Niels Andreas Biørn (1807–1887)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fotografi av Niels Andreas Biørn fra hans periode som sogneprest i Leksvik
Foto: Ukjent fotograf, fra boken Leksvik kirke 350 år, 1670–2020

Niels Andreas Biørn (født 25. oktober 1807 i Drammen, død 14. august 1886) var en prest, skribent og redaktør. Han er kjent som en nær venn av Henrik Wergeland, og ble i sitt andre ekteskap gift med Wergelands enke Amalie Sofie Bekkevold.

Biørn var sønn av kjøpmann Christian Ludvig Schytz Biørn (1775–1837) og Maren Arctander (1786–1835) i Lier. Han tok teologisk embedseksamen i 1833, og virket deretter først som lærer og personellkapellan i Moss. Han ble deretter ble hjelpeprest hos stiftsprosten i Christiania i 1840 hvor han virket fram til 1848, da han ble beordret til Sørum.

Biørn var gift med Marthine Stoltenberg, og de fikk seks barn sammen. I 1844 ble han imidlertid enkemann, men giftet seg to år etter, 21. august 1846 med Amalie Sofie Bekkevold, som var enke etter Henrik Wergeland. Med henne fikk han åtte barn. To av deres barn er gravlagt på Leksvik kirkegård.

I februar 1850 ble han utnevnt til sogneprest i Leksvik hvor han virket i hele 13 år, fram til sommeren 1863. Han overtok deretter embetet i Nord-Aurdal.

Niels Andreas Biørn var Henrik Wergelands beste venn og forrettet i Wergelands begravelse fra Vår Frelsers kirke i Christiania 17. juli 1845. Gravtalen er utgitt. Han utga flere skrifter, blant annet Børnevennen og Bladet for Huuslig Andakt. I førstnevnte publiserte han blant annet noen av Wegelands dikt for barn.. Det kan forstås slik at han virket i Wergelands ånd.

Kilder