Fremmere Sønju 1686-1723

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fremmere Sønju var et underbruk av matrikkelgården SønjuEiker. Som regel ble denne gårdparten bare kalt «Sønju», navnet «Fremmere Sønju» forekommer også, og det navnet er brukt her for å skille den fra de to andre hoveddelen i denne perioden, Nordre Sønju og Søndre Sønju eller Håre. Fremmere Sønju besto av den sentrale delen av innmarka, og trolig var dette det gamle hovedbølet på Sønju. Etter delingen av gården i 1686 hadde denne parten en landskyld på 15 lispund, som tilsvarte 3/5 av Sønjus samlede landskyld.

Dette var altså den ene av de tre Sønju-gårdene som eksisterte i denne perioden og som var et resultat av tredelingen av Peder Andersen Sønjus gård i 1686. Den eldre historien er behandlet i artikkelen Sønju før 1686. I 1723 ble denne gården delt i tre selvstendige bruk, Fram-Sønju (også kalt Østre Sønju), Vestre Sønju (seinere også kalt Stor-Sønju) og Adams-Sønju.

1686-1693: Anders Pedersen

I 1686 arvet Anders Pedersen og hans tre brødre 33/4 lispund hver i Sønju etter sin far. På dette tidspunktet må det også ha vært andre partseiere.[1]. En av disse var trolig Christen Hansen Temte, som i 1705 solgte 33/4 lispund til de tre brødrene. Hvem som eide de resterende 71/2 lispund er uklart.

Anders var altså dels selveier og dels leilending, slik tilfelle var med de fleste bønder på Eiker på slutten av 1600-tallet. Han var gift med Live Haagensdatter, og de hadde flere barn:

 • Ole Andersen[2]
 • Peder Andersen[3]
 • Anders Andersen[4]
 • Kiersti Andersdatter (1671-1697)[5]
 • Ragnild Andersdatter, gift med Rasmus Jensen[6]
 • Randi Andersdatter, død før 1723, etterlot seg 1 gutt og 1 pike[7]
 • Jøran Andersdatter (1685-1708)[8]

Anders døde 1693, rundt 60 år gammel.[9] Enken Live ble 77 år og døde først i 1719.[10]

1693-1723: Enken Live Haagensdatter og sønnene Ole, Peder og Anders

Da Anders Pedersen døde 1693, drev enken Live Haagensdatter gården videre sammen med de tre sønnene Ole, Peder og Anders. I løpet av 30 år greide de tre brødrene å bli selveiere av hele gården, slik at de kunne bli eiere av hvert sitt bruk på 5 lispund da de satte opp delingskontrakt i 1723.[11] De må ha greid å løse ut pant og kjøpe opp gårdparter for betydelige beløp, men det eneste av disse som foreløpig er dokumentert er kjøpet av 33/4 lispund fra Christen Hansen Temte i 1705.[12] Her var utviklingen på Sønju helt i tråd med det en opplevde ellers på Eiker, der mange trelasthandlere og embetsmenn i tiårene rundt år 1700 valgte å selge sine gårdparter til lokale bønder, som dermed ble selveiere. Alle de tre brødrene på Fremmere Sønju giftet seg og stiftet familier.


Ole Andersen giftet seg i 1714 med Aase Iversdatter[13], og de fikk barna:

 • Anders Olsen (f.1715)[14]
 • Kiersti Olsdatter (f.1717)[15]
 • Live Olsdatter (f.1720)[16]
 • Ifver Olsen (f.1722-1726)[17]
 • Rasmus Olsen (1725-1803)[18]
 • Christopher Olsen (f.1730)[19]
 • Peder Olsen (f.1733)[20]
 • Tron Olsen (f.1736)[21]
 • Johannes Olsen (f.1738)[22]

Peder Andersens ekteskap er ikke registrert i kirkebøkene for Eiker. Derimot er han registrert som far til to barn:

 • Live Pedersdatter (f.1724)[23]
 • Eli Pedersdatter (født 1727)[24]

Anders Andersen (død 1755) må ha hatt et barn alt før han giftet seg, nemlig

I 1712 giftet han seg med Karen Jensdatter Ristvedt.[26], og de fikk en rekke barn:

 • Peder Andersen (1712-1713)[27]
 • Peder Andersen (f.1713)[28]
 • Peder Andersen (f.1714-1721)[29]
 • Niels Andersen (f.1716)[30]
 • Jens Andersen (f.1720)[31]
 • Live Andersdatter (1720-1720)[32]
 • Live Andersdatter (1723-1727)[33]
 • Peder Andersen (f.1723)[34]
 • Rasmus Andersen (f.1727)[35]
 • Peder Andersen (f.1730)[36]

Delingen av gården i 1723

Først etter at Live Haagensdatter var død i 1719 ble det skiftet mellom arvingene. Skiftet ble fullført i 1723 og resulterte i at de tre brødrene ble eier av hver sin tredjedel, hver med landskyld på 5 lispund. Det går fram av kontrakten at den eldste av brødrene, Ole, ble boende på hovedbølet i det gamle våningshuset. Dette bruket kalles seinere «Østre Sønju» eller «Fram-Sønju». Småbruket Kinnes og et par mindre skogstykker er seinere skilt ut fra denne eiendommen.

De yngre brødrene skulle føre opp nye hus på hvert sitt bruk. Husene på Peders eiendom ble oppført rett nord for tunet på Fram-Sønju. Denne gården ble seinere overtatt av Jacob Adamsen og fikk navnet «Adams-Sønju». Trolig var også Sønjuhaugen en periode underbruk av denne gården, men dette brukt ble seinere overtatt av Fram-Sønju og i 1801 skilt ut som et selvstendig bruk. Dessuten ble småbruket Myrbråtan skilt ut i 1804. På midten av 1800-tallet ble hele gården stykket opp og solgt, slik at den opphørte å eksistere.

Anders bygde opp sitt gårdstun et stykke vest for de to andre gårdene, og dette ble kjent som «Vestre Sønju». I 1831 ble den delt i tre noenlunde like store deler, som i matrikkelen fikk løpenummer 583a, b og c, men seinere ble disse tre eiendommene samlet under en felles eier sammen med en del andre mindre gårdparter. Betegnelsen «Stor-Sønju» erstattet da etter hvert Vestre Sønju.

Kildehenvisninger

 1. Denne gårdparten hadde en skyld på 15 lispund, som utgjorde 3/5 av verdien av hele Sønju
 2. Sønju, plass Fremmere skifte 5/6-1723 s. 101
 3. Sønju, plass Fremmere skifte 5/6-1723 s. 101
 4. Sønju, plass Fremmere skifte 5/6-1723 s. 101
 5. Kierstj Andersd. Synnie, , begravet 09.05.1697, 26 år, 10 mnd. Trolig er dette en søster av Anders og Ole, og hun kan ha bodd på gården til en av de to brødrene.
 6. Sønju, plass Fremmere skifte 5/6-1723 s. 101
 7. Sønju, plass Fremmere skifte 5/6-1723 s. 101 + kirkebøkene: Barn av Anders Synnoe (navn ikke oppgitt) døpt 29.03.1685, barn av Anders Synnoe (navn ikke oppgitt) døpt 16.04.1688.Den førstnevnte er trolig Jøran, den siste og yngste kan være Randi
 8. . Synnie, 29.04.1708, 23 år, 1 mnd.
 9. Død: Anders Pedersen Sunniou (Siunju), 29.01.1693, 60 år
 10. 1719:Død: Live Haagensd. Synnie, 05.07.1719, 77 år
 11. Ole Andersen Sønju, skifte 22.08.1740, der kontrakten fra 1723 er inntatt.
 12. 1705: Ole Andersen, hans mor og søsken kjøper 3 lpd 3 remålk i Sønju Fremmere fra Christen Hansen Temte
 13. 1714: Olle Andersøn Synnie 23.09.1714 / 14.10.1714 og Aase Iversd. + Aase Synju nevnt som fadder 25.09.1729 (Jaren) + Aase Synju nevnt som fadder 25.3.1730 (Borge) + Ole Synju nevnt som fadder 29.10.1730 (Ødeskoven) + Aase Synju nevnt som fadder 23.11.1732 (Jahreneye) + Aase Synju nevnt som fadder 18.07.1734 (Westbyeije) + Borge skifte 17/1-1735 s. 373: Ektefolk Ole Sønju og Johanne Rasmusdatter. Ole er fra skiftet (???) - eneste arving Aase Iversdatter ?
 14. Anders Olsøn Synie, døpt 02.02.1715, sønn av Ole Synie - faddere: Sidzel Rasmusd. Ristved/Ragnild Synnie/Anders Synie/Tron Borge/Rasmus Ristved + Anders Olsøn Synju nevnt som fadder 16.10.1735 (Borge).
 15. Kiersti Olsd. Synnie, døpt 31.01.1717, datter av Ole Synnie - faddere: Sidtzel Rasmusd. Ristved/Karen Jensd. Synnie/Helle Stephansd. Bergen/ Guldbrand Stephensøn Bergen/Tron Borge
 16. Live Olsd. Synni, døpt 11.02.1720, datter av Ole Andersøn Synni - faddere: Ingeri Nilsd./Ragnhild Andersd./Gunnild Olsd./Peter ??/Peder Unnulsøn
 17. Ifver Olsøn Synju, døpt 09.08.1722, sønn av Olle Synju - faddere: Ragnild Restved/Guro Nase (?)/Anders Synju/Peder Synju/Gulbrand Bergen + Ifver Olsøn Synju, 02.09.1726, 3 år, 14
 18. 18030522: RASMUS OLSEN SØNJU, 78 år gl
 19. Chrestopher Olesen Synju, døpt 12.11.1730, sønn av Ole Synju - faddere: Elene Haare/Karen Synju/Peder Synju/Rasmus Synju/Asbiørn Synju
 20. Peder Olsøn Synju, døpt 26.04.1733, sønn av Ole Synju - faddere: Elene Haare/?nne Synju/Anders Synju/Ole Synju/Niels Synju
 21. Tron Olssøn Synju, døpt 22.01.1736, sønn av Ole Synju - faddere: Eline Haare/Kari Be...?/Anders Synju/Asbiørn Synju/Peder Haare
 22. Johannes Olsøn Synju, døpt 19.01.1738, sønn av Ole Synju - faddere: Kiersten Klechstad/Anne Synju/Niels Synju/Peder Hogerud/Dyre Synju (Dyre Gulbrandsøn??)
 23. Live Pedersd. Synni, døpt ??.??.1724, datter av Peder Synni - faddere: Aase Knive/Berthe Bergan/Anders Synni/Hans Haare/Asbiørn Synni
 24. Eli Pedersd. Sønju, døpt 26.01.1727, datter av Peder Sønju - faddere: Berethe Helgesd./?? Gulbrandsd./Ole Syniu/Asbiørn Synju/Niels Synju
 25. KB: begravet 74 år gl 28/3-1782 - antagelig denne Anders Synju nevnt som fadder 18.07.1734 (Westbyeije) + Anders Synju nevnt som fadder 25.3.1730 (Borge) + Anders Synju nevnt som fadder 29.10.1730 (Ødeskoven)
 26. Anders Andersøn Synnie 10.01.1712 / 07.02.1712 (forlovet/gift) Karen Jensd. Ristved
 27. Død: Peder Andersøn Synnie, 07.05.1713, 1 år, 14 d
 28. Peders Andersøn Synno, døpt 26.11.1713, sønn av Anders Synno - faddere: Johanne Borge/Eline Haare/Guldbrand Bergen/Peder Synne/Rasmus Ristved
 29. 11/2-1714 FASTELAVNSSØNDAG: PEDER - ANDERS SYNNO - faddere: JOHANNE BORGE, ELINE HAARE, GULDBRAND BERGEN, PEDER SYNNIE, RASMUS RISTVED + død: Peder Andersen Synju, 30.04.1721, 7 år, 3 mnd. (far: Anders Andersøn Synju)
 30. 2/8-1716: NIELS - ANDERS SYNNO - faddere: JAHANNE BORGE, ELINE HAARE, OLE ANDERSØN SYNNO, OLE HAARE, GULDBRAND BERGEN
 31. 21/4-1720: JENS - ANDERS SYNNIE - faddere: ANNE ABELSD., RAGNILD AMONSD., TRON BORGE, GULDBRAND BORGEN, PEDER SYNNIE - NB - sjekk faddere: Jensd. Andersøn Synnie, døpt 21.04.1720, sønn av Anders Synnie - faddere: Ragnild Andersd./Eline Hansd./Rasmus Jensøn/Olle Unnulsøn/Nies Jensøn
 32. 21/4-1720: LIVE - ANDERS SYNNIE - faddere: RAGNILD ANDERSD., ELINE HANSD., RASMUS JENSØN, OLLE UNNULSØN, NIELS JENSØN + død: Live Andersd. Synnie, 12.05.1720, 14 d
 33. 25/3-1723: LIVE - ANDERS SYNJU - faddere: AASE BORGE, AASE RISTVET, PEDER SYNJU, ASBIØN SYNJU, NIELS RESVET + død ???, barn av Anders Synju, 27.04.1727, 4 år, 1 mnd., 3 d
 34. 25/3-1723: PEDER - ANDERS SYNJU - faddere: AASE SYNJU, INGEBORE CHRESTOPHERSD. SYNJU, HANS HAARE, GULBRAND BERGEN, JACOB TOLRU
 35. Rasmus Andersen Sønju, døpt 10.04.1727, sønn av Anders Sønju - faddere: Aase Sønju/Aase ??/Gulbrand Bergen/Rasmus Byru/??
 36. 2/4-1730 DOM PALMAR: PEDER - ANDERS SYNJU - faddere: ELENE HAARE, GURI ?, OLE SYNJU, RASMUS BORGE, ASBI¥N SYNJU