Løren leir

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lørenveien 40, kontorbygningen med front mot Lørenveien.
Foto: Vidar Iversen (2008).
Gavlsveggen av «Kanonhallen», mot sør-sørvest.
Foto: Vidar Iversen (2008).

Løren leir er en tidligere militærleir på Løren i Oslo. Den ble opprinnelig avlagt av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig, og overtatt av Hæren etter krigen. Siste militære virksomhet flyttet ut i 2001 og imrådet er utbygget med rundt 1600 boliger i den såkalte Lørenbyen. Tre av de opprinnelige tyske bygningene er fredet og integrert i det nye boligområdet.

Den tyske leiren

Leiren ble anlagt på grunnlag av ammunisjonsfabrikken Norma Prosjektilfabrik A/S, som ble etablert på Løren i 1912 og hadde kontrakt med Forsvaret fra 1916. Den tyske okkupasjonsmakten revirkerte fabrikken og utvidet den, samtidig med at det 52 000 m² store området som et leirområde. Anlegget ble det tyske hovedverkstedet for produksjon og vedlikehold av artilleri og lettere våpen i Norge.

Hovedporten lå ved mot sør, mot Lørenveien. De tre bevarte bygningene ligger til høyre for det som var hovedporten. Dette er et av få bevarte verkstedmiljøer som tyskerne brukte under krigen. Den store «Kanonhallen», bygget i tre var et verksted for reparasjon av kanoner tilhørende Kriegsmarine og ble tegnet av tyske arkitekter i Berlin og bygd av sovjetiske krigsfanger under elendige forhold. Luftwaffe hadde et tilsvarende verkstedområde på Skar leir i Maridalen.

Etter krigen

Løren leir ble etter krigen overtatt av Hærens våpentekniske korps som også overtok verkstedlokaler og utstyr. Leiren fra 1970 hovedkontor for Hærens forsyningskommando som de siste årene drev laboratorier og tekstil- og næringsmiddelavdeling. I 1996 ble bestemt at Hærens forsyningskommando (senere kalt Forsvarets logistikkorganisasjon) skulle flytte til Kolsås leir.

Utbygging og fredning

På grunn av flyttingen til Kolsås solgte Forsvaret i 1999 eiendommen på Løren til private utbyggere som fra 2004 har bygget ut hoveddelen av det tidligere leirområdet til boliger til den såkalte Lørenbyen. Den siste militære virksomheten flyttet ut i 2001. De fleste av de opprinnelige leirbygninger er revet.

Før utbyggingen fredet imidlertid Riksantikvaren i et samarbeid med utbygger tre bygninger 27. august 2002:

  • Kontorbygningen i Lørenveien 40. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiøret i vestfløyen.
  • Kontorbygningen i Lørenveien 42. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiøret i hall/trapperom.
  • Verkstedbygningen («Kanonhallen») i Peter Møllers vei 4a. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen omfatter ikke enetasjes fløy mot vest.

Unntatt fra interiørfredningen er nyere innredning i lokaler nord for verkstedhallen. Formålet med fredningen er å sikre og bevare et bygningsmiljø knyttet til den tyske okkupasjonsmaktens virksomhet under andre verdenskrig. Bygningene har beholdt mye av det opprinnelige preg og materiale, med flere interessante detaljer både utvendig og innvendig.

Særlig «Kanonhallen» har høy sjeldenhetsverdi og brukes nå som et kulturbygg og utleielokale. De øvrige frede bygninger brukes til fellestilbud, som barnehage, serveringssteder, butikker, kontorer og andre servicetilbud. Deler av det tidligere leirområdet er opparbeidet til en skulpturpark med motiver fra Peer Gynt.

Eksterne lenker


Koordinater: 59.93131° N 10.79194° Ø