Historiske administrative grenser

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Historiske administrative grenser er viktige for å kunne forene historisk informasjon med dagens geografiske enheter, og for å kunne finne den røde tråden i artikler som strekker seg over lengre perioder. Det arbeides fra flere hold med å lage gode oversikter over slike grenser. Den mest fruktbare metoden har vist seg å være å bruke gardsbruk som grunnenhet, og knytte disse opp mot de forskjellige administrative enhetene. Dette er tidkrevende, men gir på sikt den mest fullstendige oversikten.

Lokalhistoriewikis viktigste bidrag til denne oversikten er å gi kontekst til de forskjellige områdene. Dette er bakgrunnen for at vi har som mål å ha egne artikler om alle slike enheter, som det kan lenkes til fra andre nettsteder eller databaser. For å oppnå dette er det viktig at områdene har egne artikler, og ikke bare er omtalt i samleartikler. Dette betyr ikke at man for eksempel trenger flere artikler for en kommune selv om den har endra grenser; målet er heller å forene informasjon om kommunen i alle dens forskjellige manifestasjoner. Men det er viktig å skille mellom bygd, tettsted, kommune og prestegjeld, selv om disse i stor grad kan ha hatt sammenfallende grenser, fordi den administrative historien er forskjellig. For å forene alle de forskjellige bør det alltid finnes en artikkel på selve stedsnavnet, som forener informasjon om de forskjellige enhetene.

Et eksempel på dette er som følger:

  • Svolvær: Artikkel om tettstedet Svolvær, med henvisninger til Svolvær som kommune, prestegjeld og sokn. Her beskrives helheten i stedets utvikling fra et lite fiskevær til dagens tettsted/by.
  • Svolvær kommune: Artikkel som begrenser seg til kommunen som eksisterte mellom 1918 og 1964
  • Svolvær prestegjeld: Artikkelen begrenser seg til prestegjeldet som var grunnlag for opprettelse av kommunen, og som ikke lenger eksisterer.
  • Svolvær sokn: Artikkel om soknet, som tidligere inngikk i Svolvær prestegjeld og som nå er en del av Vågan kirkelige fellesråd i Lofoten prosti.

Satt opp som ei liste kan dette se forvirrende ut, men hensikten er nettopp det motsatte. Den som søker etter informasjon om Svolvær vil finne dette i hovedartikkelen om stedet, og vil derfra kunne gå til mer spesifikke artikler om enkelttemaer. Den som derimot har behov for å definere og gi kontekst til et spesifikt historisk administrativt område trenger å kunne lenke direkte til dette, slik at leseren finner det man forventer, og ikke informasjon som kan skape forvirring.

Historiske administrative enheter

Enkelte typer administrative enheter eksisterer fortsatt, for eksempel kommune og fylke. For kommunenes del løses dette ved å kategorisere enten som Kategori:Tidligere kommuner eller som Kategori:Kommuner. Andre enhetstyper er ikke lenger i bruk, som prestegjeld og syssel, og artiklene blir derfor rent historiske.

De administrative enhetene vi ønsker å dekke, er nedenfor gruppert i verdslig forvaltning, rettsvesen, geistlig og militær inndeling. Innenfor hver gruppe går distriktene fra landsdelsnivå ned til minste enheter. Historiske og eksisterende enheter er oppført om hverandre.

Verdslig sivil inndeling

Rettslig og politimessig inndeling

Kirkelig inndeling

Militær inndeling