Magnus' gate (Harstad)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Magnus' gate 1. Dampskipsfører Edvard Istad bygde huset i 1906 og uthus i 1913. Gerda Gangsaas hadde butikk her. Senere hadde Arne Dalengs Alfa Laval sin virksomher i huset før han flyttet til Skolegata. Familie Aamodt bodde også her. Huset ble solgt til Harstad Bilsalg, som hadde sine kontorer her mens de hadde verkstedet sitt i Havnegata 3B (tidligere Harstad Cannings bygning). De solgte huset til Arne Hay, som rev det og førte opp et større nybygg. Da Statoil etablerte seg i byen, leide de sine første kontorer i den nye bygningen.
Foto: Norsk vegmuseum (1920.).

Magnus' gate starter i bydelen Harstadhamn i Harstad og fortsetter opp mot bydelen Parken - men er også en del av det som på folkemunne er blitt hetende Chicago. Den forbinder Tore Hunds gate i nordvest med Havnegata i sørøst, krysses av H.F. Giævers gate og er Hålogalands gates nordlige endepunkt.
Gata har sannsynligvis fått navn etter kong Magnus Blinde (Magnus IV Sigurdsson) som var konge fra 1130 til han i 1139 falt i slaget ved Holmengrå. Han var oppfostret hos lendmann (kongens lokale mann) Vidkunn Jonsson på Bjarkøy.

# Bilde Bygning og beboere
1 Magnus gate 1.JPG Opprinnelig bygde dampskipsfører Edvard Istad bolig her i 1907 og uthus i 1913.Se bilde og tekst i høyre spalte.
3 Magnus gate 3.JPG Snekker Benjamin Olsen bygde 2. etg. i 1915.
4 Magnus gate 4.JPG Malermester L. Leiknes delte tomta i 1915. Samme år bygde Hartvig Solli i det som ble betegnet som Magnus' gate 4 A. I 1920 leide Johan Ulle lokaler i huset og startet Harstad Lærhandel. I 1922 flyttet han til Strandgata 4 og i 1925 til Rikard Kaarbøs plass 3 A.
5 Magnus gate 5.JPG Huset ble i 1929 solgt fra Edvind Thorbergsen til Reier Martinsen. - Harstad kommune solgte eiendommen i 2015 til Cefo Eiendom Invest AS
6 H.F. Giævers gate 5.JPG Johan Rensaa Olsen bygde hus her i 1912. Senere eide snekkermester Fridtjof Bruun det og hadde bolig, snekkerverksted og senere møbelforretning i huset. Bruun var også lærer ved Harstad Lærlingeskole.
7 Magnus gate 7.JPG Bødker Johannes Jacobsen (1850-1925) fikk festekontrakt med Harstad kommune her i 1917. Kontrakten omfattet også tomtene Tordenskjoldsgt 8, og H.F Giævers gate 9. Sønnen Hjalmar Jacobsen (1891-1941) overtok senere eiendommen.

Solgt fra Harstad kommune til Morten Andre Engen i 2011.

8 A Magnus gate 8.JPG Eier i 1950 var Ingemar Kyrre Karlsen og fra 1995 Solveig Johansen og Ivar Karlsen.
8 B Magnus gate 8 B.JPG
9 Magnus gate 9.JPG Her bodde malermester Bertheus Strand og kona Aasta. (De bygde muligens huset.) De døde begge i 1961. Da overtok malermester Arvid Strand med familie. Han døde i 1970, men kona, Astrid Strand, bodde her til hun kom på sykehjem, og døde i 2008. Huset ble solgt en stund etter hun døde.
10 Magnus gate 10.JPG Byggeformann Hans Haukebø bygde huset med uthus i 1906. I 1915 fikk malermester Peder Pedersen delt tomta.
11 Magnus gate 11.JPG
12 Hålogalands gate 6 (Harstad).JPG Dette huset ligger ved krysset Magnus gate/Hålogalands gate og har postadresse Hålogalands gate 6.

Festekontrakt ble opprettet til Olaf Nilssen i 1897. Ny festekontrakt i 1939 til tømrer Paul Nilsen (1902-1977) - (gift med Andora (1906-1990)). Uthus ble bygd i 1965 og to mindre tilbygg i 1991. Inntil 2005 (?) eide Inger Marie Jensvoll huset. Thor Anders og Gry Torgersen eide det til 2010. Deretter Harstad kommune, som i 2015 solgte til Øystein Hardersen.

13 Magnus gate 13 (Harstad).JPG Arbeider Johan Johnsen bygde huset i 1907. Eies av pinsemenigheten Sion.
15 Magnus gate 15.JPG Karl Olsen Maalvik bygde huset i 1912. I 1919 var Hagb. Pedersen eier og søkte bystyret om "heving" av huset. Rune Martinsen solgte i 2015 huset til Sylvi Ragnhild Martinsen.

Kilder

  • Vesterkjær, Siri Schrøder: Hus og plan i Harstad. Byggings- og reguleringshistorie 1893-1920
  • ...


Koordinater: 68.804566° N 16.544769° Ø