Kråkstad kirke og kirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kråkstad kirke
Kråkstad kirke 2013.JPG
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Sted: Kråkstad, Ski kommune
Byggeår: 1100-tallet
Endringer: Restaurert 1691.
Restaurert etter brann 1801.
Ny innredning 1882.
Via til: Peter og Paulus
Kirkegård: Ja
Kirkesamfunn: Den norske kirke
Bispedømme: Borg
Prosti: Follo
Prestegjeld: Kråkstad
Fellesråd: Ski
Sokn: Kråkstad
Materiale: Mur
Tårn: Tømra vesttårn
Døpefont: 1882
Altertavle: 1882, kopi av Tidemands altertavle i Trefoldighetskirken.
Sitteplasser: 200

Kråkstad kirke og Kråkstad kirkegård ligger i Kråkstad i Ski kommune i Akershus, og har adresse Prestegårdsalleen 2. Kirken er en steinkirke med opprinnelse på midten av 1100-tallet, og den feiret derfor, sammen med Ski kirke, 850-årsjubileum i 2010. Ved kirken ligger Kråkstad kirkegård.

Kråkstad kirke

Kråkstad kirke er en langkirke med rundt 200 plasser. Kirken er restaurert og påbygget en rekke ganger; blant annet i 1691, 1801 og 1882. Kommunen har eid kirken siden 1882. Kirken brant ned etter et lynnedslag i 1801, bare murveggene sto igjen, og den ble gjenreist.

Kirken var opprinnelig via til apostelene Peter og Paulus, og hadde vigselsfest 29. januar.

Ved innredningen etter brannen 1801 fikk kirken prekestolalter med oppgang bak alteret, med Hospitalkirken i Christiania (Gamlebyen kirke) som forbilde. Ved korets nord- og sørvegg ble oppført gallerier. Bortsett fra deler av altertavlen, er innredningen fra 1882. Maleriet er fra 1882,og er en kopi av Tidemands altertavle i Trefoldighetskirken i Oslo. Det ble under restaureringa også satt inn et nytt orgel, laget av orgelbygger Nielsen. Det kosta 2400 kroner, og ble for det meste betalt av innsamla midler.

I 1882 fikk kirken også sitt nåværende, tømrede vesttårn, med hovedinngangen. Årstallet 1882 er også angitt i spiret. De to klokkene ble omstøpt etter brannen i 1801; antagelig fordi de ble skada slik at de ikke lenger klang skikkelig. På den minste av dem er dette forklart i en innskrift: «Da Krogstad Hovedkirke den 4de Mai 1801 ved Lynild var bleven ødelagt, blev denne klokke tilligemed den største efter Forlangende af Kirkeværgerne Jens Sigton og Jan Løken støbt af Borge Riise ved Tønsberg 27de Juli 1802».[1]

Ved siden av kirken ligger Kråkstad prestegård, som er fredet. Hovedbygningen er en to-etasjes laftet tømmerbygning fra 1771. Den ble restaurert i 1922. Til anlegget hører også et stabbur fra 1827.

I 1814 var Kråkstad kirke valgkirke for prestegjeldet.

Kråkstad kirkegård

Motiv fra Kråkstad kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Kråkstad kirkegård ligger ved Kråkstad kirke. Kirkegården ble utvidet med et stykke av prestegårdens grunn i 1826, og er senere ytterligere utvidet. Mesteparten ligger sør for kirken. Mot veien og kirkebakken hegnes kirkegården av en hekk, og i vest er det en port med murte portstolper.

Et gravkapell fra 1908 av upusset tegl med pussede pilastre står i kirkegårdens sørvestre hjørne.

På kirkegården finnes enkelte eldre gravminner, både stående og liggende.

Blant de gravlagte kan nevnes prost Jens Bjerch Aschehoug (1799-1849), Kråkstads første ordfører og far til blant andre Hieronymus Aschehoug (1846-1902), medgrunnlegger av Aschehoug forlag i 1872.

Kirkeeiere

Ved kirkesalget i 1720-åra ble Kråkstad kirke og Ski kirke solgt sammen i 1723 til major Hansteen på Haga. Mens han eide kirken fant han ut at husmenn og strandsittere var pliktige til å betale en særskilt avgift til kirken, selv om de ikke måtte betale tiende. Denne krevde han inn med hjemmel i Christian Vs Norske Lov 2-22-12. Han solgte etterhvert kirkene, og vi får følgende rekke av eiere:

  • Major Hansteen, kjøpte i 1723.
  • Wachtmeister Morten Guttormsson Nordbøe, kjøpte i 1732.
  • Ole Guttormsson Nordbøe (død 1771), bror av Morten Nordbøe, kjøpte halvparten i 1733 og resten i 1735. Solgte de mest verdifulle gårdene fra prestebolet.
  • Ole Hansson Haga, gift med Helene Marie Olsdotter som var datter av Ole Nordbøe, overtok kirkene da de ble gift i 1776.
  • Svend Syversson Midsem, gift med datterdatter av Ole Nordbøe, overtok Kråkstad kirke. Ski kirke ble beholdt av Ole Hansson Haga.
  • Gårdbrukerfellesskap, kjøpte etter brannen i 1801.
  • Kråkstad kommune, overtok i 1882.

Galleri

Referanser

  1. Sitert fra Østlid, 1929 s. 248.

Kilder

Koordinater: 59.676613° N 10.880667° Ø