Leksikon:Brannrett

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Brannrett. Forordning av 18. august 1767 bestemte at det skulle opprettes en brannrett til å dømme i saker angående brannvesenet. I brannretten satt magistraten (se dette), ­byfogden (se dette), kapteinen i borgervæpningen, brann­inspektøren og -assistenten. Byens rettsskriver førte protokollen. Mindre brannrettsdommer kunne ankes til stiftamtmannen, de større sakene til en høyere rettsinstans. Etter reskript av 24. august 1771 skulle brannrettsdommene ankes direkte til overhoffretten (se dette), fra 1797 til stiftsoverrettene (se dette) og i viktigere saker til høyesterett (se dette). Bøter som falt i brannrettssaker ble betalt til en egen kasse, som skulle tjene som en slags trygdekasse for brannmannskapet. Brannrett ble avskaffet ved lov av 17. mars 1866. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.