Kampen kirke (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kampen kirke
Kampen kirke Oslo 2012.jpg
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Sted: Thorbjørn Egners plass, Kampen, Oslo
Byggeår: 1879–1882
Kirkegård: Nei
Kirkesamfunn: Den norske kirke
Bispedømme: Oslo
Prosti: Oslo domprosti
Fellesråd: Oslo
Sokn: Kampen
Periode: Nygotikk
Arkitekt: Jacob Wilhelm Nordan
Teknikk: mur
Materiale: teglstein
Mål: Ytre mål 45,80 x 17,73 meter
Tårn: Vesttårn over hovedinngangen og inneholder tre klokker
Skip: treskipet langkirke
Prekestol: I nygotikk, av snekker Alf Pettersen og møbeltapetserer Albertsen
Døpefont: I tre i nygotikk
Altertavle: «Kvinnene ved graven», Axel Ender
Orgel: 1882, August Nielsens orgelfabrikk, 12 stemmer.
Sitteplasser: 480
Annen informasjon: Hoveddøren dekorert i 1913 av Enevold Thømt

Kampen kirke har adresse Bøgata 1 med fronten mot Thorbjørn Egners plass og er en treskipet langkirke bygget i teglstein i en enkel nygotisk stil. Arkitekt var Jacob Wilhelm Nordan og den ble innviet 29. november 1882 av biskop Carl Peter Parelius Essendrop. Den er særlig kjent for sine glassmalerier og for tidlig å ha markert seg som kirke for ulike kunstnere.

Historie

De første steg i planlegging av kirke for dette området ble satt igang allerede før Kampen formelt ble innlemmet i byen ved byutvidelsen i 1878, hvor særlig tomtespørsmålet var vanskelig. De aktuelle plasseringer var til dels i ytterkant av menighetsgrensen, var på tomter som krevet vanskelige og omfattende grunnarbeider, eller var på tomter som gjorde at nærheten til den omkringliggende bebyggelsen ble for tett.

Utdypende artikkel: Brannen på Kampen 1879

En omfattende brann natten til 8. april 1879 ble seks toetasjers og en treetasjes leiegårder i tre i kvartalet mellom Bøgata og Normannsgata rasert og fristilte en svært attraktiv kirketomt. Oppføringen av kirken ble påbegynt i desember 1879 etter tegninger av Jacob Wilhelm Nordan. Nordan var også byggearbeidenes arkitekt og byggearbeidene ble ledet av murmestrene J. Paulsen og F. Johannessen.

Det ble bevilget kr 108 000 (2020: tilsv rundt åtte millioner) til byggingen, da byggekontoen ble avsluttet 4. august 1883 var kostnadene begrenset til kr 105 544,51.

Granittokkelen var ferdig i april 1880 og kirken var under tak og spiret ble reist 8. desember 1881.

Kampen menighet ble offisielt opprettet 29. mai 1880 og den tidlogere kallskapellanen i Drammen, Oscar Moe ble ansatt som første sognepres. Den nye menigheten benyttet i byggeperioden Grønland kirke fra 1868 hver tredje søndag og bedehuset Bethania fra 1870-årene, tilhørende Christiania Lille Indremisjon, i Nittedalgata 8.

Eksteriør

Utformingen er som en utpreget treskipet langkirke, oppført i upusset rød tegl i en enkel nygotisk stil. Taket er tekket med skifer, gavlene med sink og spiret med kobber.

Kirken har tre hovedinnganger i tårnet, i tårnfoten mot vest, og en på hver side av tårnet i trappehus.

Kirken ligger ved dagens Thorbjørn Egners plass på toppen av den sterkt skrånende Nannestadgata, og danner med vestfronten og det høye tårnet et mektig fondmotiv i denne og plasseringen gjør at kirken kan sees på lang avstand.

Klokker

I tårnet henger tre klokker levert av firmaet Grosse & Co i Dresden. Den største har bilde av den tornekronede Kristus og inskripsjonen: «Jeg er Veien, Sandheten og Livet.», den mellomste har bilde av Martin Luther og sitatet «Den Retfærdige af Troen skal leve.» og den minste har bilde av Philip Melanchton og sitatet «Retfærdiggjorte af Troen har vi Fred med Gud.»

Interiør

Kirken har sperreloft på tresøyler og inneholder også to sakristier og et lite rom for organist.

Altertavle

Altertavlen under restaurering av kunstner Ole Solbakken i november 1970.

Altertavlen «Kvinnene ved graven» ble utført av Axel Ender og ble innviet Kristi Himmelfartsdag 22. mai 1884, og denne framstiller engelen som påskemorgen forkynner for kvinnene ved Jesu grav: «- Han er ikke her. Han er oppstanden». Ender brukte sin hustru Helga som modell for engelen, under altertavlen er det malt med gullskrift «Han er oppstanden. Marc. 16 cap».

Altertavlen er to meter bred og største høyde er 3,5 meter. Bilder er senere kopiert flere steder, blant annet i Molde kirke. Altertavlen ble restaurert i 1970 ved kunstneren Ole Solbakken.

Instrumenter

Kirkeorgelet ble levert av August Nielsens orgelfabrikk. Dette har blitt ombygget flere ganger, men i 1999 ble det ført tilbake til sine originale 12 stemmer. Ved innvielsen spilte komponist og organist ved Vor Frelsers kirke, Ludvig Mathias Lindeman. Kirken har også flygel og cembalo.

Senere utsmykninger

Ved en oppussing av kirken i 1913 ble det over de fire av kirkens indre dører som utgjør hovedinngangen dekorert med de fire evangelistenes symboler, utført av kunstneren Enevold Thømt og bekostet av kong Haakon VII. I 1940 ble kirken malt innvendig.

Kirke er utsmykket med 16 glassmalerier av Peer Lorentz Dahl fra 1989–1994. Dahl har også tegnet kirkens messehagler og prekestolkleder og 14 korsveibilder fra 2000 som er plassert på søylene. Fra 1992 er det en madonnaskulptur i marmor «Maria bærer barnet til vår verden» utført av Knut Steen, som var oppvokst på Kampen. Kirken har to ikoner utført av Viktor Kalenin.

Verneverdig

Kirken ble listeført som verneverdig 9. januar 2001 i henhold til Kirkerundskrivet T-3/2000.

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.91195° N 10.78197° Ø