Leksikon:Tiendepenningskatt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også Tiendpengeskatten i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Tiendepenningskatt, betegnelse på en formueskatt som ble utskrevet i 1519 og som skulle betales med en tiendedel av verdien av all løs og fast eiendom. Skattelister for tiendepenningskatt er bevart for Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge (NRJ II s. 37f., 560f., 566f., 641f., III s. 131f., 413f.). Disse listene er ofte blitt brukt til beregning av folketall cirka 1520. For Troms, Nordland, Namdalen, Sogn, Hardanger, Ryfylke, Jæren og Dalane omfatter listene imidlertid bare personer som virkelig betalte tiendepenningskatt, mens listene for Finnmark, Trøndelag utenom Namdalen, Møre, Romsdal og Fjordane øyensynlig er blitt satt opp på forhånd og derfor inneholder også null-skattytere. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.