Luktpunkt Oslo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Luktboks.

I mangel på tidsmaskin er sanseopplevelser kanskje det som lettest kan hjelpe moderne mennesker å forestille seg hvordan folk i tidligere tider opplevde verden omkring seg. For å utforske dette henter pilotprosjektet Luktpunkt Oslo frem lukter fra 1700-tallet som kjennetegnet seks steder langs Havnepromenaden i Oslo.

Opplevelsen av lukten vil aldri bli helt den samme som for de som levde på 1700-tallet - til det er omgivelsene for forskjellige. Luktene er likevel et utgangspunkt, som kan sette i gang refleksjoner og funderinger om hvordan det kan ha vært å leve i Oslo, da Christiania, for 200 til 300 år siden.

Stimulering av sansene som formidlingsmetode i historie, kunst og kultur er foreløpig i startgropen internasjonalt, og til nå lite brukt i Norge. Med pilotprosjektet Luktpunkt-Oslo utforsker vi mulighetene som lukt åpner for tverrfaglig formidling av Oslos historie.

Luktpunktene er plassert på seks steder langs Havnepromenaden hvor lukt kan knyttes til stedets særpreg og funksjon på 1700-talet. På hvert av Luktpunktene er det informasjonsplakater med tekst og bilder, samt lenke til prosjektets nettsted der ytterligere informasjon er tilgjengelig. Hvert av Luktpunktene er også utgangspunkt for en radioserie på NRK Østlandssendingen. Til Luktpunkt 11 er det lagt også laget en 360 graders illustrasjon som viser Christianias «skyline» på 1700-tallet, sett fra havnen.

Hvem er vi

Luktpunkt Oslo
Infopunkt 1: Frognerkilen
Infopunkt 6: Rådhuskaia
Infopunkt 7: Akershusstranda
Infopunkt 9: Langkaia
Infopunkt 10: Bjørvika
Infopunkt 11: Operastranda

Luktboksen springer ut av forsknings- og formidlingsprosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister som har blitt ledet av prosjektgruppen Historisk infrastruktur. Historisk infrastruktur har siden 2013 nå hospitert hos Norsk lokalhistorisk institutt, men tar med Luktboksen skrittet ut i markedet som oppstartsselskap innen kulturnæringene.

Historisk infrastruktur ANS (orgnr. 918540261) består av Ragnhild Hutchison og Amund Pedersen. Ragnhild Hutchison (f. 1976), Phd i historie har i flere år formidlet historie gjennom radio, spill, blogg og forskningspublikasjoner. Hun har vært prosjektleder for prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister. Amund Pedersen (f. 1981) er master i historie og har i flere år arbeidet med historieformidling, som fagbokforfatter og med tilgjengeliggjøring av historiske kilder.

Vi knytter til oss designere og andre med spesialkompetanse avhengig av kunder og prosjekt som luktboksene skal nyttes i. Til dette prosjektet er Thomas Hansen, faglærer for illustrasjon ved Høyskolen Christiania hentet inn for å utvikle 360 graders-illustrasjonene, og Mats Jørgensen fra firmaet Monsterfish.

Samarbeidspartnere

Luktpunkt Oslos samarbeidspartnere: