Jens Olsen Gjerdrum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Artilleribygningen og krutthuset på Blaker skanse. Jens Olsen Gjerdrum var kommandant her i åra 1795-1805.
Foto: Chris Nyborg (2014)
Hoff kirke på Toten i 2001. Gjerdrum ble gift her andre gang 9. desember 1761 med Marthe Malene Heide fra Biri.

Jens Olsen Gjerdrum (døpt 30. januar 1729, død 18. oktober 1805) eller Jens Gierdrum var offiser og kommandant ved Blaker skanse.

Virke

Gjerdrum ble født på Søgarn Søndre Gjerdrum i Gjerdrum, og var sønn av sersjant Ole Håkensen Gjerdrum (1694-1768) og kona Goro Gudbrandsdatter (1697-1736). Jens Gjerdrum var nummer fire av fem barn fra første ekteskapet til faren, eldstebroren Håken Olsen Gjerdrum (1724-1781) overtok garden og ble lensmann i bygda.[1]

Gjerdrum ble underoffiser, og i 1750 ble han kvartermester ved det nyopprettede 3. Sønnenfjeldske nasjonale dragonregiment. 29. juni 1757 ble han fenrik reformé ved samme regiment, det vil si at han hadde graden fenrik uten å utføre tjenesten. Dessuten tjenestegjorde han som vaktmester. Bostedet hans i dette tidsrommet var på Toten: Han ble gift to ganger, i 1752 og 1761, og begge vielsene hans fant sted der. Imidlertid oppgir ingen av vielsene noe bosted.

Gjerdrum ble forflyttet som fenrik reformé fra 1. januar 1766 til 1. Sønnenfjeldske nasjonale dragonregiment som fanejunker ved Eidsvoldske kompani. Fire år etter begynte han å stige i gradene: 16. mai 1770 ble han sekondløytnant ved 2. Sønnenfjeldske nasjonale dragonregiments Nordre Smålenske kompani, og 3. juli samme år ble han forsatt til 1. Sønnenfjeldske nasjonale dragonregiments Odalske kompani. Omsider ble han premierløytnant ved dette regimentets Eidsvoldske kompani 11. februar 1773.[2]

Det er uvisst hvor han bodde i denne perioden. Sønnen Oluf Andreas ble født i 1768 i Nes på Romerike, mens to døtre av ham ble konfirmert i Østre Toten i 1767 og 1772. I 1779 ser han iallfall ut til å ha kommet til Eidsvoll: Det året kjøpte han garden Store-Bårli der i bygda for 1050 daler. Han eide garden fram til 1786, da han solgte den videre til lensmann Lars Wardrum.[3]

Han fikk avskjed i nåde etter søknad 4. august 1788 med rittmesters karakter, og fikk en årlig pensjon på 100 riksdaler fra 1. september samme år. Fra 6. mars 1795 var han kommandant på Blaker skanse, der han ble de siste ti åra av livet sitt.[4]

Familie og etterslekt

Gjerdrum ble gift første gang 24. oktober 1752 på Toten med Anne Margrethe Ramm (1723-1757), født i Lom, datter av kaptein Johan Henrich Ramm og Anna von Hadelen. Andre gang ble han gift 9. desember 1761 i Hoff kirke på Toten med Marthe Malene Heide, døpt 28. januar 1739 i Biri, død før 1801. Under er noen av barna hans listet opp:

 • Margarethe Elisabeth von Hadelen Gjerdrum, født 1752, konfirmert på Toten 26. april 1767.[5] Hun ble gift 13. mars 1777 med premierløytnant Hans Ulrich Beichmann (1730-1812).[6]
 • Dødfødt barn gravlagt 26. mars 1757 på Toten.[7]
 • Anna Henrica Gjerdrum, konfirmert på Toten 4. oktober 1772.[8]
 • Oluf Andreas Gjerdrum, født 17. juni 1768 i Nes på Romerike, død 8. april 1793. Ble premierløytnant ved Lomske kompani i 1791.[9]
 • Lovisa Augusta Gjerdrum, født ca 1774, var ugift og bodde på Blaker skanse med faren i 1801.
 • Charlotte Fridrike Gjerdrum, født ca 1783, var ugift og bodde på Blaker skanse med faren i 1801.

Fotnoter

 1. Kirkeby, Gjerdrum bygdebok, side 188.
 2. Dette regimentet fikk 1. januar 1784 navnet Akershus dragonregiment, og kompaniet fikk navnet Eidsvold-Næssiske kompani. Ovenstad, side 345.
 3. Kirkeby, Eidsvoll bygds historie, side 151-152. Kirkeby oppgir her at Gjerdrum «… visstnok [var] sønn til lensmann Håken Olsen Gjerdrum i Gjerdrum». Dette er sannsynligvis feil: Kirkeby sjøl oppgir ikke noen Jens blant sønnene til Håken Gjerdrum på side 188 i Gjerdrum bygdebok, og Olai Ovenstad omtaler heller ikke noen flere offiserer ved navn Jens Gjerdrum.
 4. Ovenstad oppgir ham som inspeksjonsoffiser og høymagasinforvalter.
 5. Magrethe Lisbeth Gierdrum i ministerialbok for Toten prestegjeld 1761-1772 (konfirmerte) fra Digitalarkivet.
 6. Ovenstad, side 72-73.
 7. !! Gierdrum* i ministerialbok for Toten prestegjeld 1751-1761 (gravlagte) fra Digitalarkivet.
 8. Anna Henrica Gierdrum i ministerialbok for Toten prestegjeld 1761-1772 (konfirmerte) fra Digitalarkivet.
 9. Ovenstad, side 345.

Litteratur

Lenker