Møinichen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Møinichen (også à Møinichen og von Møinichen) er ei norsk slekt med tysk opphav. Som stamfar regnes Sixtus von Møinichen, som falt i slaget ved Zangerhausen i Sachsen i 1525. Det ser ut til at slekta kom til Danmark i første halvdel av 1600-tallet, og derfra kom den til Norge. Den første vi kan plasser her er Dorothea Sofie Henriksdatter von Møinichen (1687–1730), som ble inngifta i slekta Kjerulf.

Slekta hadde en høy status i Danmark. Blant annet ser vi at Christian Henriksen von Møinichen (f. 1683) hadde kong Christian V som en av sine faddere, og også andre i slekta hadde kongen eller dronninga blant fadderne.

Kjente medlemmer av slekta

Denne oversikten starter med førstemann som kan plasseres i Danmark, Morten Sixtus von Møinichen (1599–1677), som var kirurg i København. Det gikk enda noen generasjoner før slekta havna i Norge, men for å få oversikt over slektsforholdene, og fordi flere fra slekta var embetsmenn i Danmark-Norge og dermed opptrer også i en norsk sammenheng, er det hensiktmessig å starte der. Kun de linjene som fikk en direkte tilknytning til Norge er tatt med. En rekke kognatiske linjer gikk over i andre norske slekter, og dette er så langt mulig angitt i oversikten.

Litteratur