Nordlands Trompet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittelbladet fra 1739-utgaven av Nordlands Trompet.

Nordlands Trompet er et dikt skrevet av presten Petter Dass (1646/1647–1707). Det omtales gjerne som et topografisk dikt som hyller den nordnorske naturen, og som et av de mer storslagne eksempler på hjemstavnsdiktning. I senere tid har litteraturforsker Hanne Lauvstad gjennom sin doktoravhandling om Nordlands Trompet plassert diktet inn i en historisk sammenheng på 1600-tallet, og hun hevder at tolkningen av det som hjemstavnsdiktning løsriver det fra sin egentlige sammenheng. Innafor en lokalhistorisk ramme er det allikevel det topografiske temaet og preget av hjemstavnsdiktning som er det mest sentrale, uavhengig av hvor diktet skal plasseres i litteraturhistorien.

i diktet beskriver Dass den nordnorske naturen, dyre- og fuglelivet, fisket og stedene. Området han dekker er Nordlands amt slik det var da han levde, det vil si dagens Nordland og Troms fylker. Han nevner at han vil beskrive Finmarkens amt senere, men det har han nok ikke fått anledning til, om det da ikke dreier seg om et tapt manus. Diktet har vært viktig i arbeidet med å skape en nordnorsk identitet, og ikke minst en stolthet over denne identiteten.

Dass forteller i innledninga til diktet at han kjenner sitt eget område, Helgeland, ut og inn. Hver tøddel av det som står der går han god for at er sant. Men han har ikke vært lenger nord, så alt som foregår nord for Helgeland er basert på det han har hørt. Han har gjengitt det ærlig, men kan ikke garantere for hvor godt det stemmer.

Det nøyaktige året diktet er skrevet er usikkert, men «høyedle Wibe» nevnes, og 1739-utgaven har en dedikasjon til Ditlev Vibe, oversekretær ved Danske kanselli. I 1739 var Vibe død, og i mellomtida hadde han vært stattholder, så det er ingen grunn til å tro at dette er en dedikasjon som ble skrevet inn i ettertid; det dreier seg nok om en opprinnelig dedikasjon i det håndskrevne manuset. Vibe var oversekretær ved kanselliet fra 1699 til 1721, hvilket betyr at Nordlands Trompet trolig ble ferdigstilt mellom 1699 og dikterens død i 1707.

Den første utgaven av diktet kom i 1739. I 1763 kom en ny utgave med forord av dikterens sønnesønn Albert Chr. Dass. I dette gir han den eldste kjente biografien over Petter Dass.

En modernistert utgave, gjendikta av Hans Kristiansen, kom i 1962.

Se også

Litteratur