Kulturminner i Krambudalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjulhuset ved Røkeberggruvene i Krambudalen

Kulturminner i Krambudalen. Skogsbilveien Såsen-Hagatjern går gjennom Krambudalen, som er et lite dalsøkk i åsene øst for VestfossenØvre Eiker. Stedsnavngranskeren H. Berget skrev i 1945 at «Det går gamal veg til Drammen gjennom dalen her». Dette virker sannsynlig, for dalføret ender opp i et område med en hel del gamle setervoller, og herfra er det gamle stier videre mot Konnerud og Skoger - stier som i dag er blåmerket av Turistforeningen.

I selve Krambudalen er imidlertid de fleste kulturminnene knyttet til den gamle gruvedriften i området. Her lå Røkeberggruvene, Såsengruvene og Besseberggruvene, som var i drift på 17- og 1800-tallet. Dette var jerngruver som ble drevet av Hassel jernverk og seinere av Eidsfos Jernverk og Konnerudverket. På 1860-tallet var det rundt 20 bergverksarbeidere i dette området, men på 1870-tallet virker det som om gruvedriften er nærmest avviklet.

Det er fortsatt mange synlige spor etter gruvedriften i Krambudalen. Ved Såsengruva er det ei stor gruvesjakt som er fylt med vann. Den ligger 60-70 nord for skogsbilveien, en drøy kilometer vest for den blåmerkede DNT-stien, som er en gammel ferdselsvei mellom Krambudalen og Røkebergtjerna.

Det er flere spor etter den mer omfattende driften ved Røkeberggruvene, som omtales som "en viktig gruve" for Konneruverket. I tillegg til to større gruvesjakter, er finnes det rester av et hjulhus der det antakelig har stått et vannhjul som drev pumper og heiseinnretninger i gruvene. Flere store berghaller er også synlige. Alt dette ligger på et avgrenset område i ås sør for Krambudalen, rett ved den blåmerkede stien i retning Sirikjerke og Vestknabben.

Galleri