme år som hun gikk av med pensjon, mottok Blindheim Kongens fortjenstmedalje i gull.

Ettermæle

Charlotte Blindheim er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog over Charlotte Blindheim i Aftenposten 25. mars 2005 av Gerd Stamsø Munch, Evabeth Astrup og Grethe Fjeld Heltne, ble hun beskrevet slik (utdrag):

Charlotte er gått bort, og derved har vi mistet arkeologiens "grand lady". ... Hun delte med familie og venner sin rikholdige vitebegjærlighet, sin entusiasme og gjerne kritiske sans ovenfor alle temaer i tiden, samfunnsspørsmål, litteratur, kunst og kultur. Charlotte var åpen, nærværende og engasjert på alle områder av betydning i livet. Hun var et menneske med sterke meninger, hvilket resulaterte i mange gode og til dels heftige diskusjoner.

Charlotte Blindheim er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Kilder og referanser