Michael Werner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Michael Werner (født rundt 1723, død 1809) var offiser og vaktmesterløytnant på Blaker skanse.

Virke

Werner var sønn av sorenskriver Jochum Werner (ca 1684-1744) og kona Berte Kristiane Werner (ca 1697-1737). Faren var sorenskriver over Øvre Romerike 1731-1744, og familien var bosatt på Søndre Gislevoll i Ullensaker. Allerede i skiftet etter faren står det at sønnen Michael var offiser.[1]

Werner kjøpte i 1762 stillinga som vaktmesterløytnant på Blaker skanse av den avgående Johan Christian Reddich for 1040 riksdaler. Fra 22. september dette året var han vaktmesterløytnant og garnisonsauditør ved skansen, men han ble her mindre enn to år, da festningens kommandoskap ble beordret inndratt fra 1. mai 1764 ved kongelig reskript av 21. mars det året. Werner fikk dermed avskjed med 72 riksdaler årlig pensjon, og ble samtidig konstituert som inspeksjonshavende offiser over festningsverkene og husa der. Eyvind Lillevold opplyser at han også kjøpte skansen i 1764, men gikk konkurs. Eiendommen gikk da til svigerfaren Ulrich Friderich Jonstrup, og senere til proviantforvakter Johan Lorentz Brochmann på Svarstad. I 1772 kjøpte staten skansen tilbake, og Werner arbeidet da her som furasjeskriver ved magasinet. Det kan se ut til at han ikke var særlig flittig i sin tjeneste: I mai 1782 ble han arrestert for underslag.[2]

Olai Ovenstad opplyser at Werner også var tollkontrollør. I 1801 var han bosatt som enslig losjerende på Kråkfoss i Ullensaker, beskrevet som Forhen liutenant vagtmester ved bladkiær nu afskediget med pension. Han døde i Sørum.

Familie

Werner ble gift 1756 med Maria Blix Jonstrup (1734-1773), datter av kaptein Ulrich Friderich Jonstrup (1684-1767) og Katarina Kjeldsdatter Colbjørnsen (1705-1751), som bodde på Nordre Eid i Høland.[3] Det er uvisst hvor mange barn de fikk: 27. mars 1765 opplyste han at han hadde fire små barn. De tre nedenfor ble født etter dette:

  • Karen, født 16. oktober 1765. Hun ser ut til å ha blitt gift 1785 med Jakob Paulsen på Nordre Eid i Blaker.[4]
  • Peder, født 12. september 1767.
  • Peder Colbjørnsen, født 16. juni 1769.

Fotnoter

  1. Ullensaker 1, side 596; Ullensaker 3, side 436.
  2. Lillevold 1968, side 162-164.
  3. Løwe og Ottesen 2001, side 60.
  4. Lillevold 1963, side 493.

Litteratur og kilder