Møllabekken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Møllabekken er en bekk på Øvre Eiker, som starter ved Røkebergtjenna og renner ut i Vestfosselva rett nedenfor Vestfossen, en strekning på rundt 4 kilometer. Bekken har navn etter Eker Papirmølle, som ble anlagt i 1801 og som bekken ga drivkraft til. Tidligere ble den kalt Hedenstadbekken, etter gårdsnavnet Hedenstad, og den nedre delen er også kjent som Sandholtbekken, etter eiendommen Sandholt.

Foruten Papirmølla, har Møllabekken har opp gjennom historien gitt drivkraft til Ekers Chemiske Fabrik og Fredfoss Uldvarefabrikk, som lå på samme sted som den gamle mølla. Bekken er oppdemt omtrent 400 meter ovenfor fabrikken, og denne Mølladammen har vært mye brukt som badeplass. Fredfoss bygde ut bekken for produksjon av elektrisk kraft på begynnelsen av 1900-tallet, og en av disse gamle turbinene brukes fortsatt til å produsere elektrisitet for Fredfoss Kulturpark.


Kilder

  • Øvre Eiker kommunes digitale kartverk
  • Erichsen, Egil Werner: 75 år i norsk tekstil. Aalgaards Uldvarefabrikker - A/S De Forenede Ullvarefabrikker D.F.U. 1870-1945. (Oslo 1947)
  • Johnsen, Nils: Eker, Træk av en storbygds saga. (1914)
  • Muntlig informasjon fra Tom Ramberg


Eiker Leksikons logo.jpeg Møllabekken inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!