Minne om veteranane etter krigen 1807-1814 Lesjaskogen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesteinen for skogingar som deltok i krigane mot Sverige 1808-09 og 1814.

Minnesteinen for veteranane 1807-1814 er for dei soldatane frå Lesjaskogen som var uten under krigane mot Sverige i 1808-1809 og 1814.

Minnesteinen er ein bauta med følgjande innskrift:

Namn på steinen Namn på steinen
H. H. Kvam O. T. Løkken
H. L. Enebo K. T. Morken
L. L. Enebo O. L. Enebo
K. P. Slettum E. K. Ødegaard
A. O. Bakken S. H. Kvam
H. J. Kaagen E. H. Kvam
T. K. Bjørli P. P. Sørenebo
O. A. Bjørli O. S. Lien
O. H. Kvam S. S. Øverli
T. J. Bjørli B. J. Ensrud
O. O. Brækken K. J. Enstad
R. K. Brækken J. O. Enstad
O. O. Raanaa L. P. Enstad
B. E. Raanaa H. H. Slettum
S. S. Raanaa P. H. Skotte
H. M. Bjølvrud A. E. Sørenebo
N. O. Stuflot

Steinen vart reist i 1914 samband med 100-årsmarkeringa av grunnloven 1814.

Om kva dei var med på

Det er i utgangspunktet problematisk å finne ut rimeleg presist kva delar av desse felttoga dei enkelte soldatane eigentleg deltok i. Ivar Kleiven koplar nokre fåe, og registeret over dei som vart såra har dels dei same, dels nokre andre.

Desse soldatane var truleg innrullert i Lesja kompani. Ei utfordring er at den norske hæren har vore omorganisert fleire gonger. Lesjakompaniet var stort sett det same, men det opererte

Under kvart av namna vil det bli lagt til det vi veit om det dei var med på.

Minnesteinen inngår i Kulturminneområdet kring Lesjaskogskyrkja.

Kjelder og litteratur