Johan Nicolaysen (1860–1944)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Nicolaysen.
Foto: Hentet fra Studenterne fra 1877 (1902).

Johan Nicolaysen (født 15. april 1860 i Stockholm, død 20. juli 1944) var opprinnelig ingeniør, men gikk over til medisinstudiet. Han spesialiserte seg innen kirurgi, hadde medisinsk doktorgrad, var professor ved universitetet i Kristiania og samtidig overlege ved Rikshospitalets kirurgiske avdeling. 

Familie

Johan Nicolaysen var sønn av lege, professor Julius Nicolaysen (1831-1909) og Bolette Marie Berentine, født Nicolaysen (1835-1922), farens kusine, og ble gift i 1888 med Valborg Dahl (1865-1939). Han var nevø av arkeolog, antikvar og kildeutgiver Nicolay Nicolaysen (1817–1911) og gjennom ham fetter av legen Lyder Nicolaysen (1866-1927).

Liv og virke

John Nicolaysen ble født i Stockholm mens faren var kompanikirurg ved den norske garden der. Han var elev ved Aars og Voss skole i Kristiania, og tok realartium i 1877. Han gikk deretter på Trondhjems tekniske læreanstalt, hvor han tok ingeniøreksamen i 1879. Nicolaysen fikk plass som mekanisk medarbeider ved Myrens verksted høsten 1879, og året etter ble han tilsatt som ingeniør samme sted.

Hans interesse for medisin gjorde at han hoppet av sin løpebane som ingeniør, og i stedet begynte på medisinstudiet ved universitetet i Kristiania.  Han tok anneneksamen i 1881 og medisinsk embetseksamen (cand. med.) i 1886. Noen år senere, i 1895, tok han den medisinske doktorgrad.

Etter fullført kandidattjeneste ved Rikshospitalets kirurgiske og medisinske avdelinger vikarierte Nicolaysen høsten 1887 for dr. Jønsberg i Hønefoss. Året etter etablerte han seg med privatpraksis i Kristiania. I 1889 ble han assistent ved Rikshospitalets patologisk-anatomiske institutt, og mellom 1890 og 1893 var han ansatt som reservelege ved Rikshospitalets kirurgiske avdeling A. Fra 1892 var han også kirurg ved Diakonisseanstaltens sykehus, en deltidsstilling han hadde helt til 1928. Fra  1901 var han fast sensor ved den medisinske embetseksamen.

I 1909 ble Nicolaysen utnevnt til professor i medisin (kirurgi) ved universitetet i Kristiania. Samme år ble han utnevnt til overlege i kirurgi ved Rikshospitalets kirurgiske avdeling. Han innehadde disse stillingene til han gikk av med pensjon i 1930. Han var også hovedlege for forsikringsselskapet Fram fra 1915 til 1938.

Nicolaysen hadde en rekke verv, blant annet var han medlem av den rettsmedisinske kommisjon 1913-1930 og president for Nordisk kirurgisk forening 1927-1929. Han publiserte en rekke artikler i medisinske fagblader og bidro til flere bøker innen sitt fagfelt.

Ettermæle

Johan Nicolaysen er gravlagt i familiegrav på Gamle Aker kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2023)

I et minneord over John Nicolaysen i Aftenposten 21. juli 1944 (usignert, redaksjonelt), ble han beskrevet slik (utdrag):

Et av de store lys i norsk medisin er sloknet, professor, dr. med. Johan Nicolaysen er avgått ved døden 84 år gammel. ... I 1895 tok han doktorgraden og ble professor i medisin og overlege ved Rikshospitaets kirurgiske avdeling i 1909. Fra disse stillinger tok han avskjed i 1930. Den høyt ansette kirurg ble ved den anledning varmt hyldet, og takket av de mange som gjennom årene hadde arbeidet sammen med ham, for den sjeldne dyktighet, energi og humanitet som han alltid hadde vist både som lærer og lege. ... Hans fremragende operasjoner var kjent langt utenfor Norges grenser.

Johan Nicolaysen er gravlagt i familiegrav på Gamle Aker kirkegård. Titlene Professor og Dr. med. er benyttet på gravminnet.

Kilder