Meyer Dvoretsky

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Meyer Dvoretsky (født 21. februar 1894 i Grodno i Polen, død 21. desember 1942 i Auschwitz) var kjøpmann i Brønnøysund da han fordi han var jøde ble arrestert. Hele hans familie omkom i dødsleiren Auschwitz.

Han var sønn av Sische Dvoretsky og Slatte Dvoretsky. Etter at han kom til Norge ble han gift med Marie Shotland, datter av Moses Shotland. og Lea Shotland. De fikk to barn: Sigurd Dvoretsky (1920–1944) og Lilly Dvoretsky (1922–1943).

I 1915 var han ansatt hos Jacob Steinfeld i E. Steinfeld Manufaktur & Herreekviperingsforretning i Bergen. Året etter etablerte han egen forretning i Stavanger, Nygatens tricotageforretning.[1] Den forretningen drev han i noen år, og vi ser i 1920 at han ble eneforhandler i Stavanger for Bergens Skofabrik.[2] Men i 1921 var det kapitlet i hans liv over, og vi finner annonser for opphørssalg i forretningen.[3] Han klarte ikke å komme helt i mål med det, og i april 1922 var det tvangsauksjon over femti guttedresser i butikken i Urgata 2.[4]

Noen år senere hadde Dvoretsky kommet i trøbbel på en annen måte. Han skrev våren 1926 artikler i avisene 1ste Mai, Stavangeren og Rogaland der han kom med beskyldninger mot en advokat Lea. Advokat ble omtalt som svindler og bedrager, og skulle ha hatt befatning med en falsk veksel. I april 1927 endte saken i retten, etter at advokat Lea hadde saksøkt Dvoretsky for æreskrenkelser og falsk anmeldelse. Saken hadde tidligere vært vurdert av påtalemyndigheten, men både statsadvokaten og riksadvokaten endte opp med henleggelse. [5] Saken endte med at Dvoretsky ble domfelt for å ha framsatt beskyldninger som var egna til å skade advokat Leas gode navn og rykte. Han ble frikjent for anklagen om falsk anmeldelse, og det ble anført som formildende omstendigheter at det ikke kunne bevises at han hadde framsatt beskyldninger mot bedre vitende, og at advokaten på sin side hadde gjengjeldt æreskrenkelsene. Samtidig trakk alvorsgraden i beskyldningene i skjerpende retning. Det ble en bot på 400 kroner, subsidiært 24 dagers fengsel, samt saksomkostninger på 120 kroner til det offentlige og 100 kroner til advokat Lea. Dvoretsky anka dommen på stedet.[6] Det er usikkert om saken kom opp for ny behandling eller ikke.

Etter denne saken dro han nordover. I 1929 finner vi ham som styreformann i Nordnorsk Manufaktur & Kortevarelager i Tromsø. De to andre styremdlemmene var Herman Shotland og Hirsch Fischer. Dvoretskys adresse var da Storgata 93 i Tromsø.

Det ser så ut til at han flytta et stykke sørover. I 1933 var han i trøbbel igjen, denne gang i Bodø. Han havna i Bodø byrett, tiltalt for å ha underslått kr. 438,19 som tilhørte Bodø Uldvarefabrikk. Denne gangen gikk det bra, for han ble frikjent av byretten.[7]

I 1938 finner vi ham i Brønnøysund, der han drev forretning i Bonaas gård. Han annonserte ofte for at han kjøpte ullfiller[8] Bygningen hvor han drev forretningen kalles i dag Bonåbygget, og ligger ved Schrøders plass. Dvoretsky bodde i kjelleren.[9]

Da han ble arrestert den 18. juni 1941 bodde kona og barna deres i Trondheim, mens han drev forretningen i Brønnøysund. Han ble sendt til Grini den 3. april 1942 , og var der med fangenummer 2409 til han den 26. november 1942 ble deportert med M/S «Monte Rosa». Han ankom Auschwitz den 11. desember 1942, og døde der ti dager senere. Kona og barna ble deportert med M/S «Gotenland» i februar 1943; kona og dattera Lilly ble sendt i gasskammeret ved ankomsten til Auschwitz den 3. mars 1943, mens sønnen ble satt i tvangsarbeid og døde i januar 1944.

Silje Bürgin-Borg starta i 2013 opp et prosjekt for å lage dokumentarfilmen Jøden fra Brønnøysund om Meyer Dvoretsky.

Det ble i 2016 lagt ned snublestein i Brønnøysund til minne om Dvoretsky.

Referanser

  1. «Firmaanmeldelser» i Norsk kungjørelsestidende 1916-12-20. Digital versjonNettbiblioteket.
  2. Annonse i Stavanger Aftenblad 1920-12-18. Digital versjonNettbiblioteket.
  3. Annonser i Stavanger Aftenblad 1921-08-13. Digital versjonNettbiblioteket.
  4. «Tvangsauksjon» i Stavanger Aftenblad 1922-03-20. Digital versjonNettbiblioteket.
  5. «Meyer Dvoretsky for meddomsretten» i Stavanger Aftenblad 1927-04-01. Digital versjonNettbiblioteket.
  6. «400 kroner i mulkt» i Stavanger Aftenblad 1927-04-02. Digital versjonNettbiblioteket.
  7. «Ved Bodø byrett» i Nordlandsposten 1933-10-11. Digital versjonNettbiblioteket.
  8. S f.eks. annonse i Brønnøysunds Avis 1938-11-03. Digital versjonNettbiblioteket.
  9. «70 år er gått» i Brønnøysunds Avis 2012-11-22. Digital versjonNettbiblioteket.

Litteratur og kilder