Kjeldearkiv:Oppvekst på Sinsen - innledning (Erik Skaudal)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oppvekst på Sinsen - innledning

av Erik Skaudal.

Nedre Båhusvei i 1937
Foto: Fotograf Wilse Anders Beer

Jeg er født i juni i 1946 og oppvokst i SchouterrassenSinsen. Jeg har lenge hatt interesse for Oslos byhistorie og bykultur, og beretninger som viser og dokumenterer endringer både i bykultur og byliv. Flere forhold har gitt meg lyst til å skrive ned noe av det jeg husker fra min barndom. Det begynte med at jeg særlig gjennom yngre kolleger med barn ble bevisst på de enorme endringene det har vært i barns oppvekst de siste 50 år, og at mye av de rammer og den kulturen jeg opplevde som liten er borte og ukjent for de som er yngre i dag. Jeg har heller ikke registrert at det er skrevet særlig mye om forholdene på Sinsen på 50-tallet, i hvert fall ikke i denne formen og med den tematikken jeg har brukt (her tenker jeg på – og har ikke ambisjoner om å konkurrere litterært med - Roy Jacobsens sveip innom særlig Sinsen folkeskole i noen av bøkene hans). I motsetning til andre bydeler, både øst og vest i Oslo, har heller ikke Sinsen noe historielag eller ildsjeler som andre steder tar vare på lokalhistorie. En vesentlig grunn til det er nok manglende kontinuitet i lokalbefolkningen. Jeg vet ikke om noen av mine «samtidige» som bor eller har etterkommere der lenger, og tror det er typisk - det er nye mennesker og grupper som har kommet inn uten kunnskap om eller interesse for hvordan det var å vokse opp i Sinsenbyen.

Fremstillingen har ikke noen enhetlig lest. Utgangspunktet var klart nostalgisk. Den er skrevet etter hukommelse, styrt mye av innfall og digresjoner (som kan ta mye mer plass enn betydningen skulle tilsi). Det tilstreber mer å beskrive forhold og begivenheter enn personlige opplevelser. Den kan nok blande ren beskrivelse med kommentarer og refleksjoner langt i etterhånd, blant annet med referanse i bøker om barndom i Oslo og en hovedoppgave i etnologi om Sinsen. Den dekker i store trekk perioden fra mine første klare erindringer (ca. 1950) til jeg var ferdig med folkeskolen (1960), altså femtitallet, i noen sammenhenger beveger den seg vel også ett år eller to inn på sekstitallet.

Det ble mye å berette etter hvert som minnene strømmet på, og også andre bidro i den forbindelse (mer om det rett nedenfor). Jeg har derfor forsøkt å dele stoffet inn i åtte tematiske artikler:

{{thumb|Nærbutikkene 2.jpg|nærbutikkene|Harstad 1937} En positiv og stor tilleggsverdi i skrivingen og dykkene ned i en glad fortid har vært at det er blitt et kollektivt prosjekt. Vi har i noen år nå vært en gruppe på fem fra den gamle folkeskoleklassen som har jobbet med Sinsenstoff – og det har vært et givende og nyttig samarbeid som ikke minst også har frisket opp og skapt nye sosiale kontakter og aktiviteter. (Her bør det refereres til de artiklene de har skrevet – hvordan ?)

Gjennomgangsmelodien i det som er skrevet er svært positiv og gjenspeiler en følelse av at det var et strålende sted å vokse opp. Og at både det lokale oppvekstmiljøet og en del kvaliteter ved det norske femtitallssamfunnet på så mange måter kompenserer for de åpenbare økonomiske og teknologiske begrensninger som preger tidsepoken holdt opp mot dagens situasjon. Så kan man selvfølgelig diskutere om nostalgien, og den tids mindre åpenhet om personlige og familiære problemer, legger et visst slør over det som ikke var så bra når man skuer tilbake.

Schouterrassen, natt 1930-40
Foto: ukjent oslobilder

Og for all del: Vi er alle interessert i reaksjoner fra andre som kjenner seg igjen i, er berørt av , eller på annen måte har interesse av det vi har skrevet – enten det er suppleringer og spørsmål, eller korrigeringer av og motforestillinger mot beskrivelsene !