Kinnes (Øvre Eiker, 180/7)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kinnes er et småbruk under gården Sønju i Bingen i Øvre Eiker kommune. Bruket består av to eiendommer, med matrikkelløpenummer 587 og 586 med en landskyld på henholdsvis 1/5 lispund og 1/4 lispund. De ble utskilt fra Adams-Sønju og Fram-Sønju i henholdsvis 1807 og 1811, men ble samlet under felles eier i 1831. Med den nye matrikkelen i 1886 fikk begge disse gårdpartene bruksnummer 7.


Eiere og brukere

Kinnes har antakelig langt tilbake vært en husmannsplass under Sønju. Det faktum at den ser ut til å ha vært delt mellom Fram-Sønju og Adams-Sønju kan tyde på at plassen ble var i bruk før «Fremmere Sønju» ble delt i 1723. Navnet forekommer imidlertid i liten grad i skriftlige kilder før på 1800-tallet.


1804-1831: Ole Jørgensen og Ragnhild Gulliksdatter

I 1807 fikk Ole Jørgensen (1759-1837) skjøte fra Adam Jacobsen på «på øvre hands Deel af Kinnæss» for 18 riksdaler, samt en årlig avgift på 1 ort til gården.[1]

I 1811 solgte Rasmus Olsen på Fram-Sønju sin andel av Kinnes til Jørgen Olsen fore 120 riksdaler. Eiendommen fikk en skyld på 1/4 lispund og ble løpenummer 586 i matrikkelen.[2] Jørgen må ha vært sønn av Ole Jørgensen, og han var bare 19 år gammel da denne handelen ble gjennomført.

Ved skiftet etter Ole Jørgensens kone, Ragnhild Gulliksdatter, i 1814 ble også hans andel skyldsatt. Dette ble matrikkelløpenummer 587 med skyld 1/5 lispund. Dermed bortfalt den årlige avgiften til gården.[3]

Det er uklart hvor Ole Jørgensen og Ragnhild Gulliksdatter hadde bodd før de bosatte seg på Kinnes på begynnelsen av 1800-tallet, og det er vanskelig å få oversikt over barneflokken deres. Følgende barn er kjent:

 • Marthe Olsdatter (født ca.1789), gift 1825 med Anders Hansen Ødeskoug[4]
 • Jørgen Olsen (født ca.1792), konfirmert på Eiker i 1807, nevnt som fadder på Vestbyeie i 1826[5] - gift i 1829 med Jørand Gulliksdatter[6]
 • John Olsen, nevnt som fadder på Futerud i 1827[7]
 • Peder Olsen (født ca.1799), nevnt som fadder på Futerud i 1827 - han var da bosatt under Borge.[8] Gift 1829 med Berthe Christensdatter[9]

I 1823 kjøpte brødrene Peder og Jørgen plassen Sluten i Flesberg. Antakelig har de brukt dette som seter i fellesskap. Da Peder solgte sin andel til Peder Trondsen Solli i 1847, brukes navnet «Kinnessæter-pladsen».[10] Mye tyder på at Jørgen Olsen har bodd i Sluten og ikke på Kinnes det meste av livet.


1831-1849: Jørgen Olsen og Jørand Gulliksdatter

Da Ole Jørgensen overdro Kinnes til sønnen Jørgen i 1831, var kjøpesummen 80 spesidaler, og eiendommen var skyldsatt for 2 ort 8 skilling. Dette omfattet antakelig begge løpenumrene. Salget inkluderte en del løsøre, mens Ole Jørgensen forbeholdt seg livøre fra bruket.[11] Han døde i 1837.

Mye tyder på at Jørgen Olsen hele tiden kan ha bodd i Sluten. Han var imidlertid eier av Kinnes fram til 1849, da han solgte bruket.


1862-1879 : Ole Thoresen og Anne Andersdatter

Det var Ole Thoresen (f.ca.1812 på Modum) og Anne Andersdatter (f.ca.1814 på Eiker) som overtok Kinnes etter Jørgen Olsen. Kjøpesummen, for begge løpenumrene, var 300 spesidaler.[12] Barnas fødested viser imidlertid at de bodde i Kinnes alt i 1845.

 • Elen Karine, født 1835.[13]
 • Thore Olsen, født 1837 på Modum, konfirmert på Eiker i 1851[14]
 • Anne Andrine Olsdatter, født 1839 på Modum, konfirmert på Eiker i 1853[15]
 • Sophie Olsdatter, født 1843, konfirmert på Eiker i 1857[16]
 • Thrine Olsdatter, født ca.1845[17]
 • Caroline Olsdatter, født 1848[18]
 • Jørgine Olsdatter, født 1850[19]
 • Christian Olsen, født ca.1853[20]
 • Caroline Olsdattert, født ca.1855[21]
 • Anders Olsen, født ca.1856[22].

Ifølge folketellingen i 1865 ble Kinnes på det tidspunktet brukt under LN 594 (Nord-Sønju). På bruket var det en hest, ei ku og tre sauer, og utsæden var 1/4 tønner bygg, 2 tønner havre og 2 1/2 tønne poteter.

Ved folketellingen 1875 er ingen oppgitt under matr.nr. 586/587.


1879-1906: Nils Helgesen og Maren Olsdatter

Våren 1879 ble Kinnes solgt på auksjon, og ny eier ble Nils Helgesen Green.[23].

I 1886-matrikkelen blir matrikkelløpenummer 586 og 587 slått sammen til det nye bruksnummer 7.

Ved folketellingen i 1891 bodde følgende personer på Kinnes:

 • Nils Helgesen, f.1857 i Sigdal - gbr./selveier, hustømmermand
 • Maren Olsdatter, f.1857 -hustru
 • Sørine Kristoffersdatter, f.1857 i Sigdal, ugift - fl./husgj., kreaturstel
 • Ragna Otilie Lauritsdatter, f.1889 - fl.
 • Knut Knutsen, f.1888 i Sigdal - fl.

I 1893 ble parsellen Kinnesløpet utskilt og solgt. I den forbindelse ble skylde redusert fra 54 øre til 36 øre.[24] Tinglyst 28.07.1900

I 1900 ble de rettighetene som eieren av Kinnes hadde i Sønjuskogene (bnr.1, 2 og 3) avløst med en skogteig, og året etter ble de øvrige skogrettighetene avløst mot en engangserstatning på 350 kroner, samtidig som 8 øre av den landskylden på Kinnes ble overført til Tverrelvastykkene.[25] Kinnes' skyld ble dermed redusert til 28 øre.

I 1906 solgte Nils Helgesen Kinnes og kjøpte isteden naboeiendommen Hesjebråtan.


1906-1909: Hans Aaby

Høsten 1906 solgte Nils Helgesen bruket til Hans Aaby for 2900 kroner.[26]

I hans tid som eier ble parsellen Fosseløkken utskilt og landskylden ble redusert til 23 øre.[27]


1909-1910: Kittil Gundersen

Hans Aaby solgte Kinnes i 1909 til Kittil Gundersen Dokka fra Lyngdal. Aaby forbeholdt seg forkjøpsrett til å kjøpe tilbake hele eller deler av eiendommen, men han benyttet seg aldri av dette. Derimot beholdt han Fosseløkken, og han fikk tinglyst «vandrettigheder med ret til uten vederlag at anlægge industriel bedrift med bekvem plads og adkomst». [28]


1910-1918: Rasmus A. Lie

Kittil Gundersen solgte Kinnes igjen etter bare et drøyt år. Kjøper var Rasmus A. Lie fra Humlehagen.[29] Han bosatte seg på Kinnes sammen med moren og en yngre bror, og de ble oppført i folketellingen 1910:

 • Rasmus Lie, f.1893 - hf/ug/gardbr.
 • Andrine Lie, f.1854 - hm/g/husmor
 • Johan Lie f. 1888 - ug/arbeider og skomaker

Rasmus flyttet seinere til Kongsberg, mens Johan ble gift med Ragna Kinnes (Nils Helgesens pleiedatter), og de bosatte seg på Hesjebråtan.


1918-1938: Ole og Margit Kronseth

Rasmus Lie var eier fram til 1918, da han solgte Kinnes til Ole Sjulsen Kronseth.[30] Han og kona Margit (f. Storfossen) kom fra Langkjennsetra i Flesberg, og de bosatte seg på Kinnes sammen med en sønn og tre døtre:[31]

 • Hellik Kronseth, f.1885
 • Marit Kronseth
 • Berit Kronseth
 • Marthe Kronseth, f.1889


1938-1968: Ole og Margit Kronseths arvinger

De fire barna overtok som eiere i fellesskap i 1938.

Parsellen Snippen (bnr.70) ble utskilt i 1957, slik at Kinnes' landskyld ble redusert fra 23 øre til 21 øre.[32]

Hellik og Marthe eide Kinnes sammen med nevøen Olaf Viken (f.1903) fram til 1968.


1968- : Marit og Asbjørn Ødegaard

I 1968 solgte de tre eierne Kinnes til Marthes datter Marit (f.1922) og hennes ektemann, Asbjørn Ødegaard.[33] De er bosatt på Kongsberg, og de har barna:[34]

 • Svein (f. 1950), gift med Eli Wenche Nilsen. Barn: Håvard (f. 1986), Kjetil (f. 1988).
 • Arne (f. 1955), samboer med Mona Slåttsveen. Barn: Magnus (f. 1982), Mari (f. 1987).
 • Erik (f. 1955), samboer med Heidi Hvasshovd. Barn: Håkon (f. 1987), Øystein (f. 1991).


Referanser:

 1. Panteregister III-1, fol.66b: Skjøte datert 29.06.1807, tinglyst 30.06.1807
 2. Panteregister III-1, fol.66b: Skjøte datert 25.10.1811, tinglyst 26.10.1811
 3. Panteregister III-1, fol.67b: Ole Jørgensen igjen overdraget pladsen Kielnæs ved skiftet efter kone Ragnhild Gulliksdatter for 250 Rd. Denne plads er skyldsat 30. September 1814 for 1/5 lpT som afgaaer i Adam Jacobsens eiende skyld av denne gaard. Skjøtet datert 4.11.1814, tinglyst 13.1.1815
 4. [https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000937412 Ministerialbok for Eiker 1814-1827
 5. [https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001820790 Ministerialbok for Eiker 1814-1827
 6. Ministerialbok for Eiker: Vielse 3/4-1829
 7. [https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001823877 Ministerialbok for Eiker 1814-1827
 8. [https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001823877 Ministerialbok for Eiker 1814-1827
 9. [https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000465895 Ministerialbok for Eiker 1827-1832
 10. Tom A. Ingebos notater, henvisning til Flesbergboka
 11. Panteregister II-1, fol.70b: Skjøte datert 16/12-1831, tinglyst 25/10-1832. I 1838-matrikkelen er LN 586 oppført med bare 7 skilling, mens LN 587 hadde en skyld på 1 ort 18 skilling - til sammen 2 ort 1 skilling. Dette tyder på at deler av LN 586 var blitt fraskilt, uten at dette er blitt innført i panteregisteret.
 12. Panteregister III-2, fol.14b: Skjøte datert 1.10.1849, tinglyst 26.4.1879
 13. Kirkebok for Eiker: Konfirmasjon 21.4.1850
 14. Kirkebok for Eiker: Konfirmasjon 12.10.1851
 15. Kirkebok for Eiker: Konfirmasjon 9.10.1853
 16. Kirkebok for Eiker: Konfirmasjon 18.10.1857
 17. Folketellingen 1865
 18. Kirkebok for Eiker: Dåp 26.3.1848
 19. Kirkebok for Eiker: Dåp 15.12.1850
 20. Kirkebok for Eiker: Dåp 28.8.1853
 21. Folketellingen 1865
 22. Kirkebok for Eiker: Dåp 28.12.1856
 23. Panteregister V-12, s.45: Auktionsskjøde til Nils Helgesen (Gren) for 636 kr, thl 26 april 1879
 24. Panteregister V-12, s.45: Delingsforretning hvorved en fraskilt Parcel Kinnesløbet er skyldsat for 18 øre - afh 29 Juli thl 8 aug 1893. Ifl ovenst Delingsforretn har Eieren af bno 34 Ret til at regulere Fosse og Strømme, bygge Dam i Smedselven m.v hvorhos skadeserstatning er frafaldt - thl 8 aug 1893.
 25. Panteregister V-12. s.45: Udskiftning hvorved d.Es Brugsrettigheder i bno 1, 2 og 3 er afløst med en Skogteig - Havneretten uberørt - thl 28 Juli 1900. Udskiftning hvorved d.Es Skogrettigheder i Sønju Skog er afløst med 350 Kr hvorfor 8 øre fragaar d.E og paalegges bno.36 - thl 12 Janr 1901
 26. Skjøte fra Nils Helgesen til Hans Aaby for 2900 kr, dat 20 septbr 1906, tingl 8 januar 1908
 27. 24.06.1908 (tingl. 1908) Delingsforretn avh 24 juni tingl 8 juli 1908 hvormed fra d.e er utskilt parcel Fosseløkken av skyld 5 øre
 28. Panteregister V-12, s.45: Skjøte fra Hans Aaby til Kittil Gundersen paa d.e for 3000 kr, dat juli tingl 11 august 1909.
 29. Panteregister V-12, s.45: Skjøte fra Kittil Gundersen til Rasmus A. Lie paa d.e for 4000 kr, dat 12 novbr tingl 7 decbr 1910
 30. Skjøte fra Rasmus A. Lie til Ole Sjulsen Kronseth paa d.e for 8000 kr, dat 8.juli tingl 7 august 1918
 31. Tom Anders Ingebos notater - Flesbergboka og Norske Gardsbruk oppgis som kilder
 32. Panteregister V-12, s.46: Delingsforretning hvorved en parsell Snippen med skyld 2 øre er fraskilt, avh 2/7-1957
 33. Født 1921, sønn av Arne Ødegaard (f.1894) fra Torpo i Hallingdal og Klara Johannsen (f.1898) fra Askim.
 34. Norske gardsbruk


Kilder: