Kjeller-instituttenes regneanlegg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjeller-instituttenes regneanlegg ble etablert 1. juli 1964. Det var eid og drevet i fellesskap av Forsvarets forskningsinstitutt og Institutt for atomenergi, og formålet var å utføre elektroniske databeregninger for disse og eventuelt andre, fortrinnsvis statlige oppdragsgivere. Anleggets navn ble fra 1. januar 1967 endret til Kjeller-institusjonens regneanlegg i forbindelse med at Luftforsvarets forsyningskommando tiltrådte som ny andelshaver.

Ved årsskiftet 1968/1969 inngikk de tre de tre partene sammen med Meteorologisk institutt og Universitetet i Oslo en avtale om å anskaffe et nytt moderne elektronisk dataanlegg med navnet Regneanlegget Blindern-Kjeller. Det ville gi de fem institusjonene et dataanlegg som ingen enkelt av dem kunne makte å skaffe alene. Særlig ble det lagt vekt på beregningsoppgaver med krav til stor lagerplass og høy regnehastighet. Anlegget ble installert og fikk det nye navnet i 1972, og fra 1974 ble det egen statstinstitusjon underlagt Forsvarsdepartementet.

Fempartssamarbeidet opphørte 31. desember 1982, og fra 1. januar 1983 fortsatte regneanlegget videre som statsinstitusjon under Forsvarsdepartementet med tre andelshavere: Forsvarets forskningsinstitutt, Institutt for energiteknikk og Universitetet i Oslo. I 1987 ble institusjonen nedlagt, og tekniske installasjoner og administrativt ansvar overført til Universitetet i Oslo.

Kildr og litterature