Jomfrubråten holdeplass

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Simensbråtenlinjen som tar av fra Ekebergbanen ved Jomfrubråten holdeplass
Foto: Oslo byarkiv (før 1974).

Jomfrubråten holdeplass er en holdeplass på Ekebergbanen i bydel Nordstrand. den ligger 3,8 kilometer fra Stortorget og 115 moh.Den ble åpnet i 1917 da Ekebergbanen ble tatt i bruk til Sæter.

Da banen åpnet var den ensporet og holdeplassen lå inntil Kongsveien. Den måtte i 1931 flyttes lenge bort fra veien og opp i terrenget da det ble bygget dobbeltspor på denne strekningen og tilkoblingen til den nye Simensbråtenlinjen som tok av mot øst i sørenden av Jomfrubråten holdeplass.

Ombygging og flytting i 1931

Omleggingen til dobbelspor og byggingen av Simensbråtenlinjen medførte større byggearbeider på Jomfrubråten, da traséen og holdeplassen ble flyttet ble flyttet noe bort fra Kongsveien pg noe høyere opp i terrenget. Samtidig ble det sprengt ut en skjæring under hovedlinjen, got å tilrettelegge for enysning til Simensbåtenlinjenn. Slik kunne dette sporet går langs Kongsveien, krysse under hovedlinjen og gå i en bue inn på den nye sidelinja. Denne skjæringen er fortsatt synlig ved bomstasjonen på Kongsveien, men den er nå gjenfylt og gjenmurt.

Framtid

På grunn av oppgradering mellom Ekebergparken og Holtet ble Jomfrubråten holdeplass stengt i 2015 og fram til 16. april 2016. Dette skulle være en midlertidig stengning, men beboere i området fryktet en permanent nedleggelse og en aksjonskomite samlet 600 underskrifter for å beholde stoppestedet.

Ved det følgende årsskiftet 2016/2017 ble det imidlertid igjen igangsatt nye arbeider på Jomfrubråten, med fjerning av holdeplass og perronger. Det ble reagert mot at Ruter gjennomførte en slik nedlegging, uten at spørsmålet var politisk behandlet. I mars sto representanter fra Oslos rødgrønne byråd fram og lovet at holdeplassen skulle gjenopprettes, noe som angivelig ville koste 22 millioner. Kostnadsanslaget økte etter hvert til 37–38 millioner kroner. En årsak til den høye prisen er kravet om planskilte overganger for publikum. Begrunnelsen for å gjenåpne holdeplassen er nærheten til flere seniorboliger.

I august 2018 meldte Sporveien at holdeplassen vil åpne i retning Oslo sentrum i november 2018, slik unngår man at reisende har behov for å krysse linjen. Gjenåpningen av holdeplassen fra sentrum er uavklart. Den gjenåpnede holdeplassen vil få ny perrong på 35 meter, med universell utforming. I tillegg ved et leskur i det tradisjonelle designet, tegnet av Erik Glosimodt, bli oppført

Kilder


Koordinater: 59.888366° N 10.770636° Ø