Kjell Joachimsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjell Joachimsen, ordfører i Harstad 1987-1991.

Kjell Joachimsen (født 13. mars 1939 i Bergen, død 19. mai 2013 i Harstad) var sokneprest, prost og ordfører i Harstad 1987-1993, gift med Hanne-Kirsti Joachimsen, født 1938.

Som 25-åring tok Joachimsen teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Etter eksamen tjenestegjorde han først som marineprest før han ble kallskapellan i Nidaros og fungerte samtidig som sekretær og kontorsjef for bispedømmrådet.

I 1978 kom han til Harstad og overtok sokneprestembetet her. Samtidig engasjerte han seg i lokalpolitikken for Høyre og ble i sin første periode i kommunestyret valgt til byens ordfører for perioden 1987-1991.

Han hadde dessuten en rekke kommunale formannsverv, blant annet var han formann i skolestyret 1980-1983. Han var også formann i ordførerkollegiet i Sør-Troms og for Festspillene i Nord-Norge.

I 1984-1986 var han ansatt som kommunens kultursjef. Og i perioden 1994-1997 var han prost i Trondenes prosti.

Av saker som ble fremmet og gjennomført under Joachimsens ordførerperiode, kan nevnes planlegging og bygging av Harstad kulturhus.

Tillitsverv

 • Aksjon «Redd barna» 1978, medlem
 • Flyktning 1979, aksjonskomité, medlem
 • Harstad skolestyre 1980-1983, medlem
 • Kultursjef i Harstad 1984-1987
 • Ordfører i Harstad 1988-1993
 • Harstad kommunestyre 1988-1995
 • Harstad formannskap 1988-1993
 • Harstad kommunes administrasjonsutvalg 1988-1991, leder, 1992-1993, medlem
 • Harstad kommunes forhandlingsutvalg 1988-1991, medlem
 • Utvalg for organisasjonsutvikling i Harstad kommune , medlem
 • Troms Fylkeskrets av NKS 1988-1993, representant
 • Hålogaland Ressursselskap 1992-1995, representantskapsmedlem
 • Sør-Troms interkommunale kommunikasjonskomité 1988-?, medlem
 • Tilflytningsnemnd 1988-1995, leder
 • Reisetrafikkforeningen for Harstad og omland 1992-1995, medlem
 • Representantskap for Sør-Troms Elforsyning AS 1992-1995, medlem

Kilder