Kråkstad prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kråkstad kirke var hovedkirke for prestegjeldet, og er nå soknekirke i Kråkstad sokn.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Kråkstad prestegjeld var et av Den norske kirkes prestegjeld i Borg bispedømme. Det dekka den seinere Ski kommune, og besto av Kråkstad sokn og Ski anneks. I 1838 ble Kråkstad kommune oppretta med samme område. I 1930 ble kommunen delt etter soknegrensene, og i 1964 ble de slått sammen igjen under navnet Ski.

Hovedkirken var Kråkstad kirke, som er fra middelalderen. Ski kirke, som også er ei steinkirke fra middelalderen, var annekskirke. I middelalderen fantes det også et kapell på gården Kapell-Sander. Det nevnes av biskop Jens Nilssøn i hans visitasberetning, men ble siden revet. I 1905 ble Siggerud kapell reist, og i 1975 ble Langhus kirke vigsla. Ski nye kirke overtok for middelalderkirken som soknekirke i 1988.

I middelalderen var Kråkstad og Ski separate sokn, og det nevnes ikke noe prestegjeld som omfatter begge sokn før etter reformasjonen. Men ettersom den siste presten av de to prestene som er nevnt i Ski dukker opp i et diplom fra 1349, er det fullt mulig at sammenslåinga skjedde allerede i middelalderen. Sammenslåing av flere sokn til prestegjeld knyttes ofte til prestemangelen etter svartedauden, som inntraff nettopp i slutten av 1340-åra.

Etter avviklinga av prestegjeld i 2000-åra tilhørte det først Ski kirkelige fellesråd til dette 1. januar 2020 ble en del av Nordre Follo kirkelige fellesråd.

Sokneprester

Før reformasjonen

Det finnes ingen fullstendig liste over sokneprester i Kråkstad før reformasjonen, men noen av de som satt i embetet er nevnt i diplomer. Det er også nevnt to prester i Ski, men det er usikkert om dette betyr at Ski var et selvstendig prestegjeld helt fram til reformasjonen, da den siste av dem er nevnt i 1349.

  • Ogmund, nevnt 1332[1].
  • Jon, nevnt 1341.[2]
  • Thorer Audunsson, nevnt 1366 til 1377[3].
  • Simon Jonsson, nevnt som sokneprest 1391–1420[4].
  • Aslak, nevnt 1435[5].
  • Nils, nevnt 1500
  • Oluf Knutsson, nevnt 1522 og 1534[6], fortsatte som luthersk prest.

De to prestene som er nevnt i Ski er Arne (nevnt 1326) og Eyvind Tjostolfsson (nevnt 1349).

Etter reformasjonen

Gravminnet til Jens Bjerch Aschehoug, sokneprest i Kråkstad 1836–1849.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Etter reformasjonen finnes det en fullstendig oversikt over prestene. Nedenstående liste er bare ført fram til 1930-åra.

Galleri

Referanser

Kilder