Manglerud (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Manglerud i 1959. I midten Manglerudjordet borettslag under oppføring.
Foto: Widerøes Flyveselskap

Manglerud er et boligstrøk vest for Østensjøvannet i Oslo. Det har navn etter Manglerudgårdene, og var langt inn på 1900-tallet jordbruksland. Dette reflekteres i mange av veinavna i strøket, som har landbruk som tema.

På 1800-tallet brukte man Manglerudfjerdingen som navn på en skolekrets og et fattigdistrikt, men det bodde ikke så mange mennesker i området. I 1919 kjøpte Aker herred de to Manglerudgårdene, men på begge fortsatte gårdsdrifta. Så sent som i 1940 ble Manglerud omtalt som «langt ute i periferien». Først etter andre verdenskrig begynte utparselleringa av området. I løpet av perioden 1952 til 1963 ble det oppført hovedsakelig blokker og rekkehus med omkring 3200 leiligheter.

I 1957 ble Lambertseterbanen ført til Manglerud, og i 1966 gikk den over til T-banedrift. Manglerud kirke, som er soknekirke for Manglerud sokn, ble innvia i 1963. Manglerud senter ble åpna i 1966, og har senere blitt ombygd. Pr. 2010 var det omkring 55 butikker, kontorer og servicefunksjoner der. Manglerud politistasjon ble åpna i Plogveien 31 i 1968. Ishallen Manglerudhallen ble åpna i 1979, og brukes blant annet av Manglerud Star.

OBOS har hele seksten borettslag på Manglerud. Det eldste av dem er Manglerud borettslag, fjorten blokker med 224 leiligheter som ble oppført 1947–1954.

I 1995 spilte Trond Granlund inn sangen «Manglerud, Manglerud». Granlund bodde i strøket fra 1956 til 1968.

Kilder

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget, Oslo 2010, ISBN 978-82-573-1760-7.


Koordinater: 59.8972° N 10.8127° Ø