Sønju (Øvre Eiker, 180/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fram-Sønju
Fram-Sønju (be-2010-07-27-CIMG1214).jpg
Først nevnt: utskilt 1723
Kommune: Øvre Eiker
Fylke: Buskerud
Gnr.: 180
Bnr: 1
Postnummer: 3330 Skotselv
Kart over Fram-Sønju, med innmark og utmark, i 2011.

Fram-Sønju er et gårdsbruk i Bingen i Øvre Eiker kommune under gårdsnummer 180 Sønju.
Hele eiendommen er på 526 dekar, derav 140 dekar innmark. Bruket oppsto da gården Fremmere Sønju ble delt i tre i 1723. Denne gårdparten hadde da en matrikkelskyld på 5 lispund. Den kalles som oftest «Østre Sønju» i de eldre kildene, men seinere har det gamle navnet «Fram-Sønju» igjen blitt tatt i bruk. Gårdsbrukene Sønjuhaugen, Hesjebråtan og Kinnes og et par skogeiendommer (bruksnummer 2) og (bruksnummer 3) er etter hvert blitt skilt ut fra gården.

Gårdens historie fram til 1723 er behandlet i artikkelen

Nede ved elva var det bygdeveg over elva mellom Fram-Sønju og Bergan. Stedet heter ”Hellane” [1]


1723-1740: Ole Andersen og Aase Iversdatter

Østre Sønju med de underbrukene og skogteigene som tilhørte gården på begynnelsen av 1800-tallet. Kartet tar ikke hensyn til seinere jordutskiftning og grensejusteringer, men gir vel likevel et inntrykk av gårdens utstrekning i det første hundreåret etter delingen av Sønju i 1723.

Ole Andersen var den eldste av sønnene til Anders Pedersen Sønju, som døde i 1692, og Live Haagensdatter, som døde i 1719. Da gården ble delt i 1723, var det Ole som fikk den delen av gården der bygningene lå, mens de to yngre brødrene skulle flytte ut og sette opp nye hus på sine gårdparter.[2]

Ole Andersen giftet seg i 1714 med Aase Iversdatter[3], og de fikk barna:

 • Anders Olsen (1715-1744), gift 1742 med enken Berethe Trygsdatter[4]
 • Kiersti Olsdatter (f.1717)[5]
 • Live Olsdatter (f.1720)[6]
 • Ifver Olsen (f.1722-1726)[7]
 • Rasmus Olsen (1725-1803)[8]
 • Christopher Olsen (f.1730), gift 1754 med Anne Christensdatter[9]
 • Peder Olsen (f.1733)[10]
 • Tron Olsen (f.1736)[11]
 • Johannes Olsen (f.1738)[12]

I 1735 ble Ole Andersen gjennom arv eier av halvdelen av gården Øvre Borge.[13]

1740-1744: Anders Olsen

Ole Andersen døde i 1740, og ved skiftet ble enken Aase Iversdatter eier av mannens andel av Øvre Borge, mens den eldste sønnen, Anders Olsen fikk åseterett til Østre Sønju. [14] Aase giftet seg for øvrig kort etter på nytt, med Tryg Trygsøn, mens Anders ble trolovet med enken Berethe Trygsdatter.[15] Før de fikk giftet seg døde imidlertid Anders, bare 25 år gammel.

1744-1796: Rasmus Olsen d.e. og Dorthe Olsdatter

Rasmus Olsen var den nest eldste av Ole Andersen og Aase Iversdatters sønner. Da Anders døde i 1744 gikk åseteretten over til ham, og han ble eneeier av Øster Sønju da skiftoppgjøret etter den eldre broren var fullført i 1747.[16] Først i 1753 frasa imidlertid søsknene seg alle krav på gården.[17]

Rasmus ble gift med Dorthe Olsdatter (1731-1801)[18], og de hadde barna

 • Ole Rasmussen (1747-1800)[19]
 • Anders Rasmussen (1750-1774), gift 1770 med Marthe Pedersd. Ristved[20]
 • Rasmus Rasmussen[21]
 • Aase Rasmusdatter (1765- ), gift med Thron Pedersen Sylli.[22]
 • Torger Rasmussen (født ca.1755, konfirmert 1770)
 • Iver (født ca. 1756, død 1775)
 • Marthe (født ca. 1759, død 1774)

Ved skattemanntallet i 1765 bodde også Rasmus' mor, Aase Iversdatter, på gården, samt broren Iver Olsen, som står oppført som «tomsing».

I 1751 solgte Rasmus et jordstykke som ble kalt «Vestgaarden», med en tredjedel av Labråtan, til stefaren Tryg Trygsen.[23]

Rasmus og Dorthe var eiere av Østre Sønju fram til 1796, da de overlot den til sønnen Ole mot å sikre seg livøreytelser fra ham.[24] Imidlertid var ikke plassen Haugen med i dette salget. Denne plassen beholdt Rasmus Olsen selv fram til 1801, da han solgte den til sønnesønnen Rasmus Andersen.[25]

1796-1802: Ole Rasmussen d.e. og Kari Pedersdatter d.e.

I 1796 overtok Rasmus og Dorthes eldste sønn, Ole Rasmussen Fram-Sønju. Han hadde giftet seg i 1767 med Kari Pedersdatter Ristved (1747-1817)[26], og de hadde nok bodd på gården også før de overtok etter foreldrene.[27] De hadde barna

 • Anne Olsdatter (ca.1769- )[28]
 • Rasmus Olsen (1770-1852)[29]
 • Dorthe Olsdatter (1772- )[30]
 • Iver Olsen (1772-1778)
 • Helle Olsdatter (1773- ), gift 1811 med Ole Andersen Futerud[31]
 • Iver Olsen (1778- ), gift med Gjertrud Andersen, bosatt på Hesjebråtan[32]
 • Helle Olsdatter (1786- )[33]
 • Ole Olsen (1783-1785)
 • Ole Olsen (1786- )[34]
 • Anders Olsen (1791- )[35]
 • Christopher Olsen (1791-), gift med Marte Reiersdatter Sønju - deres sønn, Anders C. Sønju, ble eier av Nord-Sønju[36]
 • Abraham (1792-1793)

Ole Rasmussen døde imidlertid 50 år gammel, bare fire år etter at han hadde overtatt gården. Enken Kari Pedersdatter ble dermed oppført som eier ved jordbruksmanntallet i 1802, da gården fortsatt hadde en matrikkelskyld på 5 lispund, eller 3 riksdaler 2 skilling. Gården hadde da en utsæd på 41/2 tønne korn, og av dyr var det 1 hest, 4 kuer og 4 sauer. Gården hadde skog til eget bruk, men også litt til utsalg. Dessuten hadde den ei flomkvern, som malte til eget bruk, og ble verdsatt til 30 riksdaler.

1802-1845: Rasmus Olsen d.y. og Kari Pedersdatter d.y.

Det gamle bryggerhuset på Fram-Sønju er trolig fra første halvdel av 1800-tallet.

Ved overdragelsen til Rasmus Olsen forbeholdt moren Kari seg livøre, slik at Rasmus fikk ansvar både for henne og for besteforeldrene da han overtok Fram-Sønju i 1802.[37]

Rasmus var soldat da han i 1807 giftet seg med Kari Pedersdatter Fosberget.[38]De fikk barna

 • Anne Karine Rasmusdatter (1808-1809)[39]
 • Anne Karine Rasmusdatter (1810- ), gift med Christian Helgesen Bergan[40]
 • Ingeborg Dorthea Rasmusdatter (1813- ), gift med Ole Narvesen Borge[41]
 • Ole Rasmussen (1818- ), døde tidlig[42]
 • Ole Rasmussen (1823- )[43]

I 1804 solgte Rasmus plassen Hesjebråtan til broren Iver.[44] I 1811 solgte han også plassen Kinnes, som til da hadde ligget under gården, til Jørgen Olsen. Fram-Sønjus matrikkelskyld ble da redusert med 1/4 lispund, til 43/4 lispund.[45]

I 1825 solgte han også en del av skogen til de yngre brødrene, Anders og Christopher, som i mellomtiden var blitt eiere av nabogården Sønjuhaugen. Den fraskilte eiendommen, som fikk løpenummer 582b og 582c, fikk en skyld på 1/9 lispund, slik at Rasmus hadde igjen 423/36 lispund eller 2 riksdaler 4 ort 20 skilling, som var skylden i 1838-matrikkelen.[46] Rasmus Olsen var eier av Fram-Sønju til 1845, da han overdro eiendommen til sønnen Ole. Deretter flyttet han tydeligvis til Hærebru ved Skotselv, for da han døde i 1852 ble han innført som «Rasmus Olsen Sønju paa Hærebro».[47]

1845-1865: Ole Rasmussen d.y. og Caroline Hans Jacobsdatter

Ole Rasmussen[48] overtok Fram-Sønju etter foreldrene og var eier av den i 20 år.[49]

I 1851 giftet han seg med Caroline Hans Jacobsdatter fra Hærebro,[50] og de fikk barna

 • Anne Marie Olsdatter (1851- )[51]
 • Christiana Olsdatter (1852- )[52]
 • Rasmus Olsen (1853- )[53]
 • Hans Jacob Olsen (1855- )[54]
 • Amalie Catrine Olsdatter (1858- )[55]
 • Ole Olsen (1860- )[56]
 • Olaus Olsen (1866-1866)[57]
 • Olaus Olsen (1868- )[58]

Omkring 1860 flyttet imidlertid Ole og Caroline fra Sønju til gården Store Kolberg ved Vestfossen, men de var fortsatt eiere av Fram-Sønju.[59]

Folketellingen fra 1865 viser at det på dette tidspunktet var Ole Rasmussens onkel, Anders Olsen[60], og hans kone Kari Nielsdatter som bodde på Fram-Sønju, sammen med barna Peder og Christiane, samt ei tjenestejente.[61]Gården hadde da 1 hest, 5 storfe og 6 sauer. Antagelig har Anders og Kari bodd på gården hele tiden, for alle barna deres er født på Sønju:

 • Ole Andersen (1820- )[62]
 • Nils Andersen (1823- )[63]
 • Karen Dorthea Andersdatter (1825- ), gift 1851 med Ole Torgersen Hovengen[64]
 • Maren Jørgine Andersdatter (1828- ), gift 1858 med Hans Pedersen Myhre[65]
 • Peder Andersen (1832- ), døde tidlig[66]
 • Anne Kirstine Andersdatter (1835- )[67]
 • Hellene Andersdatter (1836- ), gift 1861 med Christian Torgersen Hovengen[68]
 • Peder Andersen (1840- )[69]
 • Christiane Andersdatter (1843- ), gift 1865 med Ole Andersen Steensrud[70]

Det ser altså ut til at Anders Olsen på første halvdel av 1860-tallet forpaktet gården som brorsønnen eide. I 1865 solgte imidlertid Ole Rasmussen gården. Anders og Kari bosatte seg da på Sønjuhaugen.

1865-1873: Christian Helgesen og sønnen Helge

I 1865 solgte Ole Rasmussen slektsgården. Kjøpere var svogeren, Christian Helgesen[71] fra Modum, som var gift med den eldre søsteren, Anne Kirstine, og deres sønn, Helge Christiansen, som kjøpte Fram-Sønju i fellesskap.[72], som sammen kjøpte Fram-Sønju.[73]

De nye eierne kom fra BerganModum, og både far og sønn flyttet til Sønju. Christian Helgesens foreldre var Helge Pedersen (1765-1838) og Dorthe Olsdatter (født 1772), som var datter av Ole Rasmussen Sønju d.e. (1750-1800). Christian Helgesen og Ole Rasmussen d.y. var altså også søskenbarn.[74]

1873-1908: Helge Christiansen og Anne Johnsdatter

I 1873 overtok Helge Christiansen farens halvdel av gården, mot at faren fikk livøreytelser.[75]

Ved folketellingen i 1875 bodde følgende personer på gården:

 • Helge Christiansen, husfader - gaardbruger, selveier - født 1835 på Modum, Nykirke
 • Anne Johnsdatter, kone - født 1842 på Modum, Nykirke
 • Christian Helgesen, fader - enkemand og føderaadsmand, født 1810 på Modum, Nykirke
 • Johanne Andersdatter, gift leiekone - født 1821 på Eker, Bakke[76]
 • Udøbt drængebarn, søn af Helge Christiansen - født 1875 på Eker, Bakke


Ved folketellingen i 1891 hadde Helge og Anne fått to barn til:

 • Helge Kristiansen (f. 1835 Modum) (gbr./selveier)
 • Anne Johnsd. (f. 1842 Modum) (hustru)
 • Anton Helgesen (f. 1875) (sønn) (jordbrugsarbejde)
 • Kristian Helgesen (f. 1878) (sønn)
 • Anne Karoline Helgesd. (f. 1882) (datter)


I 1887-matrikkelen fikk bruket en skyld på 6, 28 mark. I 1896, 1900 og 1901 ble det holdt utskiftningsforretninger der Kinnes, Sønjuhaugens og Hesjebråtans rettigheter i Fram-Sønjus skog ble avløst med egne skogteiger.[77] I 1907 ble det holdt utskiftning over innmarken.[78]

Ved folketellingen i 1900 var Helge Sønju enkemann, og han hadde en husbestyrerinne, Anne Kristine Sønju (født 1837 på Modum) som var ugift og definert som ”kapitalist”.[79] I tillegg bodde her sønnen Kristian Sønju (født 1878 på Eiker) og hans kone, Anlaug Sønju (født 1872 i Hjartdal). Kristian var slakter og skogsarbeider, mens Anlaug drev med husstell og ble også kalt ”arbeiderkone”. De hadde en sønn, Aksel Sønju (født 1899).

1908-1928: Knut Olsen og Karoline Skustad

Hovedbygningen på Fram-Sønju fikk sin nåværende form i 1915.

Da Helge Christiansen var død i 1908, solgte arvingene gården til Knut Olsen Skustad, som var gift med Helges datter, Anne Karoline Helgesdatter.[80]

Knut Olsen kom fra gården Skustad i Lier. Han ble gift med Karoline en gang mellom 1900 og 1905, og de bodde noen år i Drammen, der Knut gikk i snekkerlære, før de overtok Fram-Sønju. De beholdt slektsnavnet Skustad, og i deres og etterkommernes tid ble gården gjerne kalt «Skustad-Sønju». Den nåværende hovedbygningen på gården ble satt opp i deres tid.[81]

Knut og Karoline hadde barna:

 • Alfhild Skustad (1905- )[82]
 • Hjørdis Skustad (1907-1934)[83]
 • Ole Skustad (1909-1995)[84]
 • Anne Skustad (1913- )
 • Knut Skustad (1918-1983)
 • Kristian Skustad

Ved folketellingen i 1910 var det dessuten to tjenestefolk på gården - Gro Bakken fra Ål i Hallingdal og Anton Sønju fra nabogården Nord-Sønju.[85]

Da Knut Olsen døde i 1917, overtok Karoline ansvaret for gårdsdriften. På begynnelsen av 1920-tallet fikk gården elektrisitet, og det kom både kraft-og telegrafledninger over jordene. [86]

I 1922 ble det foretatt av en justering av grensene til nabogården Sønjuhaugen.[87] Dessuten ble Granøya i Bingselva utskilt i 1925 og solgt til Bingselvens Fellesfløtning to år seinere.[88] Matrikkelskylden på Fram-Sønju ble da redusert med 1 øre til 6,27 mark.

1928-1940: Peder og Hans Hørthe

I 1928 ble Karoline Skustad slått konkurs. To av den avdøde mannens brødre, Peder Olsen Hørthe og Hans Olsen Hørthe, gikk da sammen og kjøpte gården av konkursboet. De var eiere av Fram-Sønju i 12 år, men det var fortsatt Karoline som bodde der og drev gården, etter hvert sammen med sønnene.[89]

1940-1991: Ole og Knut Skustad

Flyfoto av Fram-Sønju på 1960-tallet.

I 1940 døde den ene av brødrene, Peder, og Hans Hørthe arvet da brorens halvdel av gården. Rett etter solgte han gården til de tre Skustad-brødrene. Kristian Skustad ble imidlertid straks løst ut av de to andre, slik at det var Ole Skustad (f.1909) og Knut Skustad (f.1918) som nå i fellesskap eide Fram-Sønju.[90]

I 1948 hadde gården 2 hester, 12 kuer, 3 ungdyr, 2 griser og 10 høns.[91]

Knut Skustad døde i 1983. Ole Skustad ble boende på gården også etter at han solgte den til søstersønnen i 1991.

1991-1996: Ragnar og Arnlaug Borgen

I 1991 solgte Knut Skustad gården til Ragnar Borgen fra Lier, som var sønn av søsteren, Anna Skustad, og hennes mann Gunnar Borge. Den nye eieren bosatte seg imidlertid ikke på gården.[92]

GÅRDSHISTORIEN ETTER 1990: SE Diskusjon:Sønju (Øvre Eiker, 180/1)

Kildehenvisninger

 1. (iflg. Asbjørn Sønju).
 2. Se skiftet fra 1740, der avskruiften fra 1723 er tatt inn.
 3. 1714: Olle Andersøn Synnie 23.09.1714 / 14.10.1714 og Aase Iversd. + Aase Synju nevnt som fadder 25.09.1729 (Jaren) + Aase Synju nevnt som fadder 25.3.1730 (Borge) + Ole Synju nevnt som fadder 29.10.1730 (Ødeskoven) + Aase Synju nevnt som fadder 23.11.1732 (Jahreneye) + Aase Synju nevnt som fadder 18.07.1734 (Westbyeije) + Borge skifte 17/1-1735 s. 373: Ektefolk Ole Sønju og Johanne Rasmusdatter. Ole er fra skiftet (???) - eneste arving Aase Iversdatter ?
 4. Anders Olsøn Synie, døpt 02.02.1715, sønn av Ole Synie - faddere: Sidzel Rasmusd. Ristved/Ragnild Synnie/Anders Synie/Tron Borge/Rasmus Ristved + Anders Olsøn Synju nevnt som fadder 16.10.1735 (Borge).
 5. Kiersti Olsd. Synnie, døpt 31.01.1717, datter av Ole Synnie - faddere: Sidtzel Rasmusd. Ristved/Karen Jensd. Synnie/Helle Stephansd. Bergen/ Guldbrand Stephensøn Bergen/Tron Borge
 6. Live Olsd. Synni, døpt 11.02.1720, datter av Ole Andersøn Synni - faddere: Ingeri Nilsd./Ragnhild Andersd./Gunnild Olsd./Peter ??/Peder Unnulsøn
 7. Ifver Olsøn Synju, døpt 09.08.1722, sønn av Olle Synju - faddere: Ragnild Restved/Guro Nase (?)/Anders Synju/Peder Synju/Gulbrand Bergen + Ifver Olsøn Synju, 02.09.1726, 3 år, 14
 8. 18030522: RASMUS OLSEN SØNJU, 78 år gl
 9. Chrestopher Olesen Synju, døpt 12.11.1730, sønn av Ole Synju - faddere: Elene Haare/Karen Synju/Peder Synju/Rasmus Synju/Asbiørn Synju
 10. Peder Olsøn Synju, døpt 26.04.1733, sønn av Ole Synju - faddere: Elene Haare/?nne Synju/Anders Synju/Ole Synju/Niels Synju
 11. Tron Olssøn Synju, døpt 22.01.1736, sønn av Ole Synju - faddere: Eline Haare/Kari Be...?/Anders Synju/Asbiørn Synju/Peder Haare
 12. Johannes Olsøn Synju, døpt 19.01.1738, sønn av Ole Synju - faddere: Kiersten Klechstad/Anne Synju/Niels Synju/Peder Hogerud/Dyre Synju (Dyre Gulbrandsøn??)
 13. Borge - skifte 17/1-1735: Ektefolk Ole Sønju og Johanne Rasmusdatter (sic.). Ole er fra skiftet (???) - Eneste arving Aase Iversdatter ? Ved denne forretning var nærværende av Tron Tronsen Borges arvinger: Jon Vestbyeie gift med Tron Borges søster Ingeborg Tronsdatter og Tron Borges søster Lisbet Tronsdatter ugift. NB! Må leses grundigere - Det er skifte etter Tron Borge og Johanne Rasmusdatter, men Ole Sønju gjorde krav på arv (på vegne av Aase Iversdatter?)
 14. Notat fra Arnt Hole: «22/8-1740: Østre Sønju Ole Andersen Sønju - TB 8, fl.332a». Notat fra Narve Klægstad: «Ole Andersen Sønju, skifte 22.08.1740. Østre Sønju.»
 15. Notat fra Tom A. Ingebo: «Anders Olsøn Synju 02.12.1742 / ?? og Berethe Trygsd. (enke) - muligens datter av Andres' nye svigerfar. Finner heller ikke Berethe døpt på Eiker». Notat fra Gro R Øgrim: «Aase Iversdatter enke gift med Tryg Trygsøn enkemann i Nykirke i Modum 23oktober 1740 Ls 12».
 16. Skiftet etter Ole Andersen, som hadde 5 lpd (1/3) i Sønju og 5 lpd (1/2) i Borge. Enken ble sittende med Borge, mens Anders Olsen fikk Sønju som åsete mot å løse ut søsknene - PR I-1 (avskrift fra Ruuds samling): Sønjue østre paa Eger. Skiftebreved eftter afg Anders Olsøn Sønjue som udi ugift stand hendød. Hans Arvinger var hans Moder Aase Iversdatter giftt med Tryg Borge og hans sødskende 5 Brødre og 2 Søstre. hvoraf ældste nemlig Rasmus Olsen er fuldmyndig. Stervboed tilkom i den forbemelte gaared østre Sønjue eller af de 200 rd samme gaard der skylder med bygdsel 5 lispund Tunge var paa Skifted eftter den afdøde Person begyndt den 22de aug 1740 og slutted den 9de Juny 1744 Taxered for, blev ialt 78rd 1 ort. Den ældste Broderen forbemelte Rasmus Olsøn som aasædes berettiged tilgaae Acten begyndt den 22de Juny 1747 tilendebragt den 3die aug nesteftter og hvorledes disse gaardepenge er udlagt. Denne skiftte acten indført i Skiftte bogen paa Fol.78 og 79, thinglyst den 2den Novb 1747 og og indført paa Fol.194. + I-1 PB2, fol.194: Østre Sønju av 5 lpd. Skifte efter afg. Anders Olsen Sønjue, ugift, Moder Aasse Iversd. g.m. Tryg Borge, 5 brødre og 2 søstre. Den eldste Rasmus Olsen myndig. 02.11.1747 - Ristvedt, Sønju skifte 22/6-1747 s. 41: Anders Olsen + var trolovet, men ble ikke fullkommet ved ektevielse Hans mor gift med Tryg Trygesen østre Borge bror Rasmus Olsen myndig bror Iver Olsen 19 år bror Christopher Olsen 17 år bror Peder Olsen 14 år bror Johannes Olsen 10 år, på Kongsberg søster Kirsten Olsdatter gift med Nils Amundsen Reiersrud Avdødes far Ole Andersen Sønju NB!! Her er det ting som ikke stemmer med Ruuds avskrift: Kirsten gift på Kongsberg, Live med Nils Reiersrud.... 22/6-1747: Sønju - Anders Olsen Sønju - TB 10, fl.78b
 17. Christopher Olsen m.fl frasier seg pretentioner i Østre Sønju - ref.??
 18. 18010419 : DORTHE OLSD. SYNJE, 70
 19. Kirkebøkene: Dpt 29.09.1747, sønn av Rasmus Synju - faddere: Live Olsd./Else Olsd./Niels Arnesen/Anders Andersen/??? Hansen g. 1767 m. Kari Pedersd. Ristved (fadder 1767). Begravet 11.05.1800:Ole Rasmussen Synie, 50
 20. Døpt 15/3-1750: ANDERS - foreldre: RASMUS OLSEN SYNJU - faddere: JØRAN NARVESD., ELSE OLSD., NIELS ARNESEN, PEDER HANSEN, JENS OLSEN + Anders f. ca. 1750 (soldat, ble g. 1770m. Marthe Pedersd. Ristved)
 21. Bodde på gården i 1765-manntallet
 22. døpt 8/9-1765: AASE - foreldre: RASMUS OLSEN SYNIE og DORTHE OLSD. - faddere: ANNE OLSD. SYNIE, INGIER HANSD. THORUD MODUM, CHRISTOPHER OLSEN THORUD MODUM, OLE OLSEN SYNIE, HANS DIETRICSEN SYNIE
 23. I-1 PB2, fol.349: Skiøde hvorved Rasmus Olsen østre Søniu haver til sin stiffader Tryg Trygsen solgt et jordstøkke Vest-gaarden. Dat og thl 2/11-1751, inkludert 1/3 av bråten Lagbraaten - NARVES AVSKRIFT: Tingbok Eker 1751, 2-11, fol 386. 15. Et skiode, hvorwed Rasmus Olsøn boende paa gaarden Østre Sønie udi Ristved Fiærding i Eger Prestegiæld haver til sin stiffader Tryg Trygsøn solt et jorde støcke af sin gaard Østre Sønie, hvilke jorde støcke som kaldes West-gaarden ere beliggende paa Westerlige kant af gaardens huuse=waaning og med giæedes gaard afdeelt, for samme jordestøcke er betalt 100 rd effter derom dette skiødes Formeld af 8. january 1751. Korrekturlest februar 2006. Om denne eiendommen, se også: Arnt: 17/9-1755: Østre Sønjueie: Tryg Trygsen Sønjueie, TB 12, fl.137a
 24. I-3: PB 5, fol.268-269: Sønju solgt af Rasmus Olsen til Ole Rasmussen + en livørecontract imellem Rasmus Olsen og hustru med søn Ole Rasmussen, begge 02.07.1796
 25. III-1, fol.66a: Hougen 2 1/2 lpT solgt af Rasmus Olsen til sønnesønn Rasmus Andersen for 450 rd. Dat.18.2.1801, thl 10.8.1801
 26. 18170327/18170403 - Enke Kari Pedersd. Sønju 70
 27. 17670628/17670823: OLE RASMUSEN SYNIE og KARI PERSD. RESTVED - forlovere OLE SYVERSEN SKOELEMESTER og PEDER PEDERSEN
 28. Det ble skiftet etter Ole Rasmussen på Sønju den 26.06.1800. Barn nr. 6 er Anne Olsdatter g.m. Kittil Hovengplassen.
 29. FT 1801: Rasmus Olsen (31) (hennes sønn) (soldat) (ugift)
 30. Ifølge skiftet etter Ole i 1802 var hun da gift med Helge Pedersen Bergan. Se også Nævra-boka, s.444-445)
 31. FT 1801: Helle Olsd. (28) (hennes datter) (ugift)
 32. FT 1801: Iver Olsen (23) (hennes sønn) (soldat) (ugift)
 33. Konfirmert 1796, 16 år gammel
 34. FT 1801: Ole Olsen (14) (hennes sønn)
 35. FT 1801: Anders Olsen (10) (hennes sønn)
 36. FT 1801: Christopher Olsen (10) (hennes sønn)
 37. III-1, fol.66a: Karen Pedersdatter skjøde og kjøbecontract hvorved 5 lpT af No 54 Sønju er solgt hennes eldste Søn Rasmus Olsen for 699 rd og aparte Livøre . Dat.16.10.1802, thl 23.4.1803
 38. 18070726/18070825: SOLDAT RASMUS OLSEN SØNJU og KARI PEDERSD. FOSBERGET. Dette må vel være den Kari Pedersdatter Sønju som dør i 1845, men alderen i avskrifte, 45 år, må i så fall være feil.
 39. 18080510/18080522: Anne Karine - Rasmus Olsen Sønju og Kari Pedersd.
 40. 18100131/18100204: Anne Karine - Rasmus Olsen Sønju og Kari Pedersd.
 41. 18130108/18130207: Ingeborg Dorthea - Rasmus Olsen Sønju og Kari Pedersd.
 42. 18181028/18181129: Ole - Rasmus Olsen Sønjou og Kari Pedersd.
 43. 18230309/18230316: Ole - Rasmus Olsen Sønju No. 14 Gmd. og Kari Pedersd.
 44. III-1, fol.66a: Rasmus Olsen skjøde til Iver Olsen på et jordstykke Hæsjabraaten af denne gård 280 rd. Dat.12.12.1804, thl.12.12.1804
 45. III-1, fol.66b: Rasmus Olsens skjøde til Jørgen Olsen på 1/4 lpT af denne gd på 120 rd. Dat.25.10.1811, thl 26.10.1811 (frasolgt Kinnes, LN 586, av 1/4 lpd - restskyld: 4 3/4 lpd)
 46. III-1, fol.67b: Skjøde fra Rasmus Olsen til Anders og Christopher Olssønner paa 4re jordstykker af hans ejende 4 3/4 lpT for 150 Rd. Skyldsat den 30. Juni 1825 for 1/9 lpT og Skylds. tinglyst 9. August 1825. Dat.23.7.1825, thl.9.8.1825. (frasolgt fire jordestykker, LN 582b og 582c, av 1/9 lpd - restskyld: 4 23/36). NB. I dag er dette to skogstykker - mens de i 1825 omtales som "4 jordstykker" - her kan det ha vært et makeskifte. Sjekk også: V-12, pag.39: Tvende Skyldsætningsforretninger - thl 15 Feb 1832
 47. 148Dm Eiker 2 E2: Rasmus Olsen Sønju paa Hærebro - 82 år gl, 1852
 48. Dm Eiker 4 207/E4: Ole Rasmussen Sønju, 69, død 1892
 49. III-1, fol.73b: Skjøde fra Rasmus Olsen Sønju og hans avdøde hustrues eneste og myndige arving Søn Ole Rasmussen på 4 23/36 lpT eller 3 rd 2 o og 11 s, litr. No. 582a, for 1200 Spd og livøre ved dette Skjøde er tillige solgt alt hans løsøre. Dat.19.4.1845, thl 5.5.1845 - cfr. Skjøde af 16. October 1802, tinglyst 23. April 1803
 50. 18510613: Ole Rasmussen Sønju, 28 og Caroline Hans Jacobsd. Hærebro, 32 - foreldre: Rasmus Olsen og Hans Jacob Danielsen
 51. 18510825: Anne Marie - Ole Rasmussen Sønju, Gbr. og Caroline Hans Jacobsd.
 52. 18520710/18520725: Christiana - Ole Rasmusen Sønju, Grdmd. og Caroline Hans Jacobsd.
 53. 18531009/18531106: Rasmus - Ole Rasmussen Sønju, Gbr. og Caroline Hans Jacobsd.
 54. 18551208/18560101: Hans Jacob - Ole Rasmussen Sønju, Gbr. og Caroline Hans Jacobsd.
 55. 18581121/18581225: Amalie Catrine - Ole Rasmussen Sønju, Gmd. og Caroline Hans Jacobsd.
 56. 18600826: Ole (død) - Ole Rasmussen Kolberg, Gbr. - Caroline Hans Jacobsd.
 57. 18660921/18661028: Olaus - Ole Rasmussen Kolberg, Gbr. - Caroline Hans Jacobsd.
 58. 18680301/18680621: Olaus - Ole Rasmusen Vestby, Gbr. og Caroline Hans Jacobsd.
 59. SJEKK: V-12, pag.39: Obl fra Anders Andersen til Torsten K Sønju for 30 Spd thl 13 apr 1853 + V-12, pag.39: Bygselseddel til Anders Andersen og hustru paa Pl. Stormyr - thl 8 apr 1861 + V-12, pag.33: Skyldsætningsforretning thl 17 Nov 1863
 60. Dm Eiker 4 28/E4: Anders Olsen Sønju, 90 år, død 1880
 61. FT 1865: Anders Olsen, husfader - gårdbruker og selveiere, 76 år, født på Eker + Kari Nielsdatter, kone, 68 år, født på Modum + Peder Andersen, ugift søn, hjelper til, 26 år, født på Eker + Kristiane Andersdatter, gift datter, 23 år, født på Eker + Anbjør Thorstensdatter, ugift tjenestepike, 19 år, født i Nummedal
 62. 18200412/18200522: Ole - Anders Olsen Sønju, Gmd. og Kari Nilsd.
 63. 18230214/18230302: Nils - Anders Olsen Sønju No. 14, Gmd. og Kari Nilsd.
 64. 18251219/18251225: Karen Dorthea - Anders Olsen Sønju og Kari Nilsd.
 65. 18281028/18281116: Maren Jørgine - Anders Olsen Sønju og Kari Nilsd.
 66. 18320125/18320212: Peder - Anders Olsen Sønju og Kari Nielsd.
 67. 18350619/18350809: Anne Kirstine - Anders Olsen Sønju, Gmd. og Kari Nilsd.
 68. 18361227/18370122: Hellene - Anders Olsen Sønju og Kari Nilsd.
 69. 18400727/18400830: Peder - Anders Olsen Sønju rode 47 og 48, Gmd. og Kari Nilsd. Konfirmert 1855
 70. 18430224/18430409: Christiane - Anders Olsen Sønju og Kari Nielsd. Konfirmert 1857
 71. Dm Eiker 4 148/E4: Christian Helgesen Sønju, 76 år, død 1887
 72. Dm Bakke 32: Helge Kristiansen Sønju, død 71 år gl i 1906
 73. III-1, fol.73b: Skjøde fra Ole Rasmussen til Christian Helgesen og Helge Christiansen i fællesskab paa denne Gaardpart af Skyld 2 Daler 4 Ort og 20 Sh for 1500 spd. Dat.18.12.1865, thl 18.12.1865
 74. Nævra-Erickson. A Sigdal Family. Side 444-445.
 75. III-1, fol.73b: Skjøde fra Christian Helgesen til Søn Helge Christiansen paa 1/2part i denne Ejendom og Løsøre for 1200 spd og Livøre efter nedenstående Contract. Dat.6.9.1873, thl 31.10.1873 + III-5: Contract hvorved Helge Chrstiansen tilstaaer sin Fader Christian Helgesen et aarligt Livøre mod pant i d.E. Dat.6.9.1873, thl.31.10.1873 + V-12, pag.33: Helge Kristiansen har hjemmel ifl skjøder thl 18 Dec 1865 og 31 okt 1873
 76. Viet 18581229: Christen Nielsen Hofseie af Sigdal født i Eger, 28 og Johanne Kirstine Andersd. Sønjueie, 37 - foreldre: Niels Christensen og Anders Halvorsen + Dm Eiker 4 121/E4: Johanne Andersd. Ødegaardseie, 64 år, død 1885
 77. V-12, pag.33: Udskiftning hvorved bno 30s Rettigheder er aflæste med en Skogteig - Havneretten uberørt og fornødne skogveie bibeholt - thl 7 Nov 1896 + Udskiftning hvorved bno 7s Brugsret i d.e m.fl er aflæst med en Skogteig - Havneretten uberørt - thl 28 Juli 1900 + Udskfitning hvirved bno 8s Skogrettigheder er aflæste med en Skogteig - thl 12 Janr 1901
 78. Udskiftning over Sønjus Indmark - thl 10 apr 1907
 79. Muligens er dette Anne Kirstine Andersdatter (f.1835), som var datter av Anders Olsen Sønju og dermed søskenbarn av Helges mor, Anne Karine Rasmusdatter. I så fall er fødselsåret i folketellingen to år feil.
 80. Skjøte fra Helge Kristiansen Sønjus bo ved Lensm. Bye til Knut Olsen Skustad for 24 000 kroner, dat 22 tingl 24 febr 1908
 81. Kaplensgate 78a1 leil. 2 i folketelling 1900 for Drammen kjøpstad fra Digitalarkivet + FT 1910: Karoline Skudstad 30.03.1882 Øvre Eker hm g gaardbrukerkone b + Knut Skudstad 03.04.1879 Lier hf g gaardbruker b + Dm Bakke 65: Knut Olsen Skustad paa Sønju, 1879-1917
 82. FT 1910: Alfild Skudstad 02.11.1905 Drammen d ug datter b
 83. FT 1910: Hjørdis Skudstad 23.08.1907 Øvre Eker d ug datter b + Dm Bakke 104: Hjørdis Skustad, 1907-1934
 84. FT 1910: Ole Skudstad 03.04.1909 Øvre Eker s ug søn b
 85. Gro Bakken 16.05.1887 Aal herred tj ug tjenestepike b - Anton Sønju 28.07.1896 Øvre Eker tj ug tjenestegut b
 86. 1920: Erklæring hvorved Karoline Skustad gir Ø.Eikers komm Elektricitetsværk ret til at anlægge, benytte og vedlikeholde kraftledning over d.e uten erstatning, dat 4 septbr tgl 20 decbr 1920 + 1923: Erklæring hvorved Karoline Skistad gir Den norske Rikstelegraf ret til at ha ledninger over d.e mot erstatning 100 kr m.fl bestemmelser, dat 31 oktbr tgl 5 decbr 1923
 87. 1922: Opgangsforretning hvorved delet mellem d.e, bnr 2, 3 og 8 nærmere beskrives, dat 15 mai 1921 tgl 27 mars 1922
 88. Delingsforretn avh 5 decbr 1925 tgl 11 janr 1926, hvormed fra d.e er utskilt parcel Granøra av skyld 1 øre
 89. 1928: Skjøte fra Karoline Skustads konkursbo ved bestyreren til Peder Olsen Hørthe og Hans Olsen Hørthe for kr.30.053,04 dat 30 mai tingl 4 juni 1928
 90. Lensmannsattest om Peder Olsen Hørthe er avgått ved døden og at Hans Olsen Hørthe er hans eneste arving, dat 9 dbf 14, grbf 22 januar 1941 + Skjøte fra Hans Olsen Hørthe og hustru Martha Olsen Hørthe til Ole, Knut og Kristian Skustad for 22.000 kr, dat 20 decbr 1940, dbf 14, grbf 22 januar 1941 + Skjøte fra Kristian Skustad til Knut Skustad og Ole Skustad for 5000 kr på 1/3 part av d.e, dat 30 aug, dbf 3, grbf 8 septbr 1941
 91. Norske Gårdsbruk 1948
 92. I 1991 var Ragnar Borge eier (f. 1937, bosatt i Lier). Han hadde tatt over i 1991 etter morbroren Ole Skustad som fortsatt bodde på gården da. Knut Skustad var død i 1983. Ragnar var sønn av Gunnar Borge (f. 1916) og Anne Skustad (f. 1913), og han ble gift i 1961 med Arnlaug Melbø fra Rauma i Romsdal (f. 1938). Hun var datter av Harald Melbø (f. 1904) og Olga Opdal (f. 1907). De har barna Roar (f. 1962), Turid (f. 1965), Terje (f. 1967) og Marit (f. 1970). Areal 1991: D.jord 118d, prod. skog 400d.