J.M. Stenersens forlag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Forlaget ga i 1941 ut Adolf Hitlers ideologiske manifest Min kamp i norsk utgave.
Foto: Justismuseet

J.M. Stenersens forlag var et forlag som var startet og eid av Johan Martin Stenersen (1866–1948) i 1892.

Forlaget satset oopprinnelig hovedsakelig på boktrykking og bokbinding. Av de første større utgivelsene var Norges Matrikkel for staten, med opptegnelse over alle landets grunneiendommer, og forlaget hadde gode inntekter på denne. Forlaget hadde også monopol på utgivelse av Landstads samlebok. Han ga også ut bøkene av Theodor Kittelsen.

I 1899 ga forlaget blant annet ut en praktutgave av Snorres kongesagaer i 1899, med illustrasjoner av flere kjente kunstnere, som Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen, Wilhelm Lauritz Wetlesen og Erik Werenskiold. Denne har kommet i flere opptrykk, i 1987 også i engelsk oversettelse. Dette var imidlertid et så stort løft, at forlaget gikk konkurs på førsteutgaven, og salget viste seg vanskelig da det var brukt gotiske bostaver. Forlaget ble kjøpt tilbake på særeie av Johan Martin Stenersens ektefelle Martha Kathrine Eckersberg (1869–1930) av bistyret og hun ble stående som formell eier.

Forlaget hadde et langvarig samarbeid med Staten og trykket en rekke trykksaker, blanketter og lover, herunder også Matrikkelen 1903-1908. I tillegg etablerte Stenersen firmaet Folkeboksamlingenes Ekspedisjon i 1903, som han drev parallelt med eget forslag, og som besørget innbinding og salg av bøker til folkebibliotekene etter århundreskiftet. Da hadde han allerede fra 1895 hatt ansvaret for ekspedisjonen av bøker til landets barneboksamlinger. Arbeidet med materiell og blanketter ble i 1921 organisert i et eget forlag, Sem og Stenersen AS.

Utover på 1930-tallet måtte Johan Martin Stenersen trekke seg mer tilbake av helsemessige årsaker, og den daglige driften av forlaget ble overtatt av sønnen Gunnar, som hadde blitt medlem av Nasjonal Samling (NS) i 1935 og som fornyet medlemsskapet høsten 1940. Under andre verdenskrig underla han forlaget et samarbeid med NS med et spesielt ansvar for å utgi norske oversettelser av tyske bøker, blant annet Adolf Hitlers ideologiske manifest og hovedverk, Min kamp.

Forlaget endret under krigen navn til Gunnar Stenersens Forlag og utga nazistisk propagandalitteratur og ble i 1943 ble overtatt av det nyetablerte Centralforlaget. Gunnar Stenersen var også medlem av Kulturtinget.

Forlaget var det eneste av de etablerte forlagene som helt og fullt tilpasset seg NS-myndighetene og den tyske okkupasjonsmakten og forlaget ble regnet som et av NS-forlagene sammen med Blix Forlag, Atlantic forlag, Viking forlag, Kamban forlag og Centralforlaget.

Forlagsvirksomheten var i familien Stenersens eie til 2003, da aksjoene ble overtatt av Kagge Forlag. De siste årene har forlaget hatt stor suksess med sine Klompelompe-strikkebøker.

Kilder