Johannes Norvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johannes Knutsen Norvik (født 18. september 1885 i Vaksdal i Bruvik, død 27. desember 1980) var skolemann. Han var blant annet lærer og skolebestyrer på Rjukan, fra 1938 skoledirektør i Oslo. Under andre verdenskrig var han ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet.

Bakgrunn og familie

Han var sønn av gårdbrukerne Sigrid og Knut Norvik. Han gikk først landbruksskolen på Stend ved Bergen og tok deretter eksamen ved Volda lærarskule. Norvik hadde middelskoleeksamen fra Langesund og tok artium som privatist i Oslo i 1918, der han også tok språklig-historisk embetseksamen ved universitetet.

Han var gift med Erna Genoviva Gabrielsen (1902-84), datter av bakermester Tobias Gabrielsen og Anine.

Rjukan

Johannes Norvik var lærer ved Bergens guttehjem 1913-14, så i Stathelle 1914-16, ved Åmot fortsettelsesskole i Åsta 1916-17 og Vaksdal bruksskole 1917-19.

I 1919 kom han til Rjukan i Telemark, der han ble ansatt ved Tinn kommunale høyere almennskole. Johannes Norvik ble i 1930 bestyrer for Rjukan skole, ei stilling han hadde til 1934, da han ble skoleinspektør i Sarpsborg.

I 1932, da han var på Rjukan, fikk han et stipend av Institutt for sammenliknende kulturforskning.

Krigsåra

I 1938 ble Norvik utnevnt til skoledirektør i Oslo, da han etterfulgte Tøger Hagemann i embetet. I 1941, året etter at Norge ble okkupert, ble Norvik ekspedisjonssjef i det NS-kontrollerte Kirkedepartementet. Skolehistorikeren Odd Asbjørn Mediås skriver at Norvik var en av de tre skoledirektørene som gikk over til Nasjonal Samling, sammen med Olav Steinnes og Arne Juland.

Historikeren Andreas Bagås Lien har påvist at Norvik som ekspedisjonssjef la stor vekt på at historiefaget skulle gi grunnlag for fellesskap med andre land, altså et germansk folkefellesskap. Norvik undertegna også flere brev til lærerne, der det blant annet ble trua med at de som ikke meldte seg inn i det nazifiserte Lærersambandet, ikke ville få lønn. De to siste krigsåra, fra 1943 til 1945, var Norvik rektor ved Berg skole utafor Oslo.

25. mai 1945, to uker etter frigjøringa, meldte Asker og Bærums Budstikke at «Skoledirektør Norvik på Høvik er arrestert». Han ble i 1947 dømt til 1 års fengsel, i tillegg til at han ble fradømt rettigheter i 10 år og retten til å ha offentlige stillinger og tillitsverv for alltid. I omtalen av dommen skreiv Aftenposten at han ble frifunnet for å ha innehatt stillingen som ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet «og for sitt virke i denne stilling».

Johannes og kona Erna oppretta seinere et fond, nemlig «Skoledirektør Johannes Norvik og Kona Erna Norviks Fond til Nydyrking i Vaksdal kommune». De er gravlagt på Østre Aker kirkegård i Oslo.

Kilder og litteratur

Espeland, Arne: Norske skolefolk (første utgave), Dreyer forlag, Stavanger 1934. Digital versjonNettbiblioteket

Eksterne lenker